MKB’er en innovatief bezig? Deel uw ideeën over octrooibescherming!

rijksoctrooiwet consultatie mkbHet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil graag dat het MKB hun (technische) innovaties goed beschermt. Dit kan bijvoorbeeld door er octrooi voor aan te vragen.

Modernisering Rijksoctrooiwet

Om te zorgen dat MKB’ers optimaal gebruik kunnen maken van het Nederlandse octrooisysteem wil het Ministerie bijvoorbeeld procedures vereenvoudigen en administratieve lasten verlagen, de waarde van een rijksoctrooi vergroten en mogelijkheden voor handhaving van een octrooi verbeteren. Zodat niet alleen de eigenaar van een octrooi meer zekerheid heeft, maar ook degene die gebruikmaakt van een octrooi, bijvoorbeeld via een licentie.

Het huidige octrooisysteem ligt vast in de Rijksoctrooiwet 1995. Het Ministerie van EZK heeft acht voorstellen gedaan om deze wet te moderniseren. Op Linkedin licht Octrooiadviseur Hans Helsloot (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) de komende weken telkens een voorstel toe.

Geef uw mening

consultatie rijksoctrooiwetBent u MKB’er en maakt u actief – of juist niet - gebruik van het Nederlandse octrooisysteem? Dan hoort het Ministerie graag uw mening!

Ja, ik denk graag mee! (reageren kan tot 2 maart)

Op 3 juni 2020 organiseert Octrooicentrum Nederland in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een congres waar de resultaten van de consultatie gedeeld worden. Zowel de opbrengsten uit de consultatie als het congres worden meegenomen bij het opstellen van een wetsvoorstel voor modernisering van de Rijksoctrooiwet 1995.

 

Deel deze pagina