Geef ook uw mening!

Intellectuele eigendomsrechten vormen voor heel wat ondernemingen en andere economische actoren, zoals universiteiten, hogescholen en onderzoeksorganisaties, een belangrijk vermogensbestanddeel. Een weldoordachte strategie rond de verkrijging, exploitatie en handhaving van intellectuele eigendomsrechten is dan ook vaak een essentiële voorwaarde voor commercieel succes. 

Praktische gids

Altius Advocaten stelt in opdracht van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in België een praktische gids op over contracten en contractuele clausules voor het intellectueel eigendomsrecht.

Om de gids zo goed mogelijk te laten aansluiten op de behoeften van de gebruikers, worden deze behoeften eerst geanalyseerd en in kaart gebracht door middel van een vragenlijst.

Vragenlijst

Bent u Belgische ondernemer, universitair, jurist of advocaat? Dan kunt u de vragenlijst tot en met 7 december 2018 hier  invullen. De vragenlijst bestaat uit ongeveer 20 vragen, het invullen duurt niet lang.

Uw bijdrage is waardevol en wordt erg op prijs gesteld. De resultaten zullen de basis vormen voor de uitwerking van de praktische gids. De gids wordt uiteindelijk beschikbaar gesteld via de website van de FOD Economie

FOD Economie en BOIP

Zowel de FOD Economie als BOIP zetten zich in om de bekendheid van Belgische ondernemers met IE te vergroten. Hiervoor werken wij intensief met elkaar samen.

Deel deze pagina