Model: van aanvraag tot registratie

Een modelregistratie begint met het aanvragen ervan. Hieronder vind je meer informatie over de afhandeling van jouw aanvraag.

 Procedure modelregistratie schematisch afgebeeld

Aanvraag

Je kunt je aanvraag voor modelregistratie direct online indienen. Bij je aanvraag kun je eventueel om opschorting van de publicatie vragen. De publicatie kan hiermee maximaal twaalf maanden worden uitgesteld,  bijvoorbeeld omdat je nog niet wilt dat concurrenten van jouw model op de hoogte zijn. Mensen kunnen een modelregistratie namelijk pas na publicatie bekijken.

Controle formele vereisten

Om in behandeling genomen te worden, moet je aanvraag aan bepaalde formele eisen voldoen. Als je aanvraag niet aan de formele vereisten voldoet, nemen wij contact met je op. Het is van belang dat je ons antwoordt binnen de door ons aangegeven termijnen. Als wij je reactie niet op tijd ontvangen, dan wordt je model niet geregistreerd en krijg je de kosten van je aanvraag niet terug.

De officiële datum van jouw aanvraag (depotdatum) is de datum waarop aan alle formele vereisten is voldaan. De depotdatum is van belang om te bepalen welk model de eerste rechten heeft in geval van een conflict.

BOIP onderzoekt niet of jouw model nieuw is en een eigen karakter heeft, of dat het aan de andere vereisten voor een model voldoet. Wel controleert BOIP of het model in strijd is met de openbare orde of goede zeden. Dit laatste komt in de praktijk zeer zelden voor.

Modelregistratie en publicatie

Als aan alle formele vereisten is voldaan, wordt je model geregistreerd en gepubliceerd. Wanneer je tijdens je aanvraag verzocht hebt om opschorting van de publicatie, wordt je model geheel ingeschreven en gepubliceerd, zodra de opschorting is verlopen. Je kunt ook tussentijds de opschorting opheffen.

Het Modellenregister is openbaar. Zodra je model is gepubliceerd, zijn de gegevens zichtbaar in dit register. Dit betekent dat aanbieders van diverse diensten je rechtstreeks kunnen benaderen. Een aantal van deze aanbieders houdt er minder wenselijke praktijken op na. Vaak zijn deze buiten de Benelux gevestigd. Ze bieden je aan om je model tegen een aanzienlijk bedrag op te nemen in een onduidelijk 'internationaal register'. Zulke registers zijn niet officieel en dergelijke publicaties leiden in geen geval tot een modellenrecht. Twijfel je aan de echtheid van een aanbod? Neem dan contact op met ons informatiecentrum.

Modelinbreuk

Je dient zelf stappen te ondernemen tegen inbreuk op modelrechten. Het is aan de rechter om te bepalen of er sprake is van inbreuk.

Binnen vijf jaar vanaf de publicatiedatum van je model is het mogelijk dat, in geval van een conflict over wie de rechthebbende is, de werkelijke ontwerper jouw aanvraag opeist. De werkelijke ontwerper kan om dezelfde reden de nietigheid van je aanvraag en van het modelrecht inroepen, zonder beperking in tijd (nietigverklaring). De vordering tot opeising of nietigverklaring moet bij de rechter worden ingesteld. Van de vordering tot opeising moet melding worden gemaakt in ons Register.

Naast de verbodsactie kan bij de rechter onder meer een schadevergoeding en afdracht van de winst (bij moedwillige inbreuk) worden gevorderd en de eigendom van de inbreukmakende goederen worden opgeëist.

Krijg je te maken met een vordering tot opeising of nietigverklaring? Een IE-professional kan je dan adviseren over wat je het beste kunt doen.

Was deze informatie behulpzaam? Nee
Wat kunnen we verbeteren volgens jou?
Was deze informatie behulpzaam? Ja
Bedankt! Wil je laten weten wat je goed vond of wat er nog beter kan?

Meer weten over intellectuele eigendom? Ontvang 4x per jaar de nieuwsbrief voor ondernemers. Meld je nu aan!

Abonneer

Volg ons op LinkedIn

Tips en inspiratie voor ondernemers.

Ontvang nu een deel van de aanvraagkosten retour.

Lees meer