Brexit en merken- en modellenrecht: een update

Ongeveer een jaar geleden informeerden wij u over de stand van zaken in de Brexit onderhandelingen. 29 maart 2019 leek toen nog de datum dat het Verenigd Koninkrijk (VK) de EU zou verlaten. Intussen is de datum verschoven naar 31 oktober 2019. Langs deze weg informeren wij u graag over wat we momenteel weten over de Brexit en de mogelijke gevolgen hiervan voor IE-rechten die betrekking hebben op het VK, en dan in het bijzonder merk- en modelrechten.

Stand van zaken van de Brexit

Nu de Brexit is uitgesteld, blijft het VK nog lid van de EU. Voorlopig verandert er dan ook niets voor burgers en bedrijven en dus ook niet voor uw intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) die betrekking hebben op het VK.

Momenteel zijn het VK en de EU nog steeds in gesprek om een akkoord te vinden over de voorwaarden waaronder een Brexit dient plaats te vinden. Echter, een “no-deal Brexit”, d.i. het geval wanneer het VK de EU zou verlaten zonder akkoord over de voorwaarden, behoort nog steeds tot de mogelijkheden.

Merk- en modelrechten

Wat de exacte gevolgen zullen zijn van een Brexit op IE-rechten, en in het bijzonder merk- en modelrechten die ook betrekking hebben op het VK, is nog niet bekend. Alles hangt af van het feit of partijen er in zullen slagen een akkoord te vinden en wat de voorwaarden van een dergelijk akkoord zullen zijn. De Britse overheid heeft in ieder geval wel al bevestigd dat zij zich in wil zetten voor een soepele overgang, ook in geval van een no-deal Brexit.

Voorbereiden op de Brexit

Het VK heeft via het Bureau voor Intellectuele Eigendom van het VK (afgekort ‘UKIPO’) al een gids gepubliceerd met informatie over de toekomst van IE na de Brexit. Voor de laatste informatie verwijzen wij u dan ook graag door naar deze gids.

Voorbereiden op een “no-deal” Brexit

Voor het geval zich een no-deal scenario zou voordoen heeft de Britse overheid alvast een reeks van technische aankondigingen gepubliceerd. Deze aankondigingen zijn bedoeld om bedrijven en burgers te informeren over hoe men zich kan voorbereiden op een no-deal Brexit. Er is ook een nota die specifiek over de gevolgen voor merken en modellen gaat.

Voor meer informatie over de impact van de Brexit op Uniemerken en Gemeenschapsmodellen en hoe EUIPO plant om te gaan met een no-deal Brexit verwijzen we u graag naar de website van EUIPO.

Meer informatie

Wij blijven de Brexit nauwgezet volgen. Zodra er meer duidelijkheid is over de precieze voorwaarden waaronder het VK de EU zal verlaten, zullen wij hierover meer informatie verstrekken via onze website. Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit bericht, neem dan gerust contact op met ons Informatiecentrum.

Deel deze pagina

Technisch onderhoud maandag 13 december

Lees meer