Beneluxraad voor de Intellectuele Eigendom

De Beneluxraad voor de Intellectuele Eigendom (BRIE, Beneluxraad) doet aanbevelingen en geeft advies over alle aangelegenheden op het gebied van de intellectuele eigendom die onder de bevoegdheid van de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom vallen.

De leden van de Beneluxraad zijn benoemd door de Directeur-Generaal (D-G), in afstemming met de Raad van Bestuur. Bij de samenstelling van de Beneluxraad is gestreefd naar een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van belanghebbende kringen uit de Benelux: de rechterlijke macht, de academische wereld, advocaten, gemachtigden en uiteraard de uiteindelijke gebruikers, het bedrijfsleven. Verder nemen vertegenwoordigers van het Bureau deel: de D-G, de adjunct-D-G’s en een of meer door de D-G aangewezen personeelsleden.

Ten slotte kunnen vertegenwoordigers van de drie Beneluxlanden aan de vergadering deelnemen en kunnen er in voorkomend geval deskundigen worden uitgenodigd.

Reglement van de Beneluxraad voor de Intellectuele Eigendom Werkdocumenten en verslagen

  Werkdocumenten Verslagen
Vergadering 23.10.2020 Evaluatie van het talenregime bij BOIP Verslag
Vergadering 08.07.2020 Evaluatie EU-regelgeving modellenrecht Verslag
Vergadering 13.10.2017   Verslag

Vergadering 21.10.2015

Agenda
Tabel BVIE Richtlijn                          

Verslag                                          
Vergadering 01.12.2014

Agenda
BBIE Digitaal

Verslag
Vergadering 05.06.2013   Verslag
Vergadering 16.04.2013 Agenda
Overzicht voorstellen commissie
Voorstel richtlijn Europees parlement
Verordening Europees parlement
Vragenlijst DLT
Verslag
Vergadering 19.10.2011 Agenda
Openbaar i-DEPOT
Openbaar i-DEPOT schermen
Openbaar i-DEPOT NTD
Openbaar i-DEPOT enquête
Openbaar i-DEPOT auteursrecht
Openbaar i-DEPOT modellenrecht
Verslag
Vergadering 20.05.2011 Agenda 
Openbaar i-DEPOT
Openbaar i-DEPOT bijlage
Verslag
Vergadering 25.01.2011 Agenda
i-DEPOT
i-DEPOT, een zorg minder
Verslag
Vergadering 17.03.2010 Agenda
Enquête oppositie - Samenvatting resultaten
Enquête oppositie - Resultaten
Subdocument 4 - Coorecties v3
Verslag
Vergadering 05.10.2009 Agenda
Subdocument 3 - Addendum
Subdocument 4 - Addendum
Verslag
Vergadering 07.05.2009 Agenda
Hoofddocument Overzicht plannen die tot wijzigingen leiden
Subdocument 1: Nieuwe bevoegdheden Benelux Gerechtshof
Subdocument 2: Evaluatie oppositieprocedure
Subdocument 3: Nietigheidsprocedure
Subdocument 4: Uitbreiding correctiemogelijkheden en termijn
Subdocument 5: Toevoeging Engels als werktaal BBIE
Verslag
Vergadering 07.11.2008  

Verslag

 


Leden Beneluxraad

Leden Plaatsvervangende leden
Antoon Quaedvlieg (voorzitter)  
Adonna Alkema Arnout Groen
Emmanuel Cornu  
Marianne Decker  
Samuel Granata Peter Blok
Tanguy de Haan (BMM) Michiel Haegens
Xandra Kiers  
Katia Manhaeve Martin Gutwillinger
Andrée Puttemans Alain Strowel
Nathalie Ragheno (VBO-fEB)  
Michael Sibilia (Chambre de Commerce LU) Christel Chatelain
....... (VNO-NCW)