Goed idee? i-DEPOT!

Met een i-DEPOT kun je snel en eenvoudig vastleggen dat jij een product, dienst, proces of bedrijf hebt ontwikkeld. Erg nuttig als er bijvoorbeeld een conflict ontstaat over wie als eerste een bepaalde creatie heeft gemaakt. Je kunt een i-DEPOT voor verschillende doelen gebruiken en voor verschillende intellectuele eigendomsrechten. 

Doe iets verstandigs met je idee en kies voor een i-DEPOT: 

  • Een i-DEPOT is een wettelijk bewijsmiddel dat je een datumstempel geeft. 
  • In een i-DEPOT leg je vast op welk moment je je idee hebt gecreëerd, bedacht of ontworpen. 
  • Een i-DEPOT blijft altijd geheim, tenzij je er zelf voor kiest om het gedeeltelijk of geheel openbaar te maken. 

Kies uit één van de volgende onderwerpen voor meer informatie. 

i-DEPOT Idee

Je hebt een idee voor bijvoorbeeld een (marketing)campagne, een game of een boek. Het idee op zich kun je niet beschermen. Als je het concreet uitwerkt, kan het in aanmerking komen voor auteursrecht. Auteursrecht is gratis en krijg je automatisch, als jouw werk origineel is en het stempel van de maker draagt. Je hoeft het niet te registreren. Icoon van brandend lichtje

Treed je met het concept naar buiten, dan kan het verstandig zijn om het eerst vast te leggen in een i-DEPOT. Hiermee heb je een officieel bewijs van het feit dat je het concept op een bepaalde datum in bezit had. En daarmee dus ook een bewijs als er een conflict ontstaat over wie de bedenker is. 

Lees meer over auteursrecht

i-DEPOT Bedrijfsgeheim en know-how

Je hebt een fabricagemethode of een recept ontwikkeld, waarvan door iemand buiten jouw bedrijf niet is te achterhalen hoe het product of proces werkt. Of er is informatie waarvan je niet wilt dat die in handen valt van een concurrent, zoals financiële administratie of klantenbestanden. Je kunt deze dan aanduiden en beschermen als bedrijfsgeheim.

Om juridische stappen te kunnen ondernemen, bijvoorbeeld bij diefstal, is het belangrijk dat je jouw bedrijfsgeheim altijd geheim houdt en actief beschermt. Dit kan via een geheimhoudingsverklaring of concurrentiebeding en door het te bewaren in een digitale Icoon van een hangslotjekluis, zoals het i-DEPOT.

Een i-DEPOT kan als officieel bewijsstuk dienen om aan te tonen dat jij de informatie op een bepaalde datum in handen had.

Lees meer over bedrijfsgeheimen

i-DEPOT Design

Je hebt een product of design ontwikkeld. De meeste ontwerpen, van schets tot definitief ontwerp, vallen onder het auteursrecht. Auteursrecht is gratis en krijg je automatisch, als jouw werk origineel is en het stempel van de maker draagt. Je hoeft het niet te registreren. Ontwerpen met een korte levenscyclus, zoals kledingontwerpen, kunnen ook vallen onder het Niet Geregistreerde Gemeenschapsmodel.

Ook dit (model)recht krijg je gratis en ontstaat automatisch. Het hoeft niet te worden geregistreerd en is drie jaar geldig vanaf de datum waarop je jouw ontwerp (model) bekendmaakt aan het publiek. Met een niet geregistreerd modelrecht kun je alleen optreden tegen opzettelijke namaak.Icoon van een kledingstuk

Sta je met jouw ontwerp op een beurs of maak je afspraken met een potentiële producent, partner of financier, dan kan het verstandig zijn om het ontwerp eerst vast te leggen in een i-DEPOT. Hiermee heb je een officieel bewijs van het feit dat jij het ontwerp op een bepaalde datum in bezit had. En daarmee dus ook een bewijs als er een conflict ontstaat over wie de designer is.

Andere rechten die een rol kunnen spelen bij het beschermen van een product of design, naast auteursrecht en modelrecht, zijn merkrecht en octrooirecht.

i-DEPOT Muziek en media

Op muziek, foto's en film kan auteursrecht rusten. Auteursrecht is gratis en krijg je automatisch, als jouw werk origineel is en het stempel van de maker draagt. Je hoeft het niet te registreren. Op zowel tekst als muziek kan een afzonderlijk auteursrecht rusten. Als het maar origineel en waarneembaar is. Dit betekent dat het ergens moet zijn vastgelegd. 

Films en videoproducties hebben vaak meerdere makers, denk aan de regisseur en de scriptschrijver. Om onderlinge problemen te voorkomen is het verstandig om eerst schriftelijke afspraken te maken.Icoon van een muzieknoot

Door jouw songtekst, script of muziek vast te leggen in een i-DEPOT kunnen misverstanden over het makerschap van een werk verholpen worden. 

Een ander recht dat een rol kan spelen bij het beschermen van muziek of media is het merkenrecht.

i-DEPOT Software

Je hebt een app of game ontwikkeld voor een klant. De klant heeft graag de broncode van de software in bezit om deze zelf te kunnen aanpassen. Het gaat immers om maatwerk. Je wilt de broncode natuurlijk niet zomaar prijs geven, maar wel jouw klant het gebruik ervan kunnen garanderen.Icoon van html-code

Je kunt de broncode van de software vastleggen in een i-DEPOT. 

De broncode en grafische interface van apps en games vallen, mits ze aan de voorwaarden voldoen, onder het auteursrecht. België heeft, in tegenstelling tot Nederland, specifieke wetgeving voor het beschermen van computerprogramma's. Deze wetgeving bestaat naast het auteursrecht. Lees meer op de website van de FOD Economie.

Andere rechten die een rol kunnen spelen bij de bescherming van software zijn het merkenrecht, het modelrecht en in bepaalde gevallen ook het octrooirecht.

i-DEPOT Innovatie

Een octrooi of patent beschermt jouw uitvinding op een technisch product of proces. Ga je toekomstige financiële of zakelijke partners benaderen met het idee voor een uitvinding? Houd er dan rekening mee dat de uitvinding nieuw moet zijn om een octrooi te kunnen aanvragen. Als de uitvinding openbaar gemaakt wordt voor de datum van de aanvraag, is octrooibescherming niet meer mogelijk.Icoon van een iPad of werktuig

Het i-DEPOT kan bewijzen dat jij een technisch product of proces als eerste hebt uitgevonden. Dit kan ruimte bieden om vrijer te onderhandelen met een potentiële partner. Je kunt het nummer van jouw i-DEPOT dan opnemen in een geheimhoudingsovereenkomst. Bij openbaarmaking door een eventuele partner kun je dan aantonen dat de geheimhoudingsafspraken zijn geschonden.

Is jouw uitvinding inmiddels concreet geworden, dan kun je deze in een volgende stap beschermen met een octrooi

Andere rechten die een rol kunnen spelen bij de bescherming van een uitvinding zijn het merkenrecht, het modelrecht en het bedrijfsgeheim.

Was deze informatie behulpzaam? Nee
Wat kunnen we verbeteren volgens jou?
Was deze informatie behulpzaam? Ja
Bedankt! Wil je laten weten wat je goed vond of wat er nog beter kan?

Meer weten over intellectuele eigendom? Ontvang 4x per jaar de nieuwsbrief voor ondernemers. Meld je nu aan!

Abonneer

Volg ons op LinkedIn

Tips en inspiratie voor ondernemers.

Problemen met betalingen via iDEAL

Lees meer