Buiten de Benelux

Voor bescherming buiten de Benelux bestaan verschillende mogelijkheden, elk met specifieke voor- en nadelen.

Waarover wilt u informatie?

Informatie over

Een inschrijving bij BOIP geeft bescherming in België, Nederland en Luxemburg. Bescherming buiten de Benelux is ook mogelijk. Dit is aan te raden als uw klant waren en diensten buiten de Benelux op de markt gaat brengen.

Voor bescherming buiten de Benelux bestaan verschillende mogelijkheden: nationaal merk, Uniemerk (EU) of internationaal merk. Elk hebben ze specifieke voor- en nadelen. Het is van belang het merk te beschermen daar waar uw klant het gebruikt en dus bescherming nodig heeft. Bescherming in een ruimer gebied kan leiden tot overbodige conflicten en niet gebruik in een gebied kan ook tot verlies van de daar bestaande rechten leiden. Bescherm een merk daarom alleen daar waar dit nodig is.

Nationaal merk

Wanneer uw klant bescherming in een of meer landen buiten de Benelux wil, kunt u ervoor kiezen om voor die landen nationale depots te verrichten. Hiervoor kunt u terecht bij de voor die landen bevoegde instanties. Wanneer u binnen zes maanden na een eerder depot (bijvoorbeeld in de Benelux) een depot verricht in een ander land, kunt u voor dat latere depot de prioriteit van uw eerdere depot inroepen. Uw depot in het andere land krijgt dan dezelfde datum van bescherming als uw eerdere depot.

Wanneer uw klant slechts actief is in één of enkele landen buiten de Benelux, kan een nationaal depot een aantrekkelijke optie zijn. Nadeel is echter dat dit, wanneer het om verschillende landen gaat, al gauw tamelijk duur, ingewikkeld en tijdrovend wordt. Er moet dan immers voor elk land een afzonderlijke procedure doorlopen worden en een afzonderlijke betaling gebeuren. Communicatie met het nationale bureau moet bovendien meestal in de officiële taal van dat bureau gebeuren en soms is het verplicht om een lokale vertegenwoordiger of correspondentieadres aan te wijzen.

Gelukkig geldt voor steeds meer landen dat zij zijn aangesloten bij internationale verdragen die het verkrijgen van merkbescherming vergemakkelijken. Wanneer uw klant actief is of denkt te gaan worden in een groter aantal landen, kan een internationaal merk of een Uniemerk een aantrekkelijke optie zijn.

Voor landen die geen lid zijn van deze internationale verdragen is een nationale registratie de enige mogelijkheid.

Internationaal merk

Door middel van één aanvraag kan men merkbescherming krijgen in landen die lid zijn van de Overeenkomst of het Protocol van Madrid. Meer dan 110 landen binnen en buiten Europa (waaronder grote economieën zoals de VS, China, India en Japan) zijn bij deze verdragen aangesloten. U kunt kiezen voor bescherming in alle aangesloten landen of een aantal daarvan en ook in één keer voor de hele EU.

Een Internationaal merk wordt geregistreerd door de World Intellectual Property Organisation (WIPO) in Genève (Zwitserland). Een internationaal depot moet altijd worden gebaseerd op een eerder basisdepot (bijvoorbeeld een Benelux-merk of een Uniemerk). De aanvraag loopt daarom ook altijd via het bureau van oorsprong. Meer over Internationaal merk

Prioriteit inroepen

Als uw klant binnen zes maanden na het eerste depot (bijvoorbeeld in de Benelux) bescherming wil in andere landen, kunt u prioriteit (of voorrang) inroepen. Dit houdt in dat latere depots van uw klant (of het nu om een depot van een nationaal merk, een Internationaal merk of een Uniemerk gaat) dezelfde depotdatum krijgen als het eerste depot.

Prioriteit kan worden ingeroepen voor alle landen die zijn aangesloten bij hetzij het Verdrag van Parijs, hetzij de Wereldhandelsorganisatie. In de praktijk zijn dit bijna alle landen van de wereld.

Uniemerk

Een Uniemerk biedt in één keer bescherming voor alle (momenteel 28) landen van de Europese Unie. Uniemerken worden geregistreerd door het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), gevestigd in Alicante (Spanje).

Een voordeel van een Uniemerk is dat men voor (relatief) weinig geld bescherming kan krijgen in een groot gebied. De kosten bedragen 850 euro voor een online depot voor één klasse en 1.000 euro voor een papieren depot.

Een markt van bijna 500 miljoen inwoners klinkt aantrekkelijk, maar dit voordeel kan tegelijkertijd een nadeel zijn. Rechten komen immers in de regel niet zonder verplichtingen en bij een territoriaal zo uitgestrekt recht zijn die verplichtingen ook groter. Voor een Uniemerk geldt het principe “alles of niets” en bescherming in een gebied waar u niet actief bent, kan risico’s met zich meebrengen. Niet alleen in de registratiefase, maar ook bij de instandhouding en handhaving van het recht. Meer over Uniemerk

Nieuwsbrief voor IE-professionalsSchrijf u in en blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, events, casussen en meer!

Abonneer

Volg ons op LinkedIn

Nieuws, events en handige tools voor IE-professionals.

Ontvang nu een deel van de aanvraagkosten retour.

Lees meer