Model registreren

Het beschermen van uw intellectuele eigendom is belangrijk. Wat wilt u vastleggen?

Ik wil een

Het exclusieve recht op een model ontstaat niet door het eerste gebruik, maar door de inschrijving van een aanvraag (depot). Uitzondering hierop is het niet geregistreerde Gemeenschapsmodel.

Stap 1: Controleer of uw model nieuw is en een eigen karakter heeft

Een model moet nieuw zijn en een eigen karakter hebben.

Nieuw betekent kortweg dat uw model nog niet bekend mag zijn op de datum waarop u uw modelregistratie aanvraagt of op de datum van voorrang, bijvoorbeeld door publicatie op een website, in een reclamefolder, tentoonstelling of door het in de handel te brengen. Meer over nieuw

Eigen karakter betekent dat uw model niet sterk mag lijken op een model dat al bekend is. Meer over eigen karakter

Voordat u uw modelregistratie aanvraagt, moet u zelf goed uitzoeken of uw model nieuw is en een eigen karakter heeft. Wij controleren dit niet voor u.

Hoe weet ik of mijn model nieuw is en een eigen karakter heeft?

  1. Zoek in het Benelux Modellenregister of een identiek of sterk gelijkend model al is gepubliceerd. Dit is de officiële publicatieplaats voor tekeningen of modellen. Hierin staan de gegevens en afbeeldingen van in de Benelux geregistreerde tekeningen of modellen die geldig waren op 1 januari 2012 of later werden geregistreerd. Ook gegevens van vernieuwingen en wijzigingen kunt u hier raadplegen. Het bevat echter geen lopende aanvragen en niet-gepubliceerde registraties. Modellen van voor 1 januari 2012 zijn te raadplegen in het Benelux-Modellenblad.
    Gemeenschapsmodellen (EU) en internationale modellen vindt u terug in de registers van EUIPO en WIPO.
  2. Zoek in vakliteratuur, tijdschriften en op internet of een identiek of sterk gelijkend model al bestaat. 

Mijn model is nieuw en heeft een eigen karakter, ga door naar stap 2

Twijfelt u of uw model nieuw is en een eigen karakter heeft?

Win dan advies in bij een externe IE-professional.

Stap 2: Kies waar u uw model wilt beschermen

Registreer uw model online in de Benelux

BOIP is de officiële instantie voor registratie van modellen in de Benelux en beheert het Modellenregister. Bij ons kunt u uw model registreren in België, Nederland en Luxemburg tegelijk. Het is niet mogelijk een model in een van deze landen afzonderlijk te registreren. Wij helpen u graag bij het registratieproces.

Ga naar stap 3

Registreer uw model buiten de Benelux

Bent u ook buiten de Benelux actief? Er zijn meerdere mogelijkheden om uw model ook buiten de Benelux te registreren. Dit kan in één keer voor de hele EU of voor 1 of meerdere landen tegelijk. Meer over Buiten de Benelux

Voor een internationale aanvraag van een modelregistratie heeft u géén basisregistratie in de Benelux nodig. Dit in tegenstelling tot een internationale aanvraag voor merkregistratie.

Stap 3: Controleer de formele eisen

Om in behandeling genomen te worden, moet uw aanvraag aan een aantal formele eisen voldoen.

  1. Gebruik afbeeldingen waarop de kenmerkende eigenschappen van het uiterlijk van uw model duidelijk zichtbaar zijn. Deze bepalen de uiteindelijke bescherming van uw model. Het kan in dit verband ook raadzaam zijn om afbeeldingen met verschillende aanzichten van het model in te dienen, zoals de bovenkant of zijkant. U moet minimaal één afbeelding toevoegen bij uw aanvraag. Dit moet een algemeen, voor- of perspectiefaanzicht zijn.
  2. Vermeld in uw aanvraag duidelijk wat het model is (zgn. voortbrengsel), bij voorkeur door bewoordingen te gebruiken volgens de Internationale Classificatie van Locarno. Hiervoor kunt u gebruikmaken van de zoekfunctie in het aanvraagformulier.
  3. Vermeld de naam van de deposant (persoon of onderneming)
  4. Het model mag niet in strijd zijn met de openbare orde en goede zeden.
  5. Vraag, indien dit voor u van toepassing is, opschorting van publicatie van uw model aan bij het aanvragen van uw registratie.

De officiële datum van uw aanvraag (depotdatum) is de datum waarop aan al deze vereisten is voldaan. Als uw aanvraag niet aan de formele vereisten voldoet, nemen wij contact met u op. Het is van belang dat u ons antwoordt binnen de door ons aangegeven termijnen. Als wij uw reactie niet op tijd ontvangen, dan wordt uw model niet geregistreerd en krijgt u de kosten van uw aanvraag niet terug.

Ik snap het, ga door naar stap 4

Stap 4: Vraag uw modelregistratie aan

U bent bijna klaar om uw modelregistratie aan te vragen. Daarvoor heeft u een My BOIP-account nodig. Het aanmaken kost maar twee minuten. Heeft u al een account? Logt u dan meteen in.

Ga naar modelregistratie

Hulp nodig?

Telefoon

Elke werkdag tussen 8:30 en 17:00 via:
078 052 242 (vanuit België)
070 349 12 42 (vanuit Nederland)
8002 5383 (vanuit Luxemburg)

Informatiecentrum

Voor algemene informatie, vragen over uw merk- of modelregistratie of het vastleggen van een i-DEPOT.
Wij staan vijf dagen per week voor u klaar.

Wilt u advies?

BOIP is een onafhankelijke instantie en mag u daarom geen persoonlijk advies geven. Een externe IE-professional kan u wel adviseren over de beste bescherming van uw model en naar wens de gehele registratieprocedure voor u afhandelen.