Bewaken en onderhouden

Je hebt je bescherming goed geregeld. De naam van je product, dienst of bedrijf, of je logo heb je beschermd met merkregistratie. En je design heb je vastgelegd in een modelregistratie. Of je hebt je idee vastgelegd in een i-DEPOT. 

Nu is het zaak om je merk- en modelrechten in stand te houden. En om je rechten te bewaken, zodat je kunt optreden tegen concurrenten die jouw merk of model misbruiken (namaken). 

Laat je rechten niet vervallen 

Als je je merk- of modelrechten niet in stand houdt, vervallen deze rechten. Zo voorkom je dat je rechten vervallen: 

  • Onderhoud je merk- of modelregistratie. Je moet deze rechten bewaken, gebruiken (voor merken) en up-to-date houden. 
  • Verleng (vernieuw) je merk- of modelregistratie en de bewaartermijn van je i-DEPOT op tijd. 
  • Update je contactgegevens. 

Ik onderhoud een:

Je modelregistratie geeft je het exclusieve recht op het gebruik van jouw design. Concurrenten mogen jouw design niet namaken, zonder jouw toestemming. Dat moet je wel zelf in de gaten houden. Daarbij is het belangrijk dat je op tijd je modelregistratie verlengt. En dat je contactgegevens up-to-date zijn. Voor het behoud van je modelregistratie maakt het niet uit of je je model wel of niet gebruikt. Kies uit één van de volgende onderwerpen voor meer informatie. 

Model wijzigen

Wijzigingen doorgeven - Modellen

Het is belangrijk dat jouw gegevens in het Modellenregister juist en up-to-date zijn, met name je correspondentie- en e-mailadres. De meest voorkomende wijziging is natuurlijk een adreswijziging. Maar het kan ook voorkomen dat:

  • de naam van je onderneming wijzigt;
  • het correspondentieadres wijzigt;
  • je je model overdraagt (verkoopt);
  • je een ander een licentie verstrekt (of deze wenst door te halen);
  • je je model in pand geeft bij de bank (of deze wenst door te halen);
  • een ander beslag laat leggen op je modelregistratie (of deze wenst op te heffen);
  • een wijziging of aanstelling van gemachtigde heeft plaatsgevonden (deze wijziging/aanstelling zal door de gemachtigde worden doorgegeven)

Daarnaast kan het voorkomen dat je je registratie wilt laten verwijderen uit het Modellenregister (doorhaling). Allemaal zaken die correct in het register moeten staan, om je later eventueel op je rechten te kunnen beroepen.

Welke wijzigingen zijn niet mogelijk?

Wijzigingen doorgeven - Modellen

Model verlengen

Een modelregistratie is vijf jaar geldig, te rekenen vanaf de datum waarop de aanvraag is ingediend (depotdatum). De registratie kan steeds met vijf jaar worden verlengd (vernieuwd), tot een maximum van in totaal 25 jaar. Dit is wettelijk zo bepaald. Aan het verlengen van je modelregistratie zijn kosten verbonden. Bekijk de Tarieven

Hoe kan ik verlengen?

Je moet je modelregistratie zelf op tijd verlengen. Het is belangrijk dat je contactgegevens up-to-date zijn, met name je correspondentie- en e-mailadres. Wij sturen hierover zes maanden voor de vervaldatum een bericht. Mocht je ons bericht om welke reden dan ook niet ontvangen, dan kun je hieraan geen rechten ontlenen. Op tijd verlengen van je registratie is je eigen verantwoordelijkheid. Geef wijzigingen van je correspondentie- en/of e-mailadres daarom tijdig aan ons door.

Verlengen na de vervaldatum brengt extra kosten met zich mee.

Gegevens up-to-date

Zorg dat je gegevens up-to-date zijn, voordat je je modelregistratie verlengt. Het is namelijk niet mogelijk gegevens te wijzigen tijdens de verlengprocedure. Kijk voor het doorgeven van wijzigingen onder de tab 'Model wijzigen'. 

Modelregistratie verlengen

Modelinbreuk aanpakken

Wat moet ik doen bij modelinbreuk?

Er zijn twee denkbare situaties:

1. Je hebt in het BOIP Modellenregister een registratie van een conflicterend (mogelijk inbreukmakend) model gezien;
2. Je hebt op internet of ergens anders een conflicterend model ontdekt, dat niet in het  Modellenregister voorkomt.

In  beide gevallen kun je met je modelregistratie naar de rechter stappen. Oordeelt de rechter dat het model inbreukmakend is, dan kan hij eventueel een verbod opleggen op het gebruik van het inbreukmakende model. Naast de verbodsactie kun je bij de rechter onder meer een schadevergoeding en afdracht van de winst (bij moedwillige inbreuk) vorderen en de eigendom van de inbreukmakende goederen opeisen.

Daarnaast kan, in de eerste situatie, in geval van een conflict over wie de rechthebbende is, de werkelijke ontwerper het depot opeisen, binnen vijf jaar vanaf de datum van publicatie van de inschrijving (vordering tot opeising). De werkelijke ontwerper kan om dezelfde reden de nietigheid van het depot en van het modelrecht inroepen, zonder beperking in tijd (nietigverklaring). De vordering tot opeising of nietigverklaring moet bij de rechter worden ingesteld. De vordering tot opeising moet bij BOIP in het register worden ingeschreven. Dit is echter niet meer dan een vermelding van het feit dat een vordering bij de rechter is ingesteld.

Als je te maken krijgt met modelinbreuk, kun je het beste advies inwinnen bij een externe IE-professional. Ook bij eventuele acties die je onderneemt, is het raadzaam je te laten bijstaan door een IE-professional.

Was deze informatie behulpzaam? Nee
Wat kunnen we verbeteren volgens jou?
Was deze informatie behulpzaam? Ja
Bedankt! Wil je laten weten wat je goed vond of wat er nog beter kan?

Meer weten over intellectuele eigendom? Ontvang 4x per jaar de nieuwsbrief voor ondernemers. Meld je nu aan!

Abonneer

Volg ons op LinkedIn

Tips en inspiratie voor ondernemers.

Ontvang nu een deel van de aanvraagkosten retour.

Lees meer