E-mailbeleid

Voor het aanvragen van een registratie, het doorgeven van een naam-/adreswijziging of verlenging kunt u gebruikmaken van onze beveiligde online omgeving My BOIP.

Het is niet mogelijk om via e-mail met individuele medewerkers of via algemene mailboxen schriftelijke stukken in te dienen. Dit geldt dus ook voor het indienen van formulieren, bezwaren, bewijsstukken of het doorgeven van wijzigingen. Wij beschouwen e-mail als een telefoongesprek en daarom beschouwen wij stukken die worden gemaild als niet ontvangen.

Bijlagen versturen

Verstuur nooit uw vertrouwelijke documenten of gegevens via e-mail, ook niet in de vorm van bijlagen, in welk formaat dan ook.
Wilt u toch een stuk elektronisch indienen? Gebruikt u dan het contactformulier.
Vermeld hierbij altijd het betreffende nummer (merknummer, modelnummer, mutatienummer etc.) als onderwerp van uw bericht.

Ontvang nu een deel van de aanvraagkosten retour.

Lees meer