Beneluxraad voor de Intellectuele Eigendom

De Beneluxraad voor de Intellectuele Eigendom (BRIE, Beneluxraad) doet aanbevelingen en geeft advies over alle aangelegenheden op het gebied van de intellectuele eigendom die onder de bevoegdheid van de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom vallen.

De leden van de Beneluxraad zijn benoemd door de Directeur-Generaal (D-G), in afstemming met de Raad van Bestuur. Bij de samenstelling van de Beneluxraad is gestreefd naar een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van belanghebbende kringen uit de Benelux: de rechterlijke macht, de academische wereld, advocaten, gemachtigden en uiteraard de uiteindelijke gebruikers, het bedrijfsleven. Verder nemen vertegenwoordigers van het Bureau deel: de D-G, de adjunct-D-G’s en een of meer door de D-G aangewezen personeelsleden.

Ten slotte kunnen vertegenwoordigers van de drie Beneluxlanden aan de vergadering deelnemen en kunnen er in voorkomend geval deskundigen worden uitgenodigd.

Reglement van de Beneluxraad voor de Intellectuele Eigendom Werkdocumenten en verslagen

 WerkdocumentenVerslagen
Vergadering 17.10.2023Follow-up language regimeVerslag
Vergadering 15.02.2023 Verslag
Vergadering 01.07.2021Bestrijding spookfacturenVerslag
Vergadering 23.10.2020Evaluatie van het talenregime bij BOIPVerslag
Vergadering 08.07.2020Evaluatie EU-regelgeving modellenrechtVerslag
Vergadering 13.10.2017 Verslag
Vergadering 21.10.2015Agenda
Tabel BVIE Richtlijn                          
Verslag                                          
Vergadering 01.12.2014Agenda
BBIE Digitaal
Verslag
Vergadering 05.06.2013 Verslag
Vergadering 16.04.2013Agenda
Overzicht voorstellen commissie
Voorstel richtlijn Europees parlement
Verordening Europees parlement
Vragenlijst DLT
Verslag
Vergadering 19.10.2011Agenda
Openbaar i-DEPOT
Openbaar i-DEPOT schermen
Openbaar i-DEPOT NTD
Openbaar i-DEPOT enquête
Openbaar i-DEPOT auteursrecht
Openbaar i-DEPOT modellenrecht
Verslag
Vergadering 20.05.2011Agenda 
Openbaar i-DEPOT
Openbaar i-DEPOT bijlage
Verslag
Vergadering 25.01.2011Agenda
i-DEPOT
i-DEPOT, een zorg minder
Verslag
Vergadering 17.03.2010Agenda
Enquête oppositie - Samenvatting resultaten
Enquête oppositie - Resultaten
Subdocument 4 - Coorecties v3
Verslag
Vergadering 05.10.2009Agenda
Subdocument 3 - Addendum
Subdocument 4 - Addendum
Verslag
Vergadering 07.05.2009Agenda
Hoofddocument Overzicht plannen die tot wijzigingen leiden
Subdocument 1: Nieuwe bevoegdheden Benelux Gerechtshof
Subdocument 2: Evaluatie oppositieprocedure
Subdocument 3: Nietigheidsprocedure
Subdocument 4: Uitbreiding correctiemogelijkheden en termijn
Subdocument 5: Toevoeging Engels als werktaal BBIE
Verslag
Vergadering 07.11.2008 Verslag

 


Leden Beneluxraad

Leden Plaatsvervangend leden
Emmanuel Cornu (voorzitter)   
Marlou van de Braak  Michel Rorai 
Arnout Groen   
Giordano Cardini   
Marianne Decker   
Samuel Granata Peter Blok 
Marie-Christine Janssens   
Xandra Kiers-Becking   
Stephanie Missotten  
Camille Saettel   
Martin Senftleben   
BMM: Tanguy de Haan Marlies Wiegerinck 
VBO-FEB: Nathalie Ragheno   
Chambre de Commerce LU: Michael Sibilia Christel Chatelain 
VNO-NCW: …..   

 

Nieuwsbrief voor IE-professionalsSchrijf u in en blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, events, casussen en meer!

Abonneer

Volg ons op LinkedIn

Nieuws, events en handige tools voor IE-professionals.

Problemen met betalingen via iDEAL

Lees meer