Jaarverslag 2022

Onze mijlpalen

BOIP groeit: welkom nieuwe medewerkers!

In 2022 zijn maar liefst 14 nieuwe medewerkers bij BOIP aan de slag gegaan. Het Legal-team heeft bijvoorbeeld 3 ervaren juristen aangenomen met een achtergrond in de gemachtigden-wereld en de rechterlijke macht. En ook het Customer Services-team kon 3 nieuwe medewerkers verwelkomen. BOIP telt inmiddels 76 medewerkers die ondernemers helpen om de mogelijkheden te ontdekken en de kansen te benutten om een merk, model of idee zo goed mogelijk te beschermen.

Foto van nieuwe medewerkers bij BOIP

 

 

 

 

 

 

 

Snel naar:

Kerncijfers 2022
Jaarverslag 2022
Onze plannen voor 2023

Icoon van R-symboolOnze resultaten

In 2022 ontvingen we ruim 19.000 Benelux-merkaanvragen; een daling van ongeveer 20% ten opzichte van 2021. Politieke en economische factoren zorgden onder andere voor deze daling naar het niveau van voor de COVID-19-pandemie. Vergeleken met 2019 bedroeg de daling minder dan 5,5%.

Als gevolg van de afname van het aantal merkaanvragen, waren we in staat in 2022 om de behandelingstijd van merkaanvragen tot gemiddeld 4,7 dagen te verminderen. Dit is ruim onder de kritieke prestatie-indicator (KPI) van 10 werkdagen. Ook het aantal openstaande dossiers is sinds de zomer flink afgenomen. Deze daling is een gevolg van onze inspanningen op het vlak van de termijnen voor opposities en reacties op voorlopige weigeringsbeslissingen.

Tot slot hebben we achter de schermen hard gewerkt aan het verder automatiseren van interne processen voor de behandeling van internationale merkregistraties waarbij de Benelux wordt aangeduid (Madrid-systeem). Hierdoor verbeteren we ook de snelheid en de kwaliteit van onze dienstverlening aan klanten die voor een internationale merkregistratie kiezen.

50 jaar BOIP in 2021

In 2022 konden we eindelijk ons halve-eeuwfeest live vieren. Op 14 september deden we dat tijdens een feestelijke bijeenkomst met onze relaties en partners uit de IE-wereld, in het Louwman Museum in Den Haag. Een dag later was er een groot feest op het strand in Scheveningen voor alle medewerkers, partners en gepensioneerden. Een geslaagde feestweek en een geslaagd jubileum!

Bezoekers lopen naar binnen bij Louwman Museum in Den Haag
Louwman museum in Den Haag

 

Binnenruimte Louwman Museum in Den Haag met bezoekers

 


Communicatie- en promotieactiviteiten

Record in organiseren online evenementen

Gedurende het jaar hebben we meer online evenementen voor ondernemers en IE-professionals georganiseerd dan ooit. Zo gaven we eind 2022 2 webinars voor IE-professionals over absolute en relatieve gronden. Beide webinars scoorden goed, met meer dan 300 deelnemers per webinar en een gemiddelde tevredenheidsscore van 4 op een schaal van 1-5. In samenwerking met Octrooicentrum Nederland hebben we 4 online gastcolleges aan hogescholen gegeven met in totaal 99 deelnemers.

Voor ondernemers organiseerden we meerdere online evenementen, zoals de webinars ‘Hoe bescherm ik mijn idee?’, ‘Hoe vraag ik de SME-voucher aan?’ en ‘Hoe kies ik een goede merknaam voor mijn bedrijf?’.

Infographic overzicht online evenementen ondernemers 2022. Belangrijkste resultaten: webinars hebben 391 deelnemers, durf-te-vragen-sessies krijgen een 9,1 waardering en webinars rijgen een 8,1 waardering.

Create, Protect & Benefit-platform van start

Op 26 april 2022 (World IP Day) lanceerde BOIP samen met 4 partners (Octrooicentrum Nederland, het Belgische FOD Economie, VLAIO en Wallonie Entreprendre) het nieuwe platform rond intellectuele eigendomsrechten: Create, Protect & Benefit.

Het platform biedt ondernemers smart guides, testimonials en doorverwijzingen naar experts voor de verschillende IE-rechten. De lancering ging gepaard met een online mediacampagne. Het platform blijft continu in ontwikkeling.

Twee mensen kijken elkaar aan met daarnaast de teksten 'Bescherm je werk en geef het meer waarde met intellectuele eigendom' en 'Een octrooi bezorgt je bedrijf een substantiële meerwaarde.'

Een nieuw intranet: BOIPinsite

Flyers BOIPinsiteIn juni 2022 lanceerden we ons nieuwe intranet: BOIPinsite. Het nieuwe intranet is een sociaal intranet en maakt het makkelijker voor collega’s om te verbinden, samen te werken en kennis te delen. De feestelijke lanceringsmiddag met het thema ‘de energie van vooruit’ benadrukte dat we met elkaar vooruitgaan en grote stappen zetten in onze onderlinge samenwerking.

BOIPinsite lancering met collega's die door poort van ballonnen lopen.


Samenwerking

In de Benelux

Op World IP Day 2022 werden bij FOD Economie in Brussel de resultaten gepresenteerd van het econometrisch onderzoek naar de kenmerken van Belgische ondernemingen die hun intellectuele eigendom willen beschermen. Dit onderzoek werd in opdracht van BOIP en FOD Economie uitgevoerd door de Katholieke Universiteit Leuven en onderzoeksbureau IDEA Consult. Het onderzoek bevestigt onder andere het positieve effect van intellectuele eigendom op de groei en productiviteit van kmo’s/mkb’s.

Zes mensen zitten in een kring en houden samen één wereldbol vast.

In Europa

In 2022 is de samenwerking binnen het EU-netwerk van nationale IE-bureaus geïntensiveerd. Dit heeft geresulteerd in onder andere een gezamenlijke campagne rond het SME Fund en de doorontwikkeling van de Ideas Powered for Business-website. Verder zijn de eerste stappen gezet voor de ontwikkeling van een aantal gezamenlijke producten, zoals een 'IE-welkomstpakket' voor startende ondernemingen.

In het kader van Europese samenwerking hebben verschillende BOIP-medewerkers een bezoek gebracht aan een aantal nationale merkenbureaus in de Europese Unie. Tijdens deze bezoeken hebben we met onze Europese collega’s kennis over en ervaringen met de dagelijkse werkzaamheden van een IE-bureau uitgewisseld.

Uiteraard hebben we ook nauw samengewerkt met het Bureau voor de Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO), in het bijzonder in het kader van het Europees netwerk voor de Intellectuele Eigendom (EUIPN). Samen met EUIPO hebben we een tool ontwikkeld om de kwaliteit te verbeteren van het onderzoek naar een mogelijke weigering op absolute gronden door de nationale diensten: TMST (Trade Mark Support Tool). TMST maakt deel uit van het project Integrated Multiple Assessment Tool (IMAS). In de loop van 2023 nemen we TMST gefaseerd in gebruik.

Foto met ideeën uit classificatie workshopCustomer focus

In 2022 hebben we 2 designsprints (‘classificatie’ en ‘het zwarte gat na indienen’) uitgevoerd volgens de Design Thinking-methode. Deze methode houdt in dat je 5 dagen de tijd hebt om na te denken over 1 knelpunt uit een customer journey (een klantprobleem), een oplossing uit te werken en die oplossing vervolgens te testen met klanten. Dat leverde zeer waardevolle feedback op van klanten op de oplossingen die wij hadden bedacht. Deze feedback gebruikten we om verschillende verbeteringen door te voeren, bijvoorbeeld in de informatievoorziening over classificatie van een merkaanvraag.

Kerncijfers 2022

 

Staafdiagram Benelux merken depots 2018-2022 in aantallen. Belangrijkste resultaten: 2022: 19.210, dit is veel minder dan voorgaande twee jaren en iets minder dan in 2019 en 2018.

Modellen

 

Staafdiagram Benelux-modellen 2018-2022 in aantallen. Belangrijkste resultaten: 2022, Benelux-modellen: 678, gepubliceerd: 684. Dit is beide minder dan de voorgaande 4 jaren.

i-DEPOT

Landendiagram Online i-Depot 2022 in aantallen met als belangrijkste resultaten: Nederland: 2.082, België: 1.717, Luxemburg: 203 en overig: 340.

 


Jaarverslag 2022

Meer weten over onze resultaten in 2022? Bekijk ons jaarverslag in het venster hiernaast of download het verslag als PDF.

Download BOIP Jaarverslag 2022 (PDF, 1.3 MB)

Bekijk eerdere jaarverslagen 

Duurzaamheid 

Duurzaamheid staat hoog op de agenda van BOIP. In 2022 hebben we verschillende verduurzamingsprojecten uitgevoerd:

 • Laadpaal
 • In ons kantoor in Den Haag hebben we het verlichtingssysteem vervangen door duurzame ledverlichting. Daardoor is het energieverbruik met 20% gedaald;
 • We hebben 4 laadvoorzieningen geplaatst voor elektrische auto’s;
 • BOIP kantoorgebouw
 • Diverse contracten met leveranciers zijn herzien met verduurzaming als uitgangspunt;
 • We hebben de plannen geconcretiseerd voor een totale renovatie van ons kantoorgebouw (buitengevel, dak en zonnepanelen) om zo Energielabel A+ te verkrijgen. De uitvoering vindt in 2024 plaats.

Dit zijn onze plannen voor 2023

Dit is een selectie van onze projecten en activiteiten:

 • Lancering merkencampagne in Caribisch Nederland, ontwikkeld door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in samenwerking met BOIP;
 • Starten van het ISO 9001-certificeringstraject van onze kernprocessen rondom merken, modellen en i-DEPOTs;
 • Aanleveren van input voor de hervorming van het modellenrecht in de EU (Design Package);

 

 • Ontwikkeling van een ‘easy TM e-filing-module’ voor ondernemers die geen/weinig kennis van IE hebben;
 • Lancering ‘Naamchecker’, een tool die we samen met de Kamer van Koophandel ontwikkelen waarbij bezoekers direct kunnen zoeken in zowel het Handelsregister van de KVK als het merkenregister van BOIP.

Onze ambities

Icoon van een organogramDe komende jaren blijven we ons inzetten om onze bestaande en nieuwe klanten IE-bewuster te maken, in samenwerking met onze partners in Nederland, in België en Luxemburg. We willen ook de klanttevredenheid verder verbeteren, onder andere door onze dienstverlening continu te innoveren en te optimaliseren.

We blijven investeren in het internationale speelveld waarbinnen wij ons werk doen, door intensief samen te werken met Europese en mondiale IE-organisaties. Dat alles lukt alleen als wij erin slagen BOIP verder te professionaliseren als lerende organisatie.

Over BOIP

Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) is de officiële instantie voor de registratie van merken en modellen in de Benelux. Daarnaast biedt BOIP de mogelijkheid om ideeën vast te leggen met een datumstempel in een zogeheten i-DEPOT. Lees meer over BOIP

Wil je op de hoogte blijven van onze projecten en activiteiten? Kijk dan regelmatig op onze website onder Actueel en volg ons op social media.

BOIP logo

Nieuwsbrief voor IE-professionalsSchrijf u in en blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, events, casussen en meer!

Abonneer

Volg ons op LinkedIn

Nieuws, events en handige tools voor IE-professionals.

Problemen met betalingen via iDEAL

Lees meer