Inwerkingtreding aanpassing Uitvoeringsreglement BVIE; afschaffing herclassificatie bij vernieuwing

Deel deze pagina

Zaterdag 19 oktober tussen 17:00 en 01:00 uur: Onderhoudswerkzaamheden i-DEPOT.

Lees meer