BVIE wijzigingen per 1 juni 2018

Volgende maand wijzigt het BVIE. Hierdoor krijgt BOIP nieuwe bevoegdheden en verandert het instellen van beroep tegen beslissingen van BOIP.

Doorhalingsprocedure

Vanaf 1 juni is het mogelijk de doorhaling van een merkinschrijving te vorderen bij BOIP. BOIP krijgt de bevoegdheid om zich uit te spreken over een geclaimde nietigheid of verval van een merk. Uiteraard blijft de huidige mogelijkheid om dit aan de rechter voor te leggen ook bestaan.

De gronden die daarbij kunnen worden ingeroepen zijn dezelfde die BOIP nu ook al toepast. Het gaat om de bestaande gronden die worden toegepast bij de toetsing van depots op absolute gronden, om de beoordeling van de vraag of een merk normaal werd gebruikt en om de reeds van toepassing zijnde oppositiegronden.

Nieuw element is, en dit is ook van toepassing bij opposities, dat de “sub c” grond wordt toegevoegd aan de bevoegdheden van BOIP. Na 1 juni kan een bekend merk dus opponeren tegen of de nietigheid inroepen van een jonger overeenstemmend merk voor niet-soortgelijke waren en diensten, als daardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk.

Procedureel zal de vordering tot doorhaling worden behandeld op een manier die zoveel mogelijk lijkt op de oppositieprocedure. Termijnen bedragen twee maanden, hetzelfde talenregime is van toepassing en verweerder heeft het laatste woord. Als een vordering enkel is gebaseerd op niet-gebruik zal het verloop logischerwijs iets afwijken. Dan is het in eerste instantie aan verweerder om stukken in te dienen. Verweerder houdt ook dan het laatste woord.

Benelux-Gerechtshof

Alle beroepen tegen beslissingen van BOIP, in de uitvoering van de titels II, III en IV, dus waar het gaat om merken, modellen en i-DEPOTS, dienen voortaan bij het Benelux-Gerechtshof in te worden gediend.

Vanaf 1 juni kent het Benelux-Gerechtshof een nieuwe tweede kamer die als feitelijke instantie zal fungeren die bevoegd is te oordelen over beslissingen van BOIP. De op dit moment bekende bevoegdheid voor beroep tegen weigering- en oppositiebeslissingen van BOIP bij de drie nationale gerechtshoven wordt geschrapt. Hiermee wordt beoogd om meer eenduidige beslissingen te verkrijgen.

Zoals al genoemd, ziet de nieuwe bevoegdheid van het Benelux-Gerechtshof op alle beslissingen van BOIP in de uitvoering van de titels II, III en IV. Beroep wordt dus mogelijk tegen meer dan weigeringen, opposities en doorhalingen. Er geldt altijd een beroepstermijn van twee maanden.

Meer weten

De tekst van het BVIE en het UR, zoals die na 1 juni zullen luiden is beschikbaar op onze site. De formulieren voor het instellen van de nieuwe procedure zullen na Pinksteren beschikbaar zijn. Daarnaast organiseren wij op 17 mei een studiemiddag over beide onderwerpen.

Nieuwsbrief voor IE-professionalsSchrijf u in en blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, events, casussen en meer!

Abonneer

Volg ons op LinkedIn

Nieuws, events en handige tools voor IE-professionals.

Ontvang nu een deel van de aanvraagkosten retour.

Lees meer