Oppositienummer 2016655

Datum
Ingeroepen merk
FreelanceOne
Bestreden merk
Freelance-toi!
Depotnummer
1426531
Besluit
Gedeeltelijk toegewezen
Status
Definitief