Bewaken, onderhouden en verlengen

Je hebt je bescherming goed geregeld. De naam van je product, dienst of bedrijf, of je logo heb je beschermd met merkregistratie. En je design heb je vastgelegd in een modelregistratie. Of je hebt je idee vastgelegd in een i-DEPOT. 

Nu is het zaak om je merk- en modelrechten in stand te houden. En om je rechten te bewaken, zodat je kunt optreden tegen concurrenten die jouw merk of model misbruiken (namaken). 

Laat je rechten niet vervallen 

Als je je merk- of modelrechten niet in stand houdt, vervallen deze rechten. Zo voorkom je dat je rechten vervallen: 

 1. Onderhoud je merk- of modelregistratie. Je moet deze rechten bewaken, gebruiken (voor merken) en up-to-date houden. 
 2. Verleng (vernieuw) je merk- of modelregistratie en de bewaartermijn van je i-DEPOT op tijd. 
 3. Update je contactgegevens. 

Ik onderhoud een:

Als je hard hebt gewerkt aan de naamsbekendheid van je bedrijf, of je product of dienst, wil je natuurlijk niet dat een ander gratis meelift op jouw succes. Of misbruik maakt van jouw merknaam of logo. Met jouw merkregistratie kun je dat voorkomen. Daarvoor moet je jouw merk wel op de juiste manier gebruiken en bewaken. Kies uit één van de volgende onderwerpen voor meer informatie.

Merk gebruiken

Als je merk is geregistreerd, moet je het ook daadwerkelijk gebruiken. En kunnen bewijzen dat je het gebruikt. Als kan worden aangetoond dat je jouw merk vijf jaar of langer niet hebt gebruikt, dan kan je merk (geheel of voor een deel van de producten of diensten) vervallen worden verklaard. Zorg dus dat je voldoende bewijzen verzamelt, bijvoorbeeld facturen met je merk erop of reclamefolders.

Gebruik je merk zoals je het hebt aangevraagd. Als je je logo moderniseert, kan het zo zijn dat je bestaande merkregistratie niet meer de juiste bescherming biedt en dat een nieuwe merkregistratie  verstandig zou zijn. Je kunt je hierover het beste laten adviseren door een externe  IE-professional.

Bewijs

Na registratie ontvang je van ons een bericht met verwijzing naar het Merkenregister. In dit register vind je altijd de laatste stand van zaken.

Het bewijs van je merkregistratie (afschrift) kun je eventueel zelf printen. Zoek in dat geval je merk op in het Benelux Merkenregister en maak een afdruk van de pagina.  Dit wordt door veel instanties als bewijs van je registratie geaccepteerd. Wil je toch liever (tegen betaling) een gewaarmerkt afschrift bij ons bestellen? Klik dan in het Merkenregister op 'Bestellen'.

®-teken

Na registratie kun je het ®-teken gebruiken om de buitenwereld te tonen dat het om een geregistreerd merk gaat. Die professionele uitstraling wekt het vertrouwen van je klanten.

Merk wijzigen

Wijzigingen doorgeven - Merken

Het is belangrijk dat je gegevens in het Merkenregister juist en up-to-date zijn, met name je correspondentie- en e-mailadres. De meest voorkomende wijziging is natuurlijk een adreswijziging. Maar het kan ook voorkomen dat:

 • de naam van je onderneming wijzigt;
 • het correspondentieadres wijzigt;
 • je jouw merk overdraagt (verkoopt);
 • je een ander een licentie verstrekt (of deze wenst door te halen);
 • je jouw merk in pand geeft bij de bank (of deze wenst door te halen);
 • een ander beslag laat leggen op je merkregistratie (of deze wenst op te heffen);
 • je een wijziging wenst aan te brengen in het reglement op gebruik en toezicht (in geval van een collectief merk);
 • een wijziging of aanstelling van gemachtigde heeft plaatsgevonden (deze wijziging/aanstelling wordt door de nieuwe gemachtigde doorgegeven).

Daarnaast kan het voorkomen dat je een deel van de producten of diensten waarvoor je merk is geregistreerd wilt laten verwijderen uit het register (beperking van de waren- en/of dienstenopgave), of dat je je registratie helemaal uit het register wilt verwijderen (doorhalen). Allemaal zaken die correct in het Merkenregister moeten staan, om je later eventueel op je rechten te kunnen beroepen.

Welke wijzigingen zijn niet mogelijk?

 • Het merk zelf kan nooit worden gewijzigd (bijv. schrijfwijze, afbeelding);
 • Uitbreiding van de producten en diensten;
 • Een collectief of certificeringsmerk kan nooit worden omgezet in een individueel merk;
 • Een individueel merk kan nooit worden omgezet in een collectief of certificeringsmerk.

Wijzigingen doorgeven -Merken

Merk verlengen

Een merkregistratie is tien jaar geldig, te rekenen vanaf de datum waarop de aanvraag is ingediend (depotdatum). Je kunt je registratie met een onbeperkt aantal perioden van tien jaar verlengen. In principe kun je je merk dus voor altijd beschermen.

Dan moet je er wel voor zorgen je registratie tijdig te verlengen (vernieuwen). Je ontvangt hierover van ons een bericht. Het is belangrijk dat je contactgegevens up-to-date zijn, met name je correspondentie- en e-mailadres.  Mocht je ons bericht om welke reden dan ook niet ontvangen, dan kun je hieraan geen rechten ontlenen. Op tijd verlengen van je registratie is je eigen verantwoordelijkheid. Geef wijzigingen van je correspondentie- en/of e-mailadres daarom tijdig aan ons door.

Het is mogelijk slechts voor een deel van de aangeduide klassen te vernieuwen. Het schrappen van termen in een klasse is niet mogelijk. Hiervoor moet je eerst een beperking indienen voor de betreffende klasse. Kijk hiervoor onder de tab 'Merk wijzigen'.

Wanneer?

Je kunt je merkregistratie verlengen vanaf zes maanden voor de vervaldatum van je merk tot zes maanden na de vervaldatum van je merk.

Verlengen na de vervaldatum brengt extra kosten met zich mee. Verleng je binnen zes maanden na de vervaldatum, dan rekenen wij een toeslag van 135 euro, bovenop de kosten voor verlenging.

Na de termijn van zes maanden na vervaldatum is het niet meer mogelijk je merk te verlengen. Je moet dan een nieuwe merkregistratie aanvragen.

Merk direct verlengen

Merk bewaken

Als je je merk goed wilt beschermen, moet je in de gaten houden of iemand zonder jouw toestemming je merk gebruikt, of een merk dat erg op jouw merk lijkt. Je kunt je merk op verschillende manieren bewaken. Bijvoorbeeld door af en toe zelf te zoeken op internet of door gericht te zoeken in het Benelux Merkenregister. Je kunt de bewaking van jouw merk ook uitbesteden aan een IE-professional.

BOIP Trademark Alert: eenvoudig en betrouwbaar

Wil je betrouwbare ondersteuning bij je merkbewaking én de controle volledig in eigen hand houden? Dan kun je ook een abonnement nemen op BOIP Trademark Alert. Via deze online signaleringsservice krijg je een melding zodra iemand een merk aanvraagt dat lijkt op jouw merk. Als blijkt dat iemand inbreuk maakt op jouw merk, kun je bijtijds maatregelen treffen.
Een abonnement op BOIP Trademark Alert sluit je snel en eenvoudig af via je My BOIP account.

Abonneer op BOIP Trademark Alert Zo werkt de Trademark Alert

Wat als ik mijn merk niet bewaak?

Als je je merk niet actief bewaakt en niet optreedt tegen merkinbreuk, loop je het risico dat je merk minder goed beschermd raakt. Het kan zelfs tot gevolg hebben dat je merkrecht komt te vervallen.

Merkinbreuk aanpakken

Wat moet ik doen bij merkinbreuk?

Er zijn twee denkbare situaties:

1. Je hebt in het Benelux Merkenregister een aanvraag gezien voor registratie van een conflicterend merk

Wanneer een andere partij een registratie heeft aangevraagd voor een conflicterend (mogelijk inbreukmakend) merk ten opzichte van jouw merk, kun je de andere partij aanschrijven met het verzoek te stoppen met het gebruik van het conflicterende merk. Wanneer hier geen gehoor aan wordt gegeven, kun je een oppositie indienen.

De oppositie dien je rechtstreeks in bij BOIP. Dit moet binnen twee maanden gebeuren, te rekenen vanaf de datum waarop het conflicterende merk is gepubliceerd in het Merkenregister. Deze datum vind je onder het kopje 'Publicatiedatum' in het Merkenregister.

De oppositieprocedure is een eenvoudige en relatief goedkope manier om je - op basis van je eigen merkrechten - te verzetten tegen de registratie van een nieuw, vergelijkbaar merk voor dezelfde of soortgelijke producten of diensten. Je kunt op deze manier je merkconflict zonder tussenkomst van de rechter oplossen. Het kan verstandig zijn een IE-professional in te schakelen. Lees meer over de oppositieprocedure

Is de oppositietermijn van twee maanden verstreken, dan kun je nog steeds optreden tegen het conflicterende merk door:

 • met je registratie naar de rechter te stappen 
  De rechter kan niet alleen uitspraak doen over de geldigheid van het merk, maar ook een verbod opleggen op het gebruik van het inbreukmakende merk, eventueel met inbeslagname van goederen, een schadevergoeding en zelfs afdracht van de winst (bij moedwillige inbreuk).

2. Je hebt op internet of ergens anders een conflicterend merk (teken) ontdekt

Wanneer je op internet of ergens anders een conflicterend teken ontdekt en dit teken komt niet voor in het Merkenregister, dan kun je twee dingen doen:

 • Je kunt de andere partij aanschrijven met het verzoek te stoppen met het gebruik van het conflicterende teken;
 • Je stapt met je merkregistratie naar de rechter. Oordeelt de rechter dat het teken inbreukmakend is, dan kan hij eventueel een verbod opleggen op het gebruik van het inbreukmakende teken, bijvoorbeeld door inbeslagname van goederen, een schadevergoeding en zelfs afdracht van de winst (bij moedwillige inbreuk).

Als je te maken krijgt met merkinbreuk, kun je het beste advies inwinnen bij een IE-professional. Ook bij eventuele acties die je onderneemt, bijvoorbeeld het indienen van een oppositie, is het raadzaam je te laten bijstaan door een IE-professional.

Was deze informatie behulpzaam? Nee
Wat kunnen we verbeteren volgens jou?
Was deze informatie behulpzaam? Ja
Bedankt! Wil je laten weten wat je goed vond of wat er nog beter kan?

Meer weten over intellectuele eigendom? Ontvang 4x per jaar de nieuwsbrief voor ondernemers. Meld je nu aan!

Abonneer

Volg ons op LinkedIn

Tips en inspiratie voor ondernemers.

Ontvang nu een deel van de aanvraagkosten retour.

Lees meer