Uw merk/design/naam/product/logo/ontwerp is uniek. Dat kunt u beschermen.

Bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP), dé officiële instantie.

Waar kunnen we u mee helpen?

Ik heb een: onderneming, stichting, eenmanszaak of dienst

U heeft intellectuele eigendom

Biedt u producten of diensten aan? Wilt u een uitgewerkt idee of concept in de markt zetten? Dan kunt u uw creaties beschermen tegen misbruik of namaak door middel van Intellectuele Eigendom. Intellectuele Eigendom (IE) is een verzamelnaam voor rechten op intellectuele creaties zoals uitvindingen, muziek, vormgeving, merken, software, games, teksten en foto's. 

Meer over intellectuele eigendom

Breng uw intellectuele eigendom in kaart

Bepaalde vormen van intellectuele eigendom, zoals bijvoorbeeld merkrecht, krijgt u door een registratie bij een officiële instantie, zoals het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP). Omdat verschillende creaties op verschillende manieren beschermd kunnen worden, is het zaak eerst in kaart te brengen welke IE-rechten voor uw onderneming, stichting, eenmanszaak of dienst van toepassing zijn. 

Doe de ideeSCAN voor Nederland ideeSCAN

Doe de ideeSCAN voor België ideeSCAN

Ik heb een: bedrijfs-, product-, dienst- of fantasienaam, logo, merk of klank

U heeft een merk

Een merk is de naam, het logo, de vorm, het beeld of de klank die u gebruikt om uw producten of diensten te onderscheiden van die van uw concurrent. Door uw merk te registreren, krijgt u het alleenrecht op het gebruik hiervan voor alle producten en diensten waarvoor u het merkrecht heeft aangevraagd.

Meer over merken

ie voucher actie euipo

Voordelen merkregistratie?

 • U krijgt het monopolie op uw merk;
 • Uw merk is beschermd tegen misbruik, namaak en piraterij;
 • U kunt het ®-registratieteken gebruiken als teken van professionaliteit;
 • Een geregistreerd merk is meer waard bij verkoop of in licentie geven.

Merk zoeken Merk registreren

Ik heb een: idee, concept, format of software

U kunt uw creaties vastleggen in het i-DEPOT

Wie regelmatig nieuwe ideeën heeft, of concepten, formats of software ontwikkelt, kan deze creaties vastleggen in het i-DEPOT van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP). Met het i-DEPOT krijgt uw idee een officiële datumstempel. Hiermee kunt u aantonen dat uw idee, concept, (mode)ontwerp, prototype, film, songtekst, scenario, etc. op een bepaald moment al bestond. 

Meer over het i-DEPOT

Voordelen i-DEPOT

 • U heeft een wettelijk bewijs waarop een datum staat;
 •  Nuttig bij een conflict;
 • Voor 37 euro bewaren wij uw idee voor 5 jaar. 

i-DEPOT indienenZoeken in i-D Space

Ik heb een: product, ontwerp of model

U heeft een model

Een model (of tekening) is het uiterlijk van een voortbrengsel of een deel ervan, dat nieuw is en een eigen karakter heeft. Denk bijvoorbeeld aan een nieuw model koptelefoon, horloge, koffiezetapparaat, kledingstuk of tas. Door registratie kunt u uw model of tekening (of een combinatie van beide) beschermen tegen anderen die het willen namaken of misbruiken. 

Ook auteursrecht, merkrecht en octrooirecht kunnen een rol spelen bij het beschermen van uw product of ontwerp.

Meer over modellen

ie voucher actie euipo

Voordelen modelregistratie

 • U krijgt het monopolie op uw model;
 • Uw model is beschermd tegen misbruik, namaak en piraterij;
 • Een geregistreerd model is meer waard bij verkoop of in licentie geven.

Model zoeken Model registreren

Ik heb een: (song)tekst, foto, illustratie of video

U heeft auteursrecht 

Op tekst, muziek, foto's en film kan auteursrecht rusten. Auteursrecht is gratis en heeft u automatisch, als uw werk origineel is en het persoonlijk stempel van de maker draagt. U hoeft uw creatie niet te registreren. Door uw songtekst, script of muziek vast te leggen in een i-DEPOT kunnen eventuele misverstanden over het makerschap en de datum van creatie van een werk verholpen worden.

Meer over auteursrecht

Voordelen i-DEPOT

 • U heeft een wettelijk bewijs waarop een datum staat;
 •  Nuttig bij een conflict;
 • Voor 37 euro bewaren wij uw idee voor 5 jaar. 

Zoeken in i-D Space

Ik heb een: uitvinding

U heeft een octrooi (patent)

Een octrooi of patent beschermt een uitvinding op een technisch product of proces. Wie een octrooi heeft, kan een ander verbieden die uitvinding na te maken, te verkopen, of in te voeren. 'Octrooien' en 'patenten' zijn synoniemen. Er is geen inhoudelijk verschil tussen beide termen. 

Meer over octrooirecht

Voordelen octrooiregistratie

 • U krijgt het monopolie op uw uitvinding;
 • Uw uitvinding is beschermd tegen misbruik, namaak en piraterij;
 •  U kunt de hoge kosten van onderzoek en ontwikkeling terugverdienen;
 • Een uitvinding met octrooi is meer waard bij verkoop of in licentie geven.

Ik heb een: conflict met een andere partij

U maakt mogelijk inbreuk

Heeft u  bijvoorbeeld beelden of teksten gebruikt die u niet zelf heeft gemaakt en waarvoor u geen toestemming van de maker of schrijver had? Dan loopt u het risico op een conflict. Die kan u dan aanklagen, bijvoorbeeld via een brief, voor inbreuk op zijn intellectuele eigendomsrechten. 

Meer over intellectuele eigendom

Schakel een IE-professional in

Krijgt u een melding van mogelijk inbreukmakende activiteiten, dan is het verstandig een juridisch expert op het gebied van intellectuele eigendom in te schakelen. Een IE-professional kan u verder helpen.

Contact met IE-professional

Wat is Intellectuele eigendom?

Intellectuele Eigendom (IE) is de verzamelnaam voor rechten op uitgewerkte ideeën en creatieve concepten, zoals uitvindingen, muziek, merken, vormgeving, software, teksten en foto's. Een uitgewerkt idee kan door verschillende IE-rechten tegelijkertijd worden beschermd. De bekendste IE-rechten zijn het handelsnaamrecht, het auteursrecht, het merkenrecht en het octrooirecht.

Meer over Intellectuele Eigendom

Waarom zou ik registreren?

 • Een registratie biedt u een sterkere positie ten opzichte van concurrenten
 • Een registratie kan helpen voorkomen dat een ander er vandoor gaat met uw concept, naam, logo, ontwerp of uitvinding.
 • U bent officieel eigenaar. Dit betekent ook dat u het recht kunt verkopen of in licentie geven. 

Webinars

Webinar ideebescherming

Webinar IE-voucher

Snel op zoek naar antwoord? Ga direct naar één van de volgende onderwerpen:

Online verkopen via Bol.com of Amazon? Meer over merkregistratie

Factuur ontvangen? Pas op voor misleidende facturen Lees meer hierover

Hoeveel kost een merk, model of i-DEPOT? Bekijk alle tarieven

De beeldmarketeers helpt klanten met het juiste beeld voor website, webshop of social media. De waarde van ons bedrijf zit in onze klanten, maar zeker ook in ons merk. Daarom hebben wij onze naam met logo geregistreerd.
Marc Vreuls
Marc Vreuls: oprichter/eigenaar
de beeldmarketeers
Een eigen ontwerp is een stukje expressie van jezelf. Wellicht kunnen anderen niet maken wat jij kan, maar ze kunnen het altijd kopiëren. Dus bescherm jezelf als ondernemer en leg het vast!
Achraf Bahit
Achraf Bahit
"HYENAS" Art & Fashion