Richtlijnen oppositie

De richtlijnen bestaan uit 21 hoofdstukken, verdeeld over vier onderdelen: 

  • Deel I (regelgeving): bevat alle relevante bepalingen uit het BVIE en uitvoeringsreglement. Alles staat hier overzichtelijk bij elkaar. 
  • Deel II (procedurele aspecten): de gehele procedure wordt van begin tot eind uitgebreid besproken, met voor elke fase een apart hoofdstuk (hoofdstuk 4 t/m 15): van indienen van een oppositie tot en met de beslissing van het Bureau en eventueel beroep bij het Benelux-Gerechtshof. 
    We belichten ook alle procedurele aspecten die daaraan voorafgaan: ontvankelijkheidsvereisten, regularisatie, indiening van stukken, talenregime, financiën, termijnen, uitwisseling van argumenten en eventuele opschorting of beëindiging van de procedure.  
  • Deel III: verkorte en chronologische samenvatting van de procedure,  
  • Deel IV: behandelt de rechtsgronden en materiële aspecten, waaronder uiteraard de als gevolg van de Trade Mark Package ingevoerde nieuwe oppositiegronden. Dit deel bestaat uit vier hoofdstukken (17 t/m 21) en bevat de meest in het oog springende wijzigingen.  

Oppositie gebaseerd op ouder geregistreerd merk

Veruit de meest voorkomende basis voor oppositie is de oppositie gebaseerd op een ouder geregistreerd merk. Deze komt in hoofdstuk 17 dan ook als eerste aan bod. In dit hoofdstuk behandelen we achtereenvolgens de rechtsgronden die de opposant in zijn argumenten kan inroepen: (i) dubbele gelijkheid, (ii) verwarringsgevaar bij gelijke of overeenstemmende merken en waren of diensten en (iii) ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van een ouder bekend merk. We lichten de voorwaarden toe voor toepasselijkheid van deze gronden en de belangrijkste rechtspraak hierover.  

Bewijs van gebruik

In een oppositie die gebaseerd is op een ouder geregistreerd merk dat langer dan 5 jaar is ingeschreven, moet de opposant bewijs van normaal gebruik indienen, wanneer verweerder daarom verzoekt. Dit belangrijke verweermiddel en de voorwaarden die ervoor gelden, behandelen we in hoofdstuk 18. Voor de liefhebber: in ons artikel usus magister est optimus geven we hierover 5 nuttige tips

Oppositie gebaseerd op algemeen bekend merk

In hoofdstuk 19 behandelen we de oppositie gebaseerd op een (niet-geregistreerd) algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs. Daarbij besteden we vooral aandacht aan het verschil tussen deze grond en het inroepen van reputatie of bekendheid van een ingeschreven ouder merk.

Oppositie tegen ongeoorloofde aanvraag door een gemachtigde of vertegenwoordiger

Hoofdstuk 20 gaat over de oppositie gericht tegen een ongeoorloofde aanvraag door een gemachtigde of vertegenwoordiger van de houder van een (normaal gezien buiten de Benelux beschermd) ouder merk. Deze grond is nieuw en komt zeer weinig voor. In het hoofdstuk behandelen we de voorwaarden en de (schaarse) rechtspraak hierover.

Opposities op basis van beschermde oorsprongsbenaming of geografische aanduiding

Hoofdstuk 21 gaat over de oppositie op basis van een beschermde oorsprongsbenaming of geografische aanduiding. Ook deze grond is nieuw en in het hoofdstuk behandelen we de belangrijkste voorwaarden hiervoor.

Deze richtlijnen zijn bedoeld als een toelichting op de werkwijze van BOIP en zijn ondergeschikt aan de teksten van het BVIE, het UR en de regels van de DG.

Download Richtlijnen oppositie (PDF, 618 Kb )

Nieuwsbrief voor IE-professionalsSchrijf u in en blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, events, casussen en meer!

Abonneer

Volg ons op LinkedIn

Nieuws, events en handige tools voor IE-professionals.

Ontvang nu een deel van de aanvraagkosten retour.

Lees meer