Oppositienummer 2018116

Datum
Ingeroepen merk
SIGNO
Bestreden merk
SIGNÉ PRO
Depotnummer
1462824
Besluit
Gedeeltelijk toegewezen
Status
Definitief