België en Nederland innovatieleiders volgens European Innovation Scoreboard 2022

Op 22 september publiceerde de Europese Commissie de nieuwste editie van het European Innovation Scoreboard. Belangrijkste bevinding is dat de EU op het gebied van innovatie ongeveer 10% beter presteert dan in 2015. België en Nederland behoren volgens het rapport tot de “Innovatieleiders” met scores van resp. 128,8 en 129,3%.

EU innovation scoreboard

Innovatieleiders

In het Scoreboard worden EU-lidstaten op basis van hun scores ingedeeld in 4 prestatiegroepen: 

  • Innovatieleiders (met een prestatiescore van meer dan 125 % van het EU-gemiddelde)
  • Sterke innovatoren (tussen 100 % en 125 % van het EU-gemiddelde) 
  • Gematigde innovatoren (tussen 70 % en 100 % van het EU-gemiddelde) 
  • Opkomende innovatoren (minder dan 70% van het EU gemiddelde). 

Nederland verbeterde zijn innovatieprestaties ten opzichte van 2015 met bijna 10%. Daarmee behoort het land in 2022 tot de groep Innovatieleiders, net als België, dat zijn prestaties zelfs met meer dan 16% heeft verhoogd. Luxemburg behoort met een score van 114,5% tot de groep Sterke innovatoren.

hugues deremeHugues Derème, Deputy Director General bij BOIP:
“Als officiële instantie voor de registratie van merken, modellen en tekeningen in de Benelux zijn wij enthousiast over deze indrukwekkende groei van innovatieprestaties in de Benelux-landen en de hele EU. Samen met onze partners in de Benelux en daarbuiten zorgen wij ervoor dat bedrijven hun innovaties op een zo eenvoudig mogelijke manier kunnen beschermen.” 

IE als indicator van innovatie

Voor het bepalen van de scores werd gekeken naar 32 prestatie-indicatoren van innovatie, waaronder de ontwikkeling van IE-rechten in de EU, zoals het aantal octrooi- (PCT) en modelaanvragen (EU). Ook het aantal aanvragen van Uniemerken geldt in dit rapport als indicator voor de innovatieprestaties van een land. 

merkregistraties als indicator van innovatieHugues Derème: “Het aanvragen van een merkregistratie is voor veel bedrijven een belangrijke stap bij de ontwikkeling en vermarkting van hun innovaties. Het aantal aanvragen van merkregistraties wordt in onderzoeken naar innovatie dan ook steeds vaker gebruikt als indicator .”

Wat betekent het Scoreboard voor innovatie?

Het Scoreboard laat zien dat de meest innovatieve landen over het algemeen het beste presteren in diverse gebieden. Met andere woorden: Om een hoge prestatie te behalen, hebben landen een evenwichtig ecosysteem nodig waarin innovatie op allerlei manieren ondersteund en gefaciliteerd wordt. Denk bijvoorbeeld aan investeringen in onderwijs, onderzoek en talentontwikkeling, het stimuleren van samenwerkingen op innovatiegebied tussen bedrijven en universiteiten, en een sterke digitale infrastructuur. De scores in het rapport laten zien hoe landen scoren op al deze verschillende dimensies en hoe de innovatie in zowel specifieke landen als in de EU als geheel beter ondersteund kan worden.

Het volledige rapport is te vinden op de website van de Europese Commissie.

Meer weten over intellectuele eigendom? Ontvang 4x per jaar de nieuwsbrief voor ondernemers. Meld je nu aan!

Abonneer

Volg ons op LinkedIn

Tips en inspiratie voor ondernemers.

Ontvang nu een deel van de aanvraagkosten retour.

Lees meer