Intellectuele eigendom belangrijk actiepunt Belgisch EU-voorzitterschap

Van 1 januari tot 30 juni 2024 is België voor de dertiende keer aan de beurt als voorzitter van de Raad van de Europese Unie (EU). Naast vele andere onderwerpen, krijgt ook intellectuele eigendom een belangrijke plek in het programma. 

Persoon bij het logo België voorzitter van de EU

België nieuwe voorzitter Raad van de EU 

Elke zes maanden bekleedt een van de 27 lidstaten van de Europese Unie de rol van voorzitter van de Raad van de EU. Vanaf 1 januari 2024 is de beurt aan België. Als voorzitter van de Raad zal België de werking van de Raad coördineren en de samenwerking tussen de lidstaten bevorderen. 

In het programma voor het Belgische voorzitterschap staan 6 thema's centraal, die samen moeten bijdragen aan een “veiliger, sterker en veerkrachtiger Europa”. (Bron: https://belgian-presidency.consilium.europa.eu/nl/

Belangrijke doelen zijn bijvoorbeeld het faciliteren van de groene transitie en digitale transformatie, en het creëren van een sterk en competitief speelveld voor ondernemingen, met name voor het MKB/KMO.  

Intellectuele eigendom belangrijk actiepunt 

Ook de effectieve bescherming van intellectuele eigendomsrechten in de EU wordt in het programma genoemd als belangrijk actiepunt. Het Belgisch voorzitterschap streeft naar een toegankelijk IE-systeem en modernisering van het wettelijke kader voor IE-bescherming. 

Concreet gaat het om: 

  • De laatste werkzaamheden aan de hervorming van het modellenrecht. 
  • Nieuwe wetsvoorstellen op octrooigebied. Denk bijvoorbeeld aan het vereenvoudigen van de uitgifte van dwanglicenties en een verbeterd inzicht in technologische standaarden. 
  • De verdere implementatie van de Richtlijn inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt, waaronder uitwisseling van praktijken tussen EU-lidstaten. 
  • Voorbereiding met de EU en haar lidstaten van discussies binnen de Wereld Organisatie voor Intellectuele Eigendom. 

Hugues Derème (Deputy Director General, BOIP)Hugues Derème (Deputy Director General, BOIP):  

“IE-rechten zijn essentiële hefbomen voor elk bedrijf dat wil investeren, groeien en overleven. Vooral voor kmo's is dit een belangrijke uitdaging. Het feit dat het Belgische voorzitterschap van de EU zoveel nadruk legt op het vereenvoudigen en moderniseren van de IE-regelgeving is een sterk signaal. Of het nu gaat over de hervorming van het modellenrecht of de discussies binnen WIPO, BOIP draagt actief bij aan de reflecties en discussies over deze kwesties. En we zullen ervoor zorgen dat we onze Belgische collega's de nodige steun bieden tijdens dit voorzitterschap.” 

Meer informatie 
Op de website over het Belgisch voorzitterschap van de EU staat meer informatie over de beleidsthema's en programmapunten. Lees er meer over  

Meer weten over intellectuele eigendom? Ontvang 4x per jaar de nieuwsbrief voor ondernemers. Meld je nu aan!

Abonneer

Volg ons op LinkedIn

Tips en inspiratie voor ondernemers.

Ontvang nu een deel van de aanvraagkosten retour.

Lees meer