Oppositie indienen

Oppositie is een relatief goedkope procedure om een merkconflict zonder tussenkomst van de rechter op te lossen. Je kunt alleen oppositie indienen binnen een termijn van twee maanden vanaf de publicatiedatum van het latere merk. Wil je na die termijn optreden tegen een conflicterend merk? Dan kun je een doorhalingsprocedure starten bij BOIP of dit via de rechter aanvechten. Meer over Merkinbreuk aanpakken

Oppositie indienen betekent dat je bezwaar maakt tegen de registratie van een latere merkaanvraag. Een oppositie kan ingediend worden door de merkeigenaar (houder) van een eerder merk tegen de registratie van een gelijk of (sterk) overeenstemmend later merk dat voor dezelfde of soortgelijke producten en diensten is aangevraagd als die waarvoor het eerdere merk geregistreerd is. Een oppositie kan ook ingediend worden door de houder van een ander ouder recht (bijvoorbeeld een beschermde geografische aanduiding) of door een opdrachtgever tegen de registratie van een later merk door zijn agent (een gemachtigde of een vertegenwoordiger). Je bent in deze gevallen de opposant.

Je kunt ook zelf, tijdens de aanvraagprocedure van je merkregistratie, te maken krijgen met oppositie. De eigenaar (houder) van een gelijk of overeenstemmend eerder merk of de houder van een ander ouder recht dient dan oppositie in tegen jouw latere aanvraag voor merkregistratie. Je bent dan de verweerderMeer over oppositie tegen je merk 

In beide situaties kan een externe IE-professional je begeleiden en adviseren. Een oppositieprocedure is een ingewikkeld juridisch proces. Het is belangrijk dit proces zorgvuldig en correct te doorlopen.

Wanneer?

Je kunt oppositie indienen op het moment dat:

 • er sprake is van een gelijk merk, aangevraagd voor dezelfde producten of diensten;
 • er sprake is van een gelijk of overeenstemmend merk, aangevraagd voor dezelfde of soortgelijke producten of diensten, als bij het publiek verwarring kan ontstaan;
 • er sprake is van een gelijk of overeenstemmend merk, dat is aangevraagd voor andere producten of diensten, waardoor er ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van jouw bekende merk;
 • een later merk verwarring met een algemeen bekend merk kan veroorzaken, zoals bedoeld in artikel 6bis van het Verdrag van Parijs;
 • er sprake is van een later merk waartegen je als houder van een beschermde geografische aanduiding kunt optreden;
 • er sprake is van een later merk dat aangevraagd werd door een agent (een gemachtigde of een vertegenwoordiger) op eigen naam en zonder toestemming van zijn opdrachtgever.

Je kunt bij BOIP alleen oppositie indienen tegen een Beneluxmerk of een internationaal merk met bescherming in de Benelux. Oppositie tegen een Uniemerk moet je indienen bij EUIPO. Naar de EUIPO website

Hoe?

Het indienen van een oppositie is een complex juridisch proces. Er zijn ook kosten aan verbonden. Het is daarom belangrijk dit proces zorgvuldig en correct uit te voeren. Een expert op het gebied van intellectuele eigendom, bijvoorbeeld een IE-professional, kan dit voor je verzorgen.

Meer over oppositie indienen door IE-professionals 

Binnen welke termijn?

Je kunt oppositie indienen binnen een termijn van twee maanden, vanaf de datum waarop het latere merk gepubliceerd is. De publicatiedatum van een merk vind je altijd onderaan het afschrift van dat merk in het Merkenregister. Ook kun je daar zien of het nog mogelijk is om oppositie in te dienen, omdat de oppositietermijn wordt vermeld. Van internationale merken vind je wel de algemene gegevens, maar niet de publicatiedatum in ons register. Hiervoor moet je kijken in de WIPO Gazette. 

Is de oppositietermijn verlopen, dan kun je nog steeds optreden tegen het conflicterende merk door:

Hiervoor kun je het beste een IE-professional inschakelen.

Minimale vereisten

Wij kunnen jouw oppositie pas in behandeling nemen als de oppositie binnen de oppositietermijn is ingediend en de kosten zijn betaald.

Daarnaast moet je bij het indienen van de oppositie duidelijk aangeven:

 • Wie is de opposant? Zowel een fysiek persoon als een bedrijf kan oppositie indienen. Je kunt ook oppositie indienen als je een licentie hebt op een merk. Hiervoor heb je toestemming nodig van de eigenaar (houder) van het merk. Je gegevens moeten exact overeenkomen met de gegevens zoals vermeld in het register;
 • Tegen welk merk wordt oppositie ingesteld?
 • Op basis van welk merk wordt oppositie ingesteld?

Beslissing

Als wij een ingediende oppositie hebben onderzocht, dan volgt zo snel mogelijk een beslissing.

Mogelijke gevolgen

1. De opposant krijgt gelijk.

 • Wordt de opposant helemaal in het gelijk gesteld? Dan kunnen wij het latere merk waartegen oppositie is ingediend niet registreren of slechts registreren voor die producten en diensten waartegen geen oppositie liep. De verweerder moet in dit geval het basistarief van de oppositie (1.045 euro) aan de opposant betalen; 
 • Wordt de opposant gedeeltelijk in het gelijk gesteld? Dan registreren wij het merk van de verweerder voor slechts een deel van de producten en diensten. Geen van beide partijen wordt in dit geval veroordeeld tot het betalen van de kosten;
 • Gaat het om een spoedinschrijving, dan halen wij deze - afhankelijk van de beslissing - geheel of gedeeltelijk uit het register. Dit noemen we een gehele of gedeeltelijke doorhaling.

2. De verweerder krijgt gelijk.

 • Wordt de opposant helemaal niet in het gelijk gesteld? Dan wijzen wij de oppositie af en wordt het merk van de verweerder in het register ingeschreven. De opposant moet in dit geval het basistarief van de oppositie (1.045 euro) aan de verweerder betalen;
 • Wordt de opposant gedeeltelijk in het gelijk gesteld? Dan registreren wij het merk van de verweerder voor slechts een deel van de producten en diensten. Geen van beide partijen wordt in dit geval veroordeeld tot het betalen van de kosten.

De partijen regelen de betaling van het bedrag van 1.045 euro onderling; dit verloopt nadrukkelijk niet via BOIP. De kostenverwijzing vormt executoriale titel, of met andere woorden: een deurwaarder kan de oppositiebeslissing van BOIP uitvoeren en dus op basis van de beslissing de betaling innen in naam van de opposant ofwel de verweerder.

Voordelen oppositie indienen

 • Niet via rechter
  Een oppositie is een administratieve procedure. Je hoeft niet naar de rechter.
 • Goedkoop
  Oppositie is relatief goedkoop in vergelijking met een procedure via de rechter.
Was deze informatie behulpzaam? Nee
Wat kunnen we verbeteren volgens jou?
Was deze informatie behulpzaam? Ja
Bedankt! Wil je laten weten wat je goed vond of wat er nog beter kan?

Meer weten over intellectuele eigendom? Ontvang 4x per jaar de nieuwsbrief voor ondernemers. Meld je nu aan!

Abonneer

Volg ons op LinkedIn

Tips en inspiratie voor ondernemers.

Ontvang nu een deel van de aanvraagkosten retour.

Lees meer