Oppositienummer 2014302

Datum
Ingeroepen merk
INSPIRE
Bestreden merk
inspire HOME DECO
Depotnummer
1373303
Besluit
Gedeeltelijk toegewezen
Status
Definitief