Model: van aanvraag tot registratie

Een modelregistratie begint met het aanvragen ervan. Hieronder vindt u meer informatie over de afhandeling van uw aanvraag.

 Procedure modelregistratie

Aanvraag

U kunt uw aanvraag voor modelregistratie direct online indienen. Bij uw aanvraag kunt u eventueel om opschorting van de publicatie vragen. De publicatie kan hiermee maximaal twaalf maanden worden uitgesteld,  bijvoorbeeld omdat u nog niet wilt dat concurrenten van uw model op de hoogte zijn. Mensen kunnen een modelregistratie namelijk pas na publicatie bekijken.

Controle formele vereisten

Om in behandeling genomen te worden, moet uw aanvraag aan een aantal formele eisen voldoen. Als uw aanvraag niet aan de formele vereisten voldoet, nemen wij contact met u op. Het is van belang dat u ons antwoordt binnen de door ons aangegeven termijnen. Als wij uw reactie niet op tijd ontvangen, dan wordt uw model niet geregistreerd en krijgt u de kosten van uw aanvraag niet terug.

De officiële datum van uw aanvraag (depotdatum) is de datum waarop aan alle formele vereisten is voldaan. De depotdatum is van belang om te bepalen welk model de eerste rechten heeft in geval van een conflict.

BOIP onderzoekt niet of uw model nieuw is en een eigen karakter heeft, of dat het aan de andere vereisten voor een model voldoet. Wel controleert BOIP of het model in strijd is met de openbare orde of goede zeden. Dit laatste komt in de praktijk zeer zelden voor.

Modelregistratie en publicatie

Als aan alle formele vereisten is voldaan, wordt uw model geregistreerd en gepubliceerd. Wanneer u tijdens uw aanvraag verzocht heeft om opschorting van de publicatie, wordt uw model geheel ingeschreven en gepubliceerd, wanneer de opschorting is verlopen. U kunt ook tussentijds de opschorting opheffen.

Het Modellenregister is openbaar. Zodra uw model is gepubliceerd zijn de gegevens zichtbaar in dit register. Dit betekent dat aanbieders van diverse diensten u rechtstreeks kunnen benaderen. Een aantal van deze aanbieders houdt er minder wenselijke praktijken op na. Vaak zijn deze buiten de Benelux gevestigd. Ze bieden u aan om uw model tegen een aanzienlijk bedrag op te nemen in een onduidelijk 'internationaal register'. Zulke registers zijn niet officieel en dergelijke publicaties leiden in geen geval tot een modellenrecht. Twijfelt u aan de echtheid van een aanbod? Neem dan contact op met ons Informatiecentrum.

Modelinbreuk

U dient zelf stappen te ondernemen tegen inbreuk op modelrechten. Het is aan de rechter om te bepalen of er sprake is van inbreuk.

Binnen vijf jaar vanaf de publicatiedatum van uw model is het mogelijk dat, in geval van een conflict over wie de rechthebbende is, de werkelijke ontwerper uw aanvraag opeist. De werkelijke ontwerper kan om dezelfde reden de nietigheid van uw aanvraag en van het modelrecht inroepen, zonder beperking in tijd (nietigverklaring). De vordering tot opeising of nietigverklaring moet bij de rechter worden ingesteld. Van de vordering tot opeising moet melding worden gemaakt in ons Register.

Naast de verbodsactie kan bij de rechter onder meer een schadevergoeding en afdracht van de winst (bij moedwillige inbreuk) worden gevorderd en de eigendom van de inbreukmakende goederen worden opgeëist.

Krijgt u te maken met een vordering tot opeising of nietigverklaring? Een IE-professional kan u dan adviseren over wat u het beste kunt doen.