Over BOIP

Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) is de officiële instantie voor de registratie van merken en modellen in de Benelux. Daarnaast kan BOIP het bestaan van een idee op een bepaalde datum vastleggen in een i-DEPOT.

Sinds 1971 

Nederland, België en Luxemburg hanteren sinds 1971 uniforme regels voor het beschermen van merken van ondernemers. Sinds 1975 hanteert de Benelux ook voor het beschermen van tekeningen en modellen dezelfde wetgeving.

In 2006 zijn deze afzonderlijke regels voor merken, tekeningen en modellen vervangen door één enkel verdrag: het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE).

Hierin zijn zowel het merkenrecht, als het tekening- en modelrecht - onder de verzamelnaam intellectuele eigendom - systematisch en overzichtelijk vastgelegd. Sinds eind 2013 heeft ook het i-DEPOT een plek in het BVIE.

Visie: Iedere ondernemer zet intellectuele eigendom als strategisch instrument in voor zijn bedrijf.

BOIP informeert ondernemers over het belang van intellectuele eigendom. Dit doen wij onder andere door het aanbieden van een toegankelijke digitale omgeving, waarin ondernemers snel en makkelijk hun registraties kunnen regelen en beheren.

External video URL

Organisatie

BOIP is onderdeel van de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (BOIE), een internationale organisatie die bestaat uit drie organen:

  • het Comité van Ministers, het hoogste beslisorgaan van de Benelux-Unie;
  • de Raad van Bestuur, bestaande uit vertegenwoordigers van de drie Benelux-landen;
  • het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP), dat als intergouvernementele organisatie verantwoordelijk is voor de uitvoering van het BVIE.
Missie: Wij zorgen ervoor dat iedere ondernemer zijn intellectuele eigendom in de Benelux op een eenvoudige manier kan beschermen.

 

Sinds het ontstaan van de unieke samenwerking tussen België, Nederland en Luxemburg is BOIP uitgegroeid tot een eigentijdse organisatie. Specialist op het gebied van intellectuele eigendom in de Benelux, kennis- en sparring partner voor IE-professionals en gemachtigden. BOIP staat in nauw contact met vele nationale en internationale organisaties op het gebied van intellectuele eigendomsrechten en werkt continu aan verbetering van haar dienstverlening.

Lees meer over Organisatie en Beleid

Wie zijn wij?

Onze 86 medewerkers werken vanuit een kantoor in Den Haag. BOIP kan, als onafhankelijke organisatie, niet persoonlijk adviseren, wél informeren. Over de wereld van de intellectuele eigendom en over ontwikkelingen in het vakgebied. Ook biedt BOIP, via deze website, directe toegang tot officiële registratie van merken, modellen en tekeningen in de Benelux. Voor persoonlijk advies verwijst BOIP ondernemers graag door naar een IE-professional of gemachtigde.

IE-partnerships
Bent u IE-professional of gemachtigde? Onze medewerkers komen graag met u in contact. Voor het delen van kennis en het uitwisselen van ervaringen. Zodat wij samen ondernemers verder kunnen helpen in het boeiende, maar complexe vakgebied van de intellectuele eigendom.

BOIP kernwaarden: Bevlogen, open, deskundig en ondernemend.

Maak kennis met onze medewerkers

Informatie nodig?

Voor informatie kunt u op werkdagen terecht bij ons Informatiecentrum

Samenwerkingen

Naast de nationale en internationale IE-instanties werkt BOIP ook samen met diverse partners in België, Nederland en Luxemburg. Deze partners staan in nauw contact met ondernemers, zoals de Kamer van Koophandel in Nederland en de Ondernemersloketten in België. Doel van de BOIP-samenwerking met deze instanties is: uitwisseling van kennis en informatie over intellectuele eigendom, ondernemerschap en innovatie.

Lees meer over Samenwerkingen

Beneluxraad voor de Intellectuele Eigendom (BRIE)

De Beneluxraad voor de Intellectuele Eigendom (BRIE) doet aanbevelingen en geeft advies over alle aangelegenheden op het gebied van de intellectuele eigendom die onder de bevoegdheid van de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (BOIE) vallen.

De BRIE bestaat uit diverse belanghebbende partijen in de Benelux, zoals de rechterlijke macht, de academische wereld, advocaten, gemachtigden en ondernemers. Lees meer over de BRIE

BOIP in de voormalige Nederlandse Antillen

Naast taken op basis van het BVIE en het UR, voert BOIP in opdracht van de Rijksdienst Caribisch Nederland de Wet Merken BES (WMB) uit. Het gaat om de merkenwetgeving die van toepassing is op de drie bijzondere Nederlandse gemeenten Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.
Lees meer over merkregistratie Caribisch Nederland

BOIP verzorgt in samenwerking met het Bureau voor Intellectuele Eigendom van Sint Maarten (BIP SXM) ook de merkregistratie voor Sint Maarten.
Lees meer over merkregistratie Sint Maarten 

Nieuwsbrief voor IE-professionalsSchrijf u in en blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, events, casussen en meer!

Abonneer

Volg ons op LinkedIn

Nieuws, events en handige tools voor IE-professionals.

Ontvang nu een deel van de aanvraagkosten retour.

Lees meer