Merkbescherming in de Benelux, EU of internationaal?

Verkoopt u uw producten of diensten (ook) buiten de Benelux? Dan is bescherming van uw merk of model buiten de Benelux aan te raden. Voor bescherming buiten de Benelux bestaan verschillende mogelijkheden, elk met specifieke voor- en nadelen.

Waarover wilt u informatie?

Informatie over

Natuurlijk is het van belang uw merk te beschermen daar waar u het gebruikt en daar waar het bescherming nodig heeft. Aan de andere kant leidt bescherming in een te ruim gebied tot onnodige risico's. Het kan zelfs tot gevolg hebben dat u uw rechten verliest. Bescherm uw merk daarom alleen daar waar dit nodig is. U kunt kiezen uit diverse gebieden.

Nationaal 

Merkrecht geldt altijd voor een bepaald land. Een nationale merkregistratie biedt alleen bescherming in het land waarvoor u de registratie heeft aangevraagd. Wilt u uw merk bijvoorbeeld alleen in Spanje gebruiken? Dien uw aanvraag voor een merkregistratie dan direct in bij het officiële merkenbureau in Spanje.

Benelux 

Bij BOIP registreert u uw merk in één keer voor de hele Benelux. Dat hebben België, Nederland en Luxemburg zo afgesproken in het Benelux-Verdrag voor de Intellectuele Eigendom. Hoewel een Benelux-merk voor drie landen tegelijk bescherming biedt, wordt het toch een nationaal merk genoemd.

Een merk registreren alleen in Nederland - of in België of in Luxemburg - is niet mogelijk. Een Benelux merkregistratie is handig voor ondernemers die met name actief zijn in de Benelux-landen. Wanneer u actief bent of wil worden in landen buiten de Benelux, dan kan een internationaal merk of een Uniemerk (EU) een aantrekkelijke optie zijn.

Internationaal

U kunt uw merk ook registreren in landen buiten de Benelux. In elk land ter wereld bestaat een officiële instantie, zoals BOIP, die zich bezighoudt met merkregistratie. Sommige landen zijn aangesloten bij het Madrid systeem, een internationaal verdrag dat het verkrijgen van merkbescherming vereenvoudigt. Voor deze landen kunt u bij BOIP een internationale aanvraag indienen.

Meer over internationale merkregistratie

Voor landen die niet zijn aangesloten bij het Madrid systeem, zoals bijvoorbeeld Zuid-Afrika, geldt dat u een merkregistratie alleen rechtstreeks bij de verantwoordelijke instantie in dat land kunt aanvragen. Gaat het om meerdere landen, dan is dit al snel een dure en ingewikkelde klus. U moet dan immers voor elk land een afzonderlijke aanvraagprocedure doorlopen. Communicatie met de verantwoordelijke instanties gebeurt meestal in de officiële taal van die instantie. Soms is het bovendien verplicht om een lokale vertegenwoordiger of lokaal correspondentieadres op te geven. IE-professionals hebben in deze landen vaak lokale agenten met wie ze samenwerken. Voor registratie van uw merk in landen buiten het Madrid systeem kunt u daarom het beste de hulp inschakelen van een IE-professional.

Europese Unie

Met een Uniemerk vraagt u in één keer een merkregistratie aan voor alle 27 landen in de Europese Unie (EU). 

Meer over Uniemerk


Veelgestelde vragen

Ik heb een ‘irregularity notice’ van WIPO ontvangen. Wat moet ik doen?

Na BOIP controleert ook WIPO of uw aanvraag in orde is. Een ‘irregularity notice’ betekent dat WIPO nog een vraag heeft over uw aanvraag. U kunt via My BOIP (klik op 'Internationaal merk registreren') antwoorden op de ‘irregularity notice’ van WIPO. BOIP beoordeelt uw antwoord en verzorgt vervolgens de verzending naar WIPO. De actuele status kunt u volgen via My BOIP.

Heeft u een 'irregularity notice' van vóór 13 januari 2020? Stuur uw antwoord dan per post naar BOIP of via ons contactformulier. Wij zorgen ervoor dat uw antwoord bij WIPO terechtkomt.