Beleid


Regels van de Directeur-Generaal

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.11, lid 2, BVIE en regel 3.14 van het Uitvoeringsreglement heeft de Directeur-Generaal de volgende regels vastgesteld:

Naar Archief officiële mededelingen


Richtlijnen inzake de criteria voor de toetsing van merken op absolute gronden

De richtlijnen Weigering vormen een toelichting bij de criteria voor toetsing van merken op absolute gronden en de manier waarop BOIP deze richtlijnen in de praktijk toepast. Doel is met name de gebruiker hierover te informeren en de voorspelbaarheid van de beslissingen van BOIP te verhogen.

Naar Richtlijnen weigering


Richtlijnen oppositie

De richtlijnen Oppositie geven een gedetailleerde toelichting bij de behandeling van de oppositie door BOIP. Deze richtlijnen zijn ondergeschikt aan het BVIE, UR en de regels van de Directeur-Generaal.

Naar de richtlijnen Oppositie


Gemeenschappelijke mededelingen

Convergentie van Praktijken

De harmonisatie (convergentie) van praktijken tussen IE-bureaus is een project dat kadert binnen het European Trade Mark and Design Network (EUTMDN). Het convergentieprogramma, dat in 2011 van start ging, verbindt EUIPO met nationale bureaus en gebruikersverenigingen teneinde overeenstemming te vinden op gebieden waarvoor IE-bureaus verschillende methoden hanteren. Het vormt een aanvulling op de reeds uitgevoerde activiteiten op het gebied van IT-tools uit hoofde van het Samenwerkingsfonds EUTMDN. Het convergentieprogramma omvat verschillende projecten, waarin de IE-bureaus al enkele gemeenschappelijke praktijken overeengekomen zijn. Deze gemeenschappelijke praktijken worden bekendgemaakt via gemeenschappelijke mededelingen met het doel de transparantie, de rechtszekerheid en de voorspelbaarheid ten behoeve van zowel onderzoekers als gebruikers te vergroten.

Formulier aan het laden...

Volg ons op LinkedIn

Nieuws, events en handige tools voor IE-professionals.