Laatste nieuws Brexit en merken- en modellenrecht

Graag informeren wij u over de laatste stand van zaken van de Brexit-onderhandelingen over IE-kwesties, en dan in het bijzonder het merken- en modellenrecht.

Brexit-onderhandelingen

Op 23 juni 2016 besliste het Verenigd Koninkrijk om uit de Europese Unie te treden. Bijna een jaar later, op 29 maart 2017, werden de EU-landen formeel in kennis gesteld van het voornemen van het Verenigd Koninkrijk om uit de Europese Unie te stappen. De onderhandelingen over de uittreding zijn momenteel in volle gang.

Ontwerpterugtrekkingsakkoord

De onderhandelaars van het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie stelden op 19 maart 2018 een versie van het ontwerpterugtrekkingsakkoord voor waarin de vooruitgang in de gesprekken tot dusver is weergegeven. Onder titel IV (artikelen 50 t.e.m. 57) van het document zijn de bepalingen inzake Intellectuele Eigendom terug te vinden. De delen van het akkoord die in kleur zijn aangeduid geven de punten aan waar beide partijen reeds mee instemmen. Uit de tekst blijkt dat partijen over een aantal IE-kwesties al overeenstemming hebben weten te bereiken. Specifiek voor het merken- en modellenrecht signaleren wij alvast kort volgende zaken over Uniemerkinschrijvingen en (al dan niet ingeschreven) Gemeenschapsmodellen:

  1. Uniemerkinschrijvingen en ingeschreven Gemeenschapsmodellen zullen aan het einde van de overgangsperiode als nationale merken dan wel modellen voor het Verenigd Koninkrijk ingeschreven worden door UKIPO. Dit zal automatisch verlopen zonder dat de houder van respectievelijk het merk of model hiervoor iets moet doen. Pas ten tijde van de vernieuwing van het Uniemerk, dan wel het ingeschreven gemeenschapsmodel bij het EUIPO, zal de houder ook het overeenkomstige Britse merk/model bij UKIPO moeten vernieuwen.
  2. Over het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel meldt het ontwerpterugtrekkingsakkoord dat dit van rechtswege als een nationaal niet-ingeschreven modelrecht van kracht zal blijven in het Verenigd Koninkrijk. De beschermingsomvang en –duur van dit overeenkomstige nationale recht zullen minstens gelijk zijn aan die van het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel.

Gezamenlijk statement belangenverenigingen

In een reactie op deze publicatie door de Europese Commissie van het ontwerpterugtrekkingsakkoord hebben verschillende belangenverenigingen op het vlak van merken- en modellenrecht samen een ‘Joint Statement’ gepubliceerd. In dit statement laten de verenigingen hun licht schijnen op de mogelijke uitdagingen die gepaard gaan met de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie en dan specifiek voor wat betreft Uniemerken en ingeschreven en niet-ingeschreven Gemeenschapsmodellen. Tegelijk formuleren zij in het Statement ook oplossingen voor de gesignaleerde uitdagingen.

Download Joint Statement (PDF, 282 Kb)

Meer informatie

Voor meer informatie over de voortgang van de onderhandelingen en een overzicht van relevante documenten daaromtrent, verwijzen we u graag naar de hieronder genoemde links:

  • Speciale pagina gewijd aan ‘Brexit’ op de website van de Europese Commissie; https://ec.europa.eu/info/brexit_en
  • Ook op de website van de Europese Raad van de Europese Unie wordt specifiek aandacht besteed aan Brexit door middel van een tijdlijn die een overzicht biedt van het verloop van de brexitonderhandelingen.

Wij volgen de ontwikkelingen aangaande Brexit en de implicaties voor het merken- en modellenrecht verder op en komen hierop terug zodra meer bekend is.

Nieuwsbrief voor IE-professionalsSchrijf u in en blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, events, casussen en meer!

Abonneer

Volg ons op LinkedIn

Nieuws, events en handige tools voor IE-professionals.

Tijdelijke verstoring telefonische bereikbaarheid

Lees meer