Beleid


Regels van de Directeur-Generaal

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.11, lid 2, BVIE en regel 3.14 van het Uitvoeringsreglement heeft de Directeur-Generaal de volgende regels vastgesteld:

Naar Archief officiële mededelingen


Richtlijnen inzake de criteria voor de toetsing van merken op absolute gronden

De richtlijnen Weigering vormen een toelichting bij de criteria voor toetsing van merken op absolute gronden en de manier waarop BOIP deze richtlijnen in de praktijk toepast. Doel is met name de gebruiker hierover te informeren en de voorspelbaarheid van de beslissingen van BOIP te verhogen.

Naar Richtlijnen weigering


Richtlijnen oppositie

De richtlijnen Oppositie geven een gedetailleerde toelichting bij de behandeling van de oppositie door BOIP. Deze richtlijnen zijn ondergeschikt aan het BVIE, UR en de regels van de Directeur-Generaal.

Naar de richtlijnen Oppositie


Gemeenschappelijke mededelingen

Convergentie van Praktijken

De harmonisatie (convergentie) van praktijken tussen IE-bureaus is een project dat kadert binnen het European Union Intellectual Property Network (EUIPN). Het convergentieprogramma, dat in 2011 van start ging, verbindt EUIPO met nationale bureaus en gebruikersverenigingen teneinde overeenstemming te vinden op gebieden waarvoor IE-bureaus verschillende methoden hanteren. Het vormt een aanvulling op de reeds uitgevoerde activiteiten op het gebied van IT-tools uit hoofde van het Samenwerkingsfonds EUIPN. Het convergentieprogramma omvat verschillende projecten, waarin de IE-bureaus al enkele gemeenschappelijke praktijken overeengekomen zijn. Deze gemeenschappelijke praktijken worden bekendgemaakt via gemeenschappelijke mededelingen met het doel de transparantie, de rechtszekerheid en de voorspelbaarheid ten behoeve van zowel onderzoekers als gebruikers te vergroten.

CP1. Aanvaardbaarheid van classificatietermen en de algemene benamingen van de hoofdklassen van de classificatie van Nice

CP2. Interpretatie van de beschermingsomvang van de hoofdklassen van de classificatie van Nice (voorheen tenuitvoerlegging van “IP Translator”) 

CP3. Onderscheidend vermogen – beeldmerken met beschrijvende/niet-onderscheidende woorden 

CP4. Mate van bescherming van zwart-witmerken 

CP5. Relatieve gronden – gevaar voor verwarring (invloed van niet-onderscheidende/zwakke elementen) 

CP6. Grafische voorstellingen van modellen 

CP7. Harmonisatie van productaanduidingen 

CP8. Gebruik van een merk in een andere dan de ingeschreven vorm 

Gemeenschappelijke mededeling over de weergave van nieuwe soorten merken 

CP9. Onderscheidend vermogen van driedimensionale merken (vormmerken) met woord- en/of beeldelementen, wanneer de vorm zelf niet onderscheidend is

CP10. Criteria voor de beoordeling van openbaarmaking van modellen op internet 

CP11. Nieuwe Soorten Merken: Toetsing op Vormvereisten en Weigeringsgronden 

CP12. Bewijs in beroepsprocedures inzake merken: indiening, structuur en presentatie van bewijsmateriaal, en behandeling van vertrouwelijk bewijsmateriaal

CP13. Te kwader trouw ingediende merkaanvragen

CP14. Merken die in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden

Nieuwsbrief voor IE-professionalsSchrijf u in en blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, events, casussen en meer!

Abonneer

Volg ons op LinkedIn

Nieuws, events en handige tools voor IE-professionals.

Problemen met betalingen via iDEAL

Lees meer