Tarieven

Hieronder vindt u een overzicht van alle tarieven voor merken, modellen en i-DEPOT.
Welke tarieven wilt u bekijken?

Tarieven voor

Depotrechten

 

Depot (1 model) € 112

Extra recht per extra tekening of model (in hetzelfde depot)

 • bij 2e t/m 10e tekening of model
 • bij 11e t/m 20e tekening of model
 • bij 21e t/m 50e tekening of model

 

 • € 56
 • € 28
 • € 23
Publicatie per afbeelding € 10
Publicatie kenmerkende eigenschappen, per tekening of model € 41
Opschorting publicatie € 40

Vernieuwing

1e tekening of model € 100

Extra recht per extra tekening of model (in hetzelfde depot)

 • bij 2e t/m 10e tekening of model
 • bij 11e t/m 20e tekening of model
 • bij 21e t/m 50e tekening of model

 

 • € 50
 • € 25
 • € 21
Extra recht voor aanvragen vernieuwing en/of betaling binnen zes maanden na vervaldatum € 12

Wijzigingen

Overdracht of overgang, licentie, pandrecht of beslag

 • 1e depot
 • elk volgend depot

 

 • € 26
 • € 13
Naams- en/of adreswijziging van een deposant, gemachtigde, houder of licentiehouder gratis

Aanstelling of wijziging van gemachtigde

 • 1e depot
 • elk volgend depot

 

 • € 10
 • € 5

Herstel schrijffouten na inschrijving

 • 1e depot
 • elk volgend depot

 

 • € 10
 • € 5

Overig

 

Afschrift

 • gewaarmerkt, per inschrijving niet gewaarmerkt, per inschrijving
 • bewijzen van voorrang (regel 3.10) niet gewaarmerkt, overige per pagina
 • kopieën van stukken, niet gewaarmerkt, per pagina
 • kopieën van stukken, gewaarmerkt, per pagina
 • vertaling van openbaar depot of registratie vanuit het Engels naar het Nederlands of Frans

 

 • € 19
 • € 15
 • €  5
 • € 18
 • € 0,21 per woord

 

Recht van voorrang

Inschrijving verklaring recht van voorrang (binnen een maand na depot) € 12

 

Inschrijving vordering tot opeising
Inschrijving vordering tot opeising € 12