Classificatie

Wat is classificatie?

Als u een aanvraag voor merkregistratie indient, moet u aangeven voor welke producten of diensten u uw merk gaat gebruiken. Om administratieve redenen worden al deze producten en diensten ingedeeld in categorieën (klassen). 

De door u gekozen producten en diensten bepalen de beschermingsomvang van uw merk (de reikwijdte van de bescherming). Uw merkrecht geldt dus alleen voor de producten en diensten die u vermeldt. Denk er daarom goed over na welke u kiest, want nadat uw merk is ingediend, kunt u er geen meer aan toevoegen. Houd er ook rekening mee dat u uw merk moet gebruiken voor de aangegeven producten en diensten.

Uw merkaanvraag voorbereiden: producten en diensten kiezen

Voordat u uw merkregistratie aanvraagt, kunt u alvast een idee krijgen van de termen die u bij de aanvraag kunt gebruiken. U kunt deze bekijken via TMClass. Dit is een interactief zoekinstrument dat gebruik maakt van de Harmonized Database (HDB). De HDB is een gemeenschappelijke database van producten en diensten die zijn goedgekeurd door alle lidstaten van de Europese Unie.

Als u uw merkregistratie online aanvraagt bij BOIP, zoekt u bij het samenstellen van de lijst van producten en diensten in dezelfde database. De gekozen producten en diensten worden vervolgens automatisch ingedeeld in de juiste klasse. Het online aanvragen van een merk in de Benelux voor één klasse kost 244 euro. Kiest u er meer, dan geldt een toeslag per extra klasse.

Wat als uw product of dienst er niet bij staat?

Het kan zijn dat u uw product of dienst niet terugvindt in de Harmonized Database. In dat geval kunt u tijdens het aanvragen een eigen tekst invoeren. Gebruik van een eigen tekst kan zorgen voor vertraging van de procedure, omdat de gebruikte termen nog niet voorkomen in de HDB. Termen die niet voorkomen, moeten wij eerst controleren.

  • Tip: Heeft u al een geregistreerd merk met dezelfde product- en/of dienstenomschrijving en in dezelfde taal als die van uw nieuwe aanvraag? Dan kunt u de tekst hiervan importeren naar de nieuwe aanvraag. U geeft hiervoor het depotnummer (dus niet het registratienummer!) van uw eerdere merkregistratie op en klikt op 'importeren', zoals te zien is in onderstaande afbeelding.

Uw merk online aanvragen

Waarmee moet u rekening houden?

Welke wel?

Uw merk is het best beschermd als u bij het samenstellen van de lijst met producten en diensten zo duidelijk en volledig mogelijk bent. Denk dus niet alleen aan de producten en diensten waarvoor u het merk nu gebruikt, maar bedenk ook waarvoor u het merk in de toekomst gaat gebruiken.

Voorbeeld: U verkoopt op dit moment kleding. Maar u denkt erover om binnen twee tot vijf jaar ook tassen en sieraden op de markt te brengen. In dat geval is het verstandig om deze producten alvast aan uw lijst toe te voegen.

Houd er rekening mee dat het basistarief slechts geldt voor één klasse. Kiest u er meer, dan moet u voor iedere extra klasse een toeslag betalen.  

Welke niet?

Bij het online aanvragen van een merkregistratie geeft de classificatietool u veel verschillende opties. Sommige termen komen in verschillende bewoordingen voor, maar betekenen hetzelfde.

Voorbeeld: 'organisatie van ontspannende evenementen' naast 'organisatie van evenementen voor ontspanningsdoeleinden'. U hoeft dan slechts één van beide aan te vinken.

Het lijkt een goed idee om veel verschillende producten en diensten op uw lijst te zetten. Alleen moet u er wel rekening mee houden dat u het merk binnen vijf jaar ook voor al die producten en diensten moet gebruiken. Zo niet, dan loopt u de kans om het recht op uw merk voor deze producten en diensten te verliezen. Bovendien is de kans groter dat u in conflict komt met een ander merk.