Gemeenschapsmodel

Een Gemeenschapsmodel biedt bescherming in alle (momenteel 27) landen van de Europese Unie. Er bestaan twee soorten Gemeenschapsmodellen:

  1. geregistreerde Gemeenschapsmodellen;
  2. niet-geregistreerde Gemeenschapsmodellen.

Beide worden beheerst door Verordening 6/2002 van de Raad betreffende Gemeenschapsmodellen (de Gemeenschapsmodellenverordening). Gemeenschapsmodellen moeten, net als Beneluxmodellen, nieuw zijn en een eigen karakter hebben.

Geregistreerde Gemeenschapsmodellen

Dit type modelrecht wordt verkregen door inschrijving bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) dat is gevestigd in Alicante (Spanje). Gemeenschapsmodellen worden, net als Beneluxmodellen, voor vijf jaar ingeschreven en kunnen met periodes van vijf jaar worden verlengd tot een maximum van 25 jaar.

Het Gemeenschapsmodel verschaft de houder:

  • een exclusief recht om het model te gebruiken. Hieronder wordt verstaan het vervaardigen, aanbieden, in de handel brengen, verkopen, leveren, verhuren, invoeren, uitvoeren, tentoonstellen of het (nog) in voorraad hebben van het model voor een van deze doeleinden;
  • het recht om derden te verbieden het model zonder zijn toestemming te gebruiken.

Niet-geregistreerde Gemeenschapsmodellen

Dit type modelrecht ontstaat door het model aan het publiek beschikbaar te stellen. Een model is beschermd als niet-geregistreerd Gemeenschapsmodel voor een periode van drie jaar, te rekenen vanaf de datum waarop het model voor het eerst binnen de Unie aan het publiek beschikbaar is gesteld.

Het niet-geregistreerde Gemeenschapsmodel verschaft de houder:

  • het recht om dezelfde handelingen te verbieden als hij op basis van het geregistreerde Gemeenschapsmodel kan verbieden, mits sprake is van namaak (ontlening) van het beschermde model.

Het i-DEPOT kan hierbij een handig hulpmiddel zijn om te bewijzen dat een model op een bepaalde datum al bestond. Meer over i-DEPOT 

Voor meer info over het Gemeenschapsmodel kunt u contact opnemen met ons Informatiecentrum of met EUIPO

Nieuwsbrief voor IE-professionalsSchrijf u in en blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, events, casussen en meer!

Abonneer

Volg ons op LinkedIn

Nieuws, events en handige tools voor IE-professionals.

Ontvang nu een deel van de aanvraagkosten retour.

Lees meer