Classificatie van virtuele waren en diensten

Laatst bijgewerkt: 22 augustus 2023

Op deze pagina vindt u uitleg over de manier waarop BOIP omgaat met de classificatie van merkaanvragen met termen die betrekking hebben op virtuele waren en non-fungible tokens (NFT’s). Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt volgens de laatste stand van zaken. 

Classificatie van virtuele waren

De benadering die BOIP hanteert voor de indeling in klassen is als volgt:   

  • Virtuele waren worden niet ingedeeld in de klasse waarin de betreffende fysieke waren worden ingedeeld, maar net als andere digitale en/of downloadbare waren altijd in klasse 9
  • De aanduiding ‘virtuele waren’ op zich is echter niet duidelijk en nauwkeurig genoeg. Er moet nader worden gespecificeerd op welke inhoud deze betrekking hebben. Bijvoorbeeld ‘downloadbare virtuele waren, te weten kleding’. 
  • Hetzelfde geldt voor de term non-fungible token of NFT: deze is op zichzelf niet aanvaardbaar en kan uitsluitend in de context van een product of dienst vermeld worden. 

Classificatie van virtuele diensten en diensten verleend in relatie tot virtuele waren

Diensten verleend in verband met virtuele goederen worden geclassificeerd overeenkomstig de gevestigde beginselen voor de classificatie van waren en diensten. Dat wil zeggen: het effect van een virtuele dienst is bepalend voor de te kiezen klasse. Indien de virtuele dienst hetzelfde resultaat heeft als zijn equivalent in de echte wereld, dan wordt deze dus in dezelfde klasse gerangschikt.

Voorbeelden 

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van acceptabele omschrijvingen:

 

Klasse 9

Software voor het visualiseren van virtuele waren
Software for the visualization of virtual goods
Logiciels pour la visualisation de produits virtuels
Downloadbare computer software voor het creëren van non-fungible tokens [NFT’s] 
Downloadable computer software applications for minting non-fungible tokens [NFTs] 
Applications logicielles téléchargeables pour la frappe de jetons non fongibles [NFT] 
Downloadbare virtuele kleding
Downloadable virtual clothing 
Vêtements virtuels téléchargeable 
Downloadbare digitale beeldbestanden geauthenticeerd door non-fungible tokens [NFT’s] 
Downloadable digital image files authenticated by non-fungible tokens [NFTs] 
Fichiers d'images numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFT] 
Downloadbare digitale muziekbestanden geauthenticeerd door non-fungible tokens [NFT’s] 
Downloadable digital music files authenticated by non-fungible tokens [NFTs] 
Fichiers de musique numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFT] 
Portemonnees [hardware] voor cryptovaluta 
Cryptocurrency hardware wallets 
Portefeuilles matériels pour cryptomonnaie 
 

Klasse 25

Kledingstukken geauthenticeerd door non-fungible tokens [NFT’s]
Clothing authenticated by non-fungible tokens [NFTs] 
Vêtements authentifiés par des jetons non fongibles [NFT]
 

Klasse 35

Online detailhandelsdiensten met betrekking tot downloadbare virtuele kledingstukken 
Online retail services for downloadable virtual clothing 
Services de vente au détail en ligne de vêtements virtuels téléchargeables 
Detailhandelsdiensten met betrekking tot downloadbare digitale beeld- of muziekbestanden geauthenticeerd door non-fungible tokens [NFT’s] 
Retail services relating to downloadable digital image or music files authenticated by non-fungible tokens [NFTs] 
Services de vente au détail de fichiers d'images ou de musique numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFT] 
 

Klasse 36

Online bankdiensten verleend in een virtuele omgeving 
Online banking services rendered in virtual environments 
Services bancaires en ligne fournis dans des environnements virtuels 
 

Klasse 38

Ter beschikking stellen van chatrooms in een virtuele omgeving 
Providing chatrooms in virtual environments 
Mise à disposition de forums de discussion dans des environnements virtuels 
 

Klasse 41

Entertainment, met gebruikmaking van virtuele waren 
Entertainment using virtual goods 
Services de divertissement rendus à l’aide de produits virtuels 
Het bieden van amusement in de vorm van virtuele spellen waarin tevens diensten verleend kunnen worden 
Entertainment by proposing virtual games in which services may also be provided 
Services de divertissement proposés sous forme de jeux virtuels dans lesquels des services peuvent être rendus 
Ontspanningsdiensten aangeboden in een virtuele omgeving 
Entertainment services provided in virtual environments 
Services de divertissement fournis dans des environnements virtuels 
Gesimuleerde diensten op het gebied van reizen aangeboden in een virtuele omgeving, voor ontspannende doeleinden 
Simulated travel services provided in virtual environments for entertainment purposes 
Services de voyages simulés fournis dans des environnements virtuels à des fins de divertissement 
 

Klasse 42

IT-diensten ten behoeve van het creëren van een online virtuele omgeving
IT services for the creation of an online virtual environment 
Services informatiques pour la création d’un environnement virtuel en ligne 
Ter beschikking stellen van online niet-downloadbare software voor het creëren van non-fungible tokens [NFT’s] 
Providing online non-downloadable computer software for minting non-fungible tokens [NFTs] 
Mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables pour la frappe de jetons non fongibles [NFT] 

Vragen? 

Heeft u vragen over bovenstaande informatie? Neem dan contact op met ons Informatiecentrum.

Nieuwsbrief voor IE-professionalsSchrijf u in en blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, events, casussen en meer!

Abonneer

Volg ons op LinkedIn

Nieuws, events en handige tools voor IE-professionals.

Ontvang nu een deel van de aanvraagkosten retour.

Lees meer