Hugues Derème aan het roer van BOIP als nieuwe Director General

Hugues Derème is vanaf 1 juli 2024 de nieuwe Director General van BOIP. Hugues volgt Ragnar Gustafsson op, wiens mandaat op 30 juni afliep. Voor deze speciale gelegenheid vroegen we Hugues naar zijn nieuwe rol en de opdracht om een strategisch plan op te stellen voor BOIP voor de komende vijf jaar. 

Foto van Hugues DerèmeHugues, gefeliciteerd met je nieuwe functie als Director General van BOIP. Hoe zie je je nieuwe rol? 

"Ik ben natuurlijk heel enthousiast! Ik ken BOIP erg goed en heb veel plezier beleefd aan mijn baan als Deputy Director General. Dit mandaat is een nieuwe, spannende uitdaging! Ik zie veel kansen voor onze geweldige organisatie en ik hou van het idee om een nieuwe, andere impuls te geven. Ik ben mijn carrière begonnen als advocaat, heb een aantal jaren in de industrie gewerkt en ben vervolgens in 2008 bij BOIP begonnen als Deputy Director General, waar ik verantwoordelijk was voor de operationele activiteiten, juridische zaken en internationale samenwerking. Ik ben ervan overtuigd dat al deze ervaringen goed van pas zullen komen in de nieuwe functie die ik vanaf 1 juli ga vervullen." 

De Raad van Bestuur heeft jou, samen met de twee andere leden van het Directiecomité, Ragnar Gustafsson en Yves Hoffmann, de taak gegeven om een nieuw strategisch plan voor BOIP op te stellen voor de komende vijf jaar. Wat kunnen we verwachten van het strategisch plan? 

"Het is een prachtige kans om een nieuw strategisch plan te mogen opstellen voor een organisatie als BOIP. De afgelopen jaren hebben we op veel gebieden al opmerkelijke vooruitgang geboekt. Ik ben vastbesloten om hierop voort te bouwen en tegelijkertijd een frisse koers uit te zetten voor de organisatie. 

Het opstellen van een gedetailleerd strategisch plan in 2024 voor vijf jaar klinkt ambitieus, gezien de bijna permanente onzekerheid waarin we leven. Bijvoorbeeld het veranderende IE-landschap in Europa, de impact van nieuwe technologieën - vooral AI -, de te lage penetratie van IE bij bedrijven en in het bijzonder MKB / KMO's , en de essentiële aandacht voor waarden als diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit, om maar een paar aspecten te noemen. Dit alles betekent dat het strategisch plan van BOIP aanpasbaar moet zijn aan veranderende omstandigheden.” 

Hoe ga je het nieuwe strategische plan realiseren?  

“Ik wil dat het ontwikkelproces van dit plan zo inclusief mogelijk is. Om de eenvoudige reden dat BOIP niet voor zichzelf bestaat. Wij zijn er om ervoor te zorgen dat gebruikers kunnen vertrouwen op een sterk en efficiënt IE-systeem in de Benelux. Onze strategie moet dus aansluiten op hun behoeften.  Daarom vragen we de input van onze stakeholders. In de eerste plaats onze deskundige medewerkers, die dagelijks in contact staan met de gebruikers van het IE-systeem, maar we horen ook graag van de gebruikers zelf: IE-professionals, gebruikersverenigingen, ondernemers en andere spelers in het IE-ecosysteem. En natuurlijk onze drie lidstaten, als onze belangrijkste en vertrouwde partners, evenals partnerorganisaties op EU- en internationaal niveau, waarmee we de afgelopen decennia intensief hebben samengewerkt, zoals EUIPO. Ik wil dat dit overleg open is: alle constructieve, innovatieve of zelfs disruptieve ideeën zijn van harte welkom!  

Verschillende onderwerpen zullen uiteraard aandacht krijgen in ons strategisch plan, zoals het verbeteren van de duurzaamheid van onze organisatie, het differentiëren van onze diensten op basis van gebruikersprofielen, het verder versterken en benutten van de samenwerking met onze partners in de Benelux, de EU en daarbuiten. Maar het belangrijkste is de toegevoegde waarde die we willen blijven leveren aan onze gebruikers, nu en in de toekomst: Ik wil dat BOIP alle gebruikers beter, sneller en goedkoper bedient! 

Het nieuwe strategische plan zal in december 2024 aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd, zodat het op 1 januari 2025 in werking kan treden.

En tot slot, wat kunnen we van jou persoonlijk verwachten Hugues, als leider?

“Mijn collega's bij BOIP vinden mij ongetwijfeld veeleisend: het is waar dat ik altijd streef naar uitmuntendheid en niet graag concessies doe aan kwaliteit. Gelukkig ben ik minstens even veeleisend voor mezelf als voor anderen. Een belangrijk punt in mijn mandaat zal de aandacht voor waarden en normen zijn. Ik wil transparant en integer werken, verantwoordelijkheid voor acties stimuleren en een klimaat van vertrouwen en wederzijds respect creëren, zowel intern als met onze externe partners. Ik wil het goede voorbeeld geven en persoonlijke betrokkenheid stimuleren. Ik heb altijd plezier gehad in mijn werk en ik wil hetzelfde voor alle collega's bij BOIP. Ik geloof heilig in deze virtueuze cirkel: je vindt leuk wat je goed doet, en je doet goed wat je leuk vindt." 

Meer informatie 

Video still interview met Hugues

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van BOIP? Volg ons dan op LinkedIn of houd onze website in de gaten. 

Meer weten over intellectuele eigendom? Ontvang 4x per jaar de nieuwsbrief voor ondernemers. Meld je nu aan!

Abonneer

Volg ons op LinkedIn

Tips en inspiratie voor ondernemers.

Problemen met betalingen via iDEAL

Lees meer