Internationale merkregistratie

Internationale aanvraag indienen

Met een internationale merkregistratie heb je op een relatief goedkope en eenvoudige manier bescherming in meer dan 110 landen, zowel binnen als buiten Europa. Welke landen je kiest, is aan jou.

Bekijk de lijst met alle landen

Bekijk de tarieven voor internationale merkregistratie

Je kunt je internationale merkregistratie aanvragen bij BOIP. Ons Informatiecentrum informeert je graag over de procedure.

Voordelen internationaal merk

 • Meer dan 110 landen 
  Geldig voor landen die zijn aangesloten op het Madrid systeem. Keuze uit meer dan 110 landen binnen en buiten Europa, waaronder grote economieën zoals de VS, China, India en Japan.
 • Flexibel
  Je kiest alleen de landen die voor jouw onderneming relevant zijn. Uitbreiding van het aantal landen binnen je internationale merkregistratie op een later tijdstip is altijd mogelijk.
 • Overzichtelijk
  Bundeling van verschillende nationale registraties in één internationale registratie maakt het beheer overzichtelijk en goedkoop.

Hoe werkt het?

1. Op basis van nationale merkregistratie of Uniemerk

Voor het indienen van een internationale aanvraag heb je een basis nodig: een (aanvraag voor) een nationale merkregistratie of Uniemerk. Wanneer je bijvoorbeeld al over een Benelux-merk beschikt of een aanvraag hebt ingediend voor een Benelux-merk, kun je deze aanvraag of registratie uitbreiden naar andere landen die zijn aangesloten bij het Madrid systeem. Dit noemen we een internationale aanvraag. Wanneer je een (aanvraag voor een) Benelux-merk hebt, verloopt je internationale aanvraag via BOIP. Wanneer je een (aanvraag voor een) nationale merkregistratie hebt in een ander land dat is aangesloten bij het Madrid systeem, kun je die aanvraag of registratie uitbreiden via de instantie in het betreffende land.

De gegevens van je nationale merkregistratie en de gegevens in de aanvraag van je internationale merkregistratie moeten identiek zijn.

Je bent niet verplicht om de internationale merkregistratie aan te vragen voor alle producten en diensten waarvoor ook je nationale merkregistratie geldt. Je kunt dit ook voor een deel hiervan doen. Een ruimere producten- en dienstenlijst dan die van je nationale registratie is niet mogelijk.

2. Online indienen via BOIP

Als je een (aanvraag voor een) Benelux merkregistratie als basis gebruikt, dien je jouw internationale aanvraag online in via BOIP. In de aanvraag vermeld je de landen waarvoor je je merkregistratie wilt aanvragen. Je kunt kiezen uit meer dan 110 landen.

Impact van Brexit: Voor Uniemerken en internationale aanvragen en registraties waarbij de EU is aangeduid geldt dat er na 31 december 2020 maatregelen zijn voorzien die ervoor zorgen dat merkhouders hun bestaande rechten niet verliezen. Kort gezegd komt het erop neer dat ingeschreven merken automatisch worden omgezet en dat voor lopende aanvragen binnen negen maanden na het einde van de overgangsperiode, te rekenen dus vanaf 31 december 2020, met behoud van prioriteit een aanvraag voor het VK kan worden verricht. Meer informatie hierover is te vinden op de websites van EUIPO en UKIPO.

BOIP controleert of je internationale aanvraag in orde is en of deze identiek is aan je Benelux basisaanvraag. Daarna sturen wij je aanvraag door naar WIPO (World Intellectual Property Organization), de officiële instantie die het internationale merkenregister beheert.

Prioriteit inroepen
Wanneer je je internationale aanvraag indient binnen zes maanden na de aanvraag van je Benelux merkregistratie, kun je voor je internationale aanvraag prioriteit inroepen. Voordeel is dat de bescherming van je merk in de landen van je internationale aanvraag op dezelfde datum ingaat als die van je Benelux-aanvraag.

Je kunt prioriteit inroepen voor alle landen die zijn aangesloten bij het Verdrag van Parijs of bij de Wereldhandelsorganisatie. In de praktijk zijn dit bijna alle landen in de wereld.

3. Controle WIPO

WIPO controleert je aanvraag op formaliteiten, bijvoorbeeld of de producten en diensten duidelijk zijn omschreven en of de aanvraag is betaald. Als alle formaliteiten in orde zijn, dan wordt je aanvraag in het internationale merkenregister geplaatst en gepubliceerd in de WIPO Gazette van Internationale merken. Vervolgens stelt WIPO de verantwoordelijke instanties in de landen waarvoor je de aanvraag hebt ingediend op de hoogte. Deze instanties zullen elk jouw aanvraag afzonderlijk beoordelen.

4. Afzonderlijke beoordeling

Afhankelijk van de beoordeling door de afzonderlijke landen wordt je merk uiteindelijk:

 • voor alle producten en diensten geregistreerd, of;
 • voor een deel van de producten en diensten geregistreerd, of;
 • geheel geweigerd.

BOIP heeft geen invloed op dit proces. Ook hebben wij geen zicht op de status van je aanvraag. Je kunt het proces zelf in de gaten houden via de Madrid Monitor van WIPO.

Voor eventuele communicatie met de instanties in de betreffende landen kun je het beste een IE-professional inschakelen. In sommige landen, waaronder de Verenigde Staten, is het verplicht om een IE-professional als tussenpersoon aan te wijzen.

Let op!

Wil je een internationale aanvraag indienen, houd dan rekening met de volgende zaken:

 • Zolang de aanvraag van je Benelux merkregistratie nog niet definitief is en je merk dus nog niet is geregistreerd, kan dit gevolgen hebben voor je internationale aanvraag. Als bijvoorbeeld de aanvraag van je Benelux merkregistratie definitief wordt geweigerd, vervalt je internationale aanvraag automatisch. De kosten voor het indienen van de Benelux aanvraag krijg je niet terug. De kosten voor de internationale aanvraag krijg je deels terug. Zoek vooraf dus goed uit wat je kansen en mogelijkheden zijn. Een IE-professional kan je hierover adviseren.
 • De eerste vijf jaar, gerekend vanaf de datum van je aanvraag, zijn je nationale en internationale aanvraag of registratie van elkaar afhankelijk. Als bijvoorbeeld voor je nationale aanvraag of registratie een beperking geldt van producten en diensten, dan geldt deze beperking automatisch ook voor je internationale aanvraag of registratie. En als je nationale aanvraag wordt doorgehaald, dan komt ook je internationale aanvraag te vervallen. Vijf jaar na aanvraag is je internationale registratie niet meer afhankelijk van (ontwikkelingen in) je basisregistratie en blijft de internationale aanvraag ongewijzigd voortbestaan.

Tarieven internationale merkregistratie

Via BOIP kun je een internationale merkregistratie aanvragen in één of meerdere landen anders dan de Benelux. Dit gebeurt via WIPO (World Intellectual Property Organization).

Kosten voor het doorsturen van je aanvraag door BOIP naar WIPO bedragen 100 Zwitserse francs (± 84 euro).  Hier komen het basistarief voor een internationale registratie en de tarieven voor de registratie van je merk in de betreffende landen nog bij (actuele tarieven per land vind je op wipo.int). De betaling verricht je rechtstreeks aan WIPO. Voor het berekenen van de kosten van een internationale registratie kun je gebruik maken van de WIPO fee calculator.

Internationaal merk verlengen of wijzigen

Verlengen

Net als je Benelux merkregistratie moet ook je internationale merkregistratie elke tien jaar worden verlengd (vernieuwd). Je kunt het verzoek tot verlenging direct bij WIPO indienen.

Wijzigen

De meeste wijzigingen in je internationale merkregistratie kun je eenvoudig online doorgeven via de website van WIPO.
Voor sommige wijzigingen moet je bij BOIP een verzoek indienen. Dit geldt voor gerechtelijke doorhalingen en mutaties (overdrachten, licenties, pandrechten en beslagen), waarbij het verzoek door een ander dan de geregistreerde houder, of door een ander dan de geregistreerde gemachtigde, wordt ingediend.

Dit werkt als volgt:

 • Vul het WIPO formulier in (pdf)
 • Stuur het formulier naar BOIP via het contactformulier;
 • Voeg de nodige bewijsstukken toe, zoals een akte van overdracht, licentieakte, pandakte of verklaring beslagleggende partij;
 • Vermeld duidelijk in je bericht dat het gaat om een wijziging die niet direct bij WIPO kan worden ingediend.

Territoriale uitbreiding
Je kunt je internationale merkregistratie uitbreiden naar andere landen. Dit noemen we een territoriale uitbreiding. Het tarief voor een territoriale uitbreiding bestaat uit een basisbedrag en een bedrag dat afhankelijk is van de landen die je kiest. De aanvraag voor territoriale uitbreiding moet je rechtstreeks indienden bij WIPO. Kijk voor meer informatie en actuele tarieven op de website van WIPO.

Uniemerk of internationaal merk?

In tegenstelling tot de aanvraag van een Uniemerk loop je met een internationale aanvraag minder risico. Voor de aanvraag van een Uniemerk geldt namelijk het 'alles of niets'-principe, wat betekent dat je in één keer bescherming krijgt voor alle 27 EU-landen, óf dat je aanvraag wordt geweigerd wanneer er in één van de 27 landen oppositie wordt ingediend of je merk wordt geweigerd. In dat geval is dus de hele aanvraag voor niets geweest en krijg je de kosten niet terug. Bij een internationale aanvraag geldt dit principe niet: je aanvraag wordt bekeken in alle landen afzonderlijk. Dit betekent bijvoorbeeld dat, wanneer je aanvraag in één van de landen wordt geweigerd of er oppositie wordt ingediend, je mogelijk nog steeds bescherming kunt krijgen in de andere landen waarvoor je de internationale aanvraag hebt ingediend.

Het is wel mogelijk het risico te beperken door een Uniemerk 'in te bouwen' in een internationale registratie. Dit betekent dat je een internationale aanvraag indient en daarin de EU aanduidt. Meer over Uniemerk 

Veelgestelde vragen over internationale merkregistratie

Hoe kan ik betalen voor mijn internationale merkregistratie?

Je betaalt alle kosten rechtstreeks aan WIPO, ook de kosten die BOIP rekent voor het doorsturen van je aanvraag. De mogelijkheden voor de betaling staan vermeld in de aanvraagformulieren.

Hoe kan ik mijn merkregistratie internationaal uitbreiden?

Je kunt een internationale registratie aanvragen via My BOIP. Let op: voor een internationale merkregistratie heb je een Beneluxregistratie als basis nodig.

Hoe weet ik of BOIP mijn aanvraag heeft doorgestuurd naar WIPO?

Je ontvangt van ons een e-mail, zodra wij je aanvraag voor internationale merkregistratie hebben doorgestuurd naar WIPO.

Ik heb een ‘irregularity notice’ van WIPO ontvangen. Wat moet ik doen?

Na BOIP controleert ook WIPO of je aanvraag in orde is. Een ‘irregularity notice’ betekent dat WIPO nog een vraag heeft over je aanvraag. Je kunt via My BOIP (klik op 'Internationaal merk registreren') antwoorden op de ‘irregularity notice’ van WIPO. BOIP beoordeelt je antwoord en verzorgt vervolgens de verzending naar WIPO. De actuele status kun je volgen via My BOIP.

Kan ik (telefonisch) contact opnemen als ik vragen heb?

Uiteraard, wij beantwoorden je vragen graag. Ons Informatiecentrum is bereikbaar van maandag t/m donderdag: tussen 9.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur. Vrijdag tussen 10.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur. Binnen de applicatie voor de online merkaanvraag kunnen wij je vragen ook via chat beantwoorden.

Was deze informatie behulpzaam? Nee
Wat kunnen we verbeteren volgens jou?
Was deze informatie behulpzaam? Ja
Bedankt! Wil je laten weten wat je goed vond of wat er nog beter kan?

Meer weten over intellectuele eigendom? Ontvang 4x per jaar de nieuwsbrief voor ondernemers. Meld je nu aan!

Abonneer

Volg ons op LinkedIn

Tips en inspiratie voor ondernemers.

Problemen met betalingen via iDEAL

Lees meer