Rekestnummer 200.238.260/01

Datum
Instantie
BER NL
Merk
Amsterdam University
Depotnummer
Deposant
Universiteit van Amsterdam "een publiekrechtelijke rechtspersoon Ingevolge artikel 1.8 lid 2 van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW)"
Tekst

De tekst van de uitspraak is beschikbaar in pdf-formaat.

Technisch onderhoud op maandag 27 januari

Lees meer