Wijzigingen per 1 juni 2018

Per 1 juni 2018 treden een aantal belangrijke wetswijzigingen in werking. Hieronder vindt u meer informatie over de wijzigingen. Ook kunt u een kort verslag lezen van het seminar dat op 17 mei plaatsvond.

Terugblik seminar 17 mei

Op donderdag 17 mei vond bij BOIP een seminar plaats over de doorhalingsprocedure en de nieuwe bevoegdheden van het Benelux-Gerechtshof. Ruim 100 deelnemers waren bij het seminar aanwezig.

De nieuwe procedure werd toegelicht door Eline Schiebroek (jurist, BOIP) en Camille Janssen (stafjurist, BOIP). Vervolgens gingen Adonna Alkema (Hofhuis Alkema Groen Advocaten) en Johan Dedeckel (Gevers) met de deelnemers in gesprek over de nieuwe materie tijdens een paneldiscussie.

De nieuwe bevoegdheden van het Benelux-Gerechtshof werden toegelicht door Xandra Kiers-Becking (Benelux-Gerechtshof en Gerechtshof Den Haag) en Pieter Veeze (stafjurist, BOIP). Aansluitend vond een panelgesprek plaats tussen Xandra Kiers-Becking, Pieter Veeze en Fernand de Visscher (Simont Braun). Na afloop was er dan de gelegenheid om alles nog even rustig na te bespreken tijdens een netwerkborrel.

De presentaties van de diverse sprekers kunt u hieronder downloaden.

 

 

Seminar 17 mei

Seminar 17 mei

Seminar 17 mei

Seminar 17 mei


Doorhalingsprocedure

Vanaf 1 juni 2018 kunt u niet alleen via de rechter maar ook via BOIP de doorhaling van een merkregistratie verkrijgen.

De doorhalingsprocedure, officieel bekend als de procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring bij BOIP, is een eenvoudige, snelle administratieve procedure waarmee de doorhaling van een geregistreerd merk kan worden verkregen. De houder van een ouder merk kan bezwaar maken tegen een jonger merk dat conflicteert met het eigen merk, maar ook een belanghebbende kan de doorhaling vragen van een merk op absolute gronden of omdat het merk niet werd gebruikt.

De grondslag voor de doorhalingsprocedure is te vinden in artikel 2.30bis van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE)Meer over doorhalingsprocedure

Verschillen oppositie- en doorhalingsprocedure

In onderstaande tabel hebben we de belangrijkste verschillen tussen een oppositie- en een doorhalingsprocedure voor u samengevat.

  Oppositie Doorhaling / Verval of nietigheid
Wanneer? Sinds 2003 Vanaf 1 juni 2018
Tegen Recente Benelux-depots of spoedinschrijvingen en recente Benelux internationale aanduidingen Alle Benelux-merken en internationale merken geldig in de Benelux
Termijn 2 maanden vanaf publicatie Geen
Nodig Ouder merk geldig in de Benelux
  • Ouder merk geldig in de Benelux
  • Niets
Gronden Strijd met ouder merk

Strijd met ouder merk / geen OV / niet gebruikt: "Alles wat BOIP nu al doet"

Let op, nog niet: kwade trouw, agentenmerk, geografische aanduidingen (vermoedelijk januari 2019)

Extra 1 juni 2018:
  • invoering sub c grond
  • bekend merk vs. bekend merk voor niet-soortgelijke waren en diensten
Gaat ook gelden voor doorhaling
Kosten € 1030
(+ € 103 per ingeroepen merk boven 3e)
€ 1400
(+ € 140 per ingeroepen merk en grond boven 3e)
Kostenverwijzing ja ( € 1030) ja ( € 1400)
Taal In beginsel taal verweerder
Opposant kan voorkeur uitspreken
In beginsel taal verweerder
Verzoeker kan voorkeur uitspreken
Indiening Online of papier Invulbare pdf, in te sturen via contactformulier
Cooling-off ja nee

Bevoegdheden Benelux-Gerechtshof

Vanaf 1 juni 2018 worden alle beroepen tegen beslissingen van BOIP gecentraliseerd bij het Benelux-Gerechtshof. Doel hiervan is een eenvormige rechtspraak te bevorderen. Daarnaast kunnen hierdoor besparingen in procedurele zin en tijdswinst worden gerealiseerd.

Meer informatie?

Heeft u vragen over de nieuwe procedure of bevoegdheden van het Benelux-Gerechtshof? Wij beantwoorden ze graag! Stuur uw vragen naar legal@boip.int.

Formulier aan het laden...

Volg ons op LinkedIn

Nieuws, events en handige tools voor IE-professionals.