De SME-voucher gebruiken voor andere IE-rechten

Wil je informatie over de SME-voucher voor een Benelux-merk of –model? Kijk dan op deze pagina.

Heb je algemene vragen over het gebruik van de SME-voucher? Kijk dan bij onze FAQs


De SME-voucher gebruiken voor nationale merkregistratie binnen de EU, Europese of internationale merkregistratie (voucher 2) 

Je kunt de SME-voucher ook gebruiken om een deel van de aanvraagkosten voor een nationale merkregistratie binnen de EU, Europese en/of internationale merkregistratie terug te vragen. 

De SME-voucher voor nationale merkregistratie binnen de EU, Europese of internationale merkregistraties is dezelfde als die voor de vergoeding van een Benelux-merk (voucher 2). Het aanvragen en activeren werkt dus ook op dezelfde manier. Volg hiervoor stap 1 t/m 4. Alleen vraag je dan bij stap 3 natuurlijk een nationale merkregistratie aan bij één van de EU-lidstaten, Uniemerk (EU) bij EUIPO, of een internationale merkregistratie via WIPO. 

De vergoedingen voor 2024 zijn:

  • 75% van de kosten van een Europese merkaanvraag via EUIPO.  
  • 75% van de kosten van een merkaanvraag in een afzonderlijk land dat behoort tot de Europese Unie. 
  • Tot 50% van de kosten van een merkregistratie via WIPO.

De vergoeding geldt voor:

  • Basiskosten aanvraag
  • Sommige bijkomende kosten, zoals aanwijzingstaksen en taksen voor territoriale uitbreiding.

Let op: Je mag in 2024 slechts 1 voucher aanvragen voor vergoeding van merk- en/of modelregistraties (voucher 2). Onder die ene voucher kun je wel vergoeding vragen voor de kosten van meerdere aanvragen, tot een maximum van 1.000 euro.  

Meer informatie over het registreren van een Europees of internationaal merk 


De SME-voucher gebruiken voor nationale modelregistratie binnen de EU, Europese of internationale modelregistratie (voucher 2) 

Je kunt de SME-voucher ook gebruiken om een deel van de aanvraagkosten voor een nationale modelregistratie bij een lidstaat van de EU, Europese modelregistratie (het zogenaamde Geregistreerd Gemeenschapsmodel) en/of internationale modelregistratie terug te vragen. 

De SME-voucher voor nationale modelregistraties bij een lidstaat van de EU, Europese Geregistreerde Gemeenschapsmodellen of internationale modelmerkregistraties is dezelfde als die voor de vergoeding van een Benelux-model (voucher 2). Het aanvragen en activeren werkt dan ook op dezelfde manier. Volg hiervoor stap 1 t/m 4. Alleen vraag je dan bij stap 3 natuurlijk een nationaal model aan bij een lidstaat van de EU, een Geregistreerd Gemeenschapsmodel (EU) bij EUIPO, of een internationale modelregistratie via WIPO. 

De vergoedingen voor 2024 zijn: 

  • 75% van de kosten van een Geregistreerd Gemeenschapsmodel via EUIPO.  
  • 75% van de kosten van een modelaanvraag in een afzonderlijk land dat behoort tot de Europese Unie. 
  • Tot 50% van de kosten van een modelregistratie via WIPO.

De vergoeding geldt voor:

  • Basiskosten aanvraag
  • Sommige bijkomende kosten, zoals aanwijzingstaksen.

Let op: Je mag in 2024 slechts 1 voucher aanvragen voor vergoeding van merk- en/of modelregistraties (voucher 2). Onder die ene voucher kun je wel meerdere aanvragen retour vragen, tot een maximum van 1.000 euro. 

Meer informatie over het registreren van een Europees of internationaal model


De SME-voucher gebruiken voor octrooien (voucher 3)

Let op: de aanvragen voor SME-vouchers voor octrooien zijn gesloten. Aanvragen is niet mogelijk.


De SME-voucher gebruiken voor kwekersrechten (voucher 4)

Via de SME-voucher kun je ook de kosten voor registratie van kwekersrecht deels vergoed krijgen. Dit valt onder Voucher 4. 

De vergoeding voor 2024 bedraagt 75% van de online indienings- en onderzoekskosten van kwekersrechten bij het Community Plant Variety Office (CPVO), tot een maximum van 1.500 euro.

Voor deze vergoeding moet je voucher 4 aanvragen. Het aanvragen werkt in principe hetzelfde als de voucher voor merken/modellen (voucher 2). Volg hiervoor stap 1 en 2

Let op: heb je vragen over het activeren van voucher 4, neem dan contact op met het Informatiecentrum van EUIPO of met het Community Plant Variety Office (CPVO), de Europese autoriteit voor de registratie van kwekersrechten. 


De SME-voucher gebruiken voor een IP Scan (voucher 1) 

Via de SME-voucher kun je ook de kosten voor een IP Scan en IP Scan Enforcement-diensten deels vergoed krijgen. Dit valt onder Voucher 1. De IP Scan en IP Scan Enforcement-diensten zijn alleen beschikbaar in sommige deelnemende landen (niet in de Benelux helaas).

De vergoeding voor 2024 bedraagt 90% van de kosten voor de IP Scan en IP Scan Enforcement-diensten, tot een maximum van 1.350 euro. Het maximale subsidiebedrag verschilt per deelnemend land.  

Voor deze vergoeding moet je voucher 1 aanvragen. Het aanvragen werkt in principe hetzelfde als de voucher voor merken/modellen (voucher 2). Volg hiervoor stap 1 en 2

Let op: het activeren van de voucher (stap 3 en 4) werkt net even anders. Heb je hier vragen over, neem dan contact op met het Informatiecentrum van EUIPO. 

Meer weten over intellectuele eigendom? Ontvang 4x per jaar de nieuwsbrief voor ondernemers. Meld je nu aan!

Abonneer

Volg ons op LinkedIn

Tips en inspiratie voor ondernemers.

Technisch onderhoud donderdag 20 juni

Lees meer