Internationale modelregistratie

Een internationale modelregistratie is in feite een bundel nationale modelregistraties die in één keer wordt verkregen. Dit betekent dat de bescherming van uw model wordt bepaald door het nationale recht van de verschillende landen die u in uw internationale aanvraag heeft aangeduid (afgezien van enkele specifieke bepalingen over de beschermingsduur).

Voordelen internationaal model

  • Lagere kosten

Een internationale aanvraag kost minder dan wanneer u uw aanvraag bij elk van de nationale instanties afzonderlijk zou indienen.

  • Overzichtelijk

Het bundelen van verschillende landen in één internationale registratie in plaats van verschillende nationale registraties in de afzonderlijke landen maakt het beheer overzichtelijker en op termijn goedkoper, omdat slechts één registratie hoeft te worden onderhouden.

Hoe werkt het?

De Overeenkomst van 's-Gravenhage regelt de internationale registratie van modellen. De Benelux is aangesloten bij dit internationale verdrag. Daardoor kunt u via één internationale aanvraag bescherming krijgen in alle of een deel van de lidstaten, waaronder de Benelux-landen. Bekijk alle lidstaten

U dient uw internationale aanvraag rechtstreeks in bij de World Intellectual Property Organisation (WIPO) in Genève, Zwitserland. Bij uw aanvraag geeft u aan voor welke landen u bescherming wilt.

Anders dan bij een internationale aanvraag voor merkregistratie is bij een internationale aanvraag voor modelregistratie geen basisregistratie in de Benelux nodig.

Ons Informatiecentrum informeert u graag over de procedure.

Model zoeken

Om te controleren of een identiek of sterk gelijkend model al voorkomt in bepaalde landen kunt u gebruik maken van Designview: een online tool waarmee u modellen uit alle registers van de deelnemende bureaus, WIPO en EUIPO kunt opzoeken.

Prioriteit inroepen

Als u binnen een half jaar na uw eerste aanvraag in één van de landen die aangesloten zijn bij het Unieverdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom of die lid zijn van de Wereldhandelsorganisatie, een modelregistratie aanvraagt voor hetzelfde model, kan deze latere aanvraag dezelfde datum krijgen als uw eerste aanvraag. Dit noemen we 'prioriteit inroepen', of recht van voorrang.