Oppositienummer 2018034

Datum
Ingeroepen merk
EPIC GAMES
Bestreden merk
EPIC EVENTS
Depotnummer
1460556
Besluit
Gedeeltelijk toegewezen
Status
Definitief