Oppositienummer 2018212

Datum
Ingeroepen merk
BooleBox
Bestreden merk
BOOLEANS truw digital security (fig.)
Depotnummer
1465176
Besluit
Toegewezen
Status
Beroep