Nieuw Belgisch Vennootschaprecht: zijn uw gegevens up-to-date?

Op 1 mei wordt in België het nieuwe vennootschapsrecht van kracht. Dit betekent concreet dat vanaf deze datum het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) in werking treedt. Hiermee worden de regels die het leven van een vennootschap beheersen grondig hertekend.

Belangrijke nieuwigheid

Een van de belangrijkste nieuwigheden van deze hervorming is namelijk dat de nieuwe vennootschapswet grote schoonmaak houdt in de soorten vennootschappen. Op dit ogenblik zijn er dat nog zeventien, maar dat aantal wordt teruggebracht tot vier:

  • de maatschap
  • de coöperatieve vennootschap
  • de besloten vennootschap
  • de naamloze vennootschap.

Vennootschappen waarvan de vorm wordt afgeschaft, zullen vanaf 1 januari 2024 automatisch omgezet worden naar de dichtst aanleunende vorm.

Vergeet wijziging vennootschapsvorm niet aan te tekenen!

Concreet betekent deze verandering dat de vennootschapsvorm die een Belgische vennootschap vandaag hanteert, mogelijk binnenkort niet meer bestaat, dan wel wijzigt.

Heeft u dus een Belgische vennootschap waarvan de vorm wijzigt door de WVV en bent u houder van één of meer Benelux-merken? Dan moet deze wijziging ook aangetekend worden in het Benelux Merkenregister. BOIP zal in dit geval op uw eerste verzoek overgaan tot een in de regel kosteloze wijziging van de vennootschapsvorm voor de betrokken merken.

U kunt het verzoek tot wijziging zelf indienen via onderstaand formulier:

Download Wijzigingsformulier (PDF, 1,1 MB) 

Download Toelichting formulier (PDF, 262 Kb)

Het ingevulde formulier kunt u insturen via dit contactformulier.

Meer over het nieuwe WVV

De hervorming van het vennootschapsrecht stoelt op drie krachtlijnen:

  1. een doorgedreven vereenvoudiging
  2. een vergaande flexibilisering, en
  3. modernisering teneinde het hoofd te bieden aan Europese evoluties en nieuwe tendensen zoals steeds mobielere vennootschappen.

Hoe verloopt de invoering van het WVV?

De invoering van het nieuwe vennootschapsrecht gebeurt in drie fasen. Op 1 mei 2019 treedt het nieuwe WVV in werking. Vanaf die datum kunnen er enkel nog vennootschappen onder de nieuwe vormen opgericht worden. Bestaande vennootschappen krijgen nog tijd tot 1 januari 2024 om vrijwillig hun statuten aan te passen. Vanaf 1 januari 2020 zijn ze hiertoe verplicht bij de eerstvolgende statutenwijziging. Vanaf die datum zullen ook sommige belangrijke bepalingen al in werking treden zoals de nieuwe vennootschapsbenamingen en -afkortingen.

Deel deze pagina

Technisch onderhoud maandag 13 december

Lees meer