Organisatie en beleid

Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) is onderdeel van de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (BOIE).
De BOIE heeft tot taak:

  1. de uitvoering van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) en het Uitvoeringsreglement (UR);
  2. de bevordering van de bescherming van merken en tekeningen of modellen in de Benelux-landen;
  3. de uitvoering van aanvullende taken op andere gebieden van het recht inzake de intellectuele eigendom, die de Raad van Bestuur aanwijst;
  4. voortdurende evaluatie en, indien nodig, aanpassing van het Benelux-recht inzake merken en tekeningen of modellen, in het licht van onder meer de internationale en communautaire ontwikkelingen.

Onze Directie

Het Directiecomité bestaat uit drie leden:

  • Ragnar Gustafsson - Director General: eindverantwoordelijk voor de algehele organisatie en de uitvoering van de wettelijke taken van BOIP; vertegenwoordigt de BOIE. Verantwoordelijk voor Algemene Zaken: organisatorische activiteiten van BOIP waaronder IT, Financiën en HRM.
  • Hugues Derème - Deputy Director General Operations and Legal & International Affairs: verantwoordelijk voor de operationele activiteiten van BOIP, waaronder Operations and Legal & International Affairs. Tevens verantwoordelijk voor de internationale samenwerking met partnerorganisaties.
  • Yves Hoffmann – Deputy Director General Communication & Customer Services: verantwoordelijk voor de Marketing, Communicatie en Customer Services van BOIP.
Hugues Derème
Deputy Director General Operations and Legal & International Affairs
Yves Hoffmann
Deputy Director General Communication & Customer Services

Wat doet BOIP nog meer?

Merkregistratie Caribisch Nederland

In opdracht van de Rijksdienst Caribisch Nederland voert BOIP de Wet Merken BES (WMB) uit. Het gaat om de merkenwetgeving die van toepassing is op de drie bijzondere Nederlandse gemeenten Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Op de website www.caribIE.nl vind je alle informatie over het aanvragen van merkregistraties voor Caribisch Nederland en het onderhoud van deze merken.

Logo BIP SXMMerkregistratie Sint Maarten

Daarnaast verzorgt BOIP in samenwerking met het Bureau voor Intellectuele Eigendom van Sint Maarten (BIP SXM) de merkregistratie voor Sint Maarten. BIP SXM is de officiële instantie voor de uitvoering van de Merkenverordening en –wetgeving en voor de voorlichting over andere vormen van intellectuele eigendom, zoals octrooien en auteursrecht. Mevr. V. Rosen-Sandiford is Directrice van het Bureau. BIP SXM werkt nauw samen met BOIP, dat Sint Maarten heeft voorzien van een online merkregistratiesysteem, te benaderen via www.bip.sx. Dit systeem maakt de procedure voor merkregistratie in Sint Maarten makkelijker, sneller en transparanter.


Was deze informatie behulpzaam? Nee
Wat kunnen we verbeteren volgens jou?
Was deze informatie behulpzaam? Ja
Bedankt! Wil je laten weten wat je goed vond of wat er nog beter kan?

Formulier aan het laden...

Volg ons op LinkedIn

Tips en inspiratie voor ondernemers.

Pas op voor misleidende facturen!

Lees meer