Organisatie en beleid

Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) is onderdeel van de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (BOIE).
De BOIE heeft tot taak:

  1. de uitvoering van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) en het Uitvoeringsreglement (UR);
  2. de bevordering van de bescherming van merken en tekeningen of modellen in de Benelux-landen;
  3. de uitvoering van aanvullende taken op andere gebieden van het recht inzake de intellectuele eigendom, die de Raad van Bestuur aanwijst;
  4. voortdurende evaluatie en, indien nodig, aanpassing van het Benelux-recht inzake merken en tekeningen of modellen, in het licht van onder meer de internationale en communautaire ontwikkelingen.

Onze Directie

Het Directiecomité bestaat uit drie leden:

  • Ragnar Gustafsson - Directeur-Generaal: eindverantwoordelijk voor de algehele organisatie en de uitvoering van de wettelijke taken van BOIP; vertegenwoordigt de BOIE. Verantwoordelijk voor Algemene Zaken: organisatorische activiteiten van BOIP waaronder IT, Financiën, HRM en Corporate communicatie.
  • Hugues Derème - Adjunct-Directeur-Generaal Registratie & Juridische Zaken: verantwoordelijk voor de operationele activiteiten van BOIP, waaronder Registratie, Juridische Zaken, Voorlichting & Promotie. Tevens verantwoordelijk voor de internationale samenwerking met partnerorganisaties.
  • Yves Hoffmann – Adjunct-Directeur-Generaal Communication & Customer Service: verantwoordelijk voor de Marketing, Communicatie en Customer Services van BOIP.
Hugues Derème
Adjunct-Directeur-Generaal Registratie & Juridische Zaken
Yves Hoffmann
Adjunct-Directeur-Generaal Communication & Customer Services

Wat doet BOIP nog meer?

Merkregistratie Caribisch Nederland

In opdracht van de Rijksdienst Caribisch Nederland voert BOIP de Wet Merken BES (WMB) uit. Het gaat om de merkenwetgeving die van toepassing is op de drie bijzondere Nederlandse gemeenten Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Op de website www.caribIE.nl vindt u alle informatie over het aanvragen van merkregistraties voor Caribisch Nederland en het onderhoud van deze merken.

Logo BIP SXMMerkregistratie Sint Maarten

Daarnaast verzorgt BOIP in samenwerking met het Bureau voor Intellectuele Eigendom van Sint Maarten (BIP SXM) de merkregistratie voor Sint Maarten. BIP SXM is de officiële instantie voor de uitvoering van de Merkenverordening en –wetgeving en voor de voorlichting over andere vormen van intellectuele eigendom, zoals octrooien en auteursrecht. Mevr. V. Rosen-Sandiford is Directrice van het Bureau. BIP SXM werkt nauw samen met BOIP, dat Sint Maarten heeft voorzien van een online merkregistratiesysteem, te benaderen via www.bip.sx. Dit systeem maakt de procedure voor merkregistratie in Sint Maarten makkelijker, sneller en transparanter.