Richtlijnen oppositie

Deze richtlijnen zijn bedoeld als een toelichting op de werkwijze van BOIP en zijn ondergeschikt aan de teksten van het BVIE, het UR en de regels van de DG.