Onderhoud en beschermen

Een merk- of modelregistratie vraagt onderhoud. Het is belangrijk dat uw contactgevens up-to-date zijn. Ook kan het verstandig zijn om de bewaartermijn van een i-DEPOT op tijd te verlengen.

Wat wilt u onderhouden?

Ik onderhoud een:

i-DEPOT verlengen

De bewaartermijn van een i-DEPOT start op de datum van indienen en duurt, afhankelijk van de keuze die u maakt bij indienen, vijf of tien jaar. Ongeacht de startkeuze kunt u de bewaartermijn daarna steeds met een periode van vijf jaar verlengen. Dit kunt u zo vaak doen als u wilt. In principe kunt u een i-DEPOT dus voor altijd voor uw klant bewaren.

Dan moet u er wel voor zorgen de verlenging steeds tijdig te regelen. Twee maanden voor het verstrijken van de bewaartermijn ontvangt u per mail bericht. Heeft u uw i-DEPOT op papier ingediend (i-DEPOT envelop), dan krijgt u per post bericht. Op tijd verlengen van de bewaartermijn van een i-DEPOT is uw eigen verantwoordelijkheid. Wilt u onze berichten goed ontvangen, zorg dan dat uw actuele contactgegevens bij ons bekend zijn.   

Vraagt u geen verlenging aan van de bewaartermijn, dan verwijderen wij het i-DEPOT en wordt het i-DEPOT bewijs vernietigd. Ook nadat het i-DEPOT is verwijderd, behoudt het i-DEPOT bewijs zijn geldigheid. De afgegeven datumstempel is immers het bewijs van het bestaan van de inhoud van het i-DEPOT op dat moment. 

Verlengt u de bewaartermijn niet? Download dan voor het verstrijken van de bewaartermijn zélf het i-DEPOT bewijs (PDF). U kunt het bewijs bij ons, na het verstrijken van de bewaartermijn, niet meer opvragen.

Hoe kan ik de bewaartermijn verlengen?

 1. Log in op My BOIP;
 2. Ga naar het ‘i-DEPOT overzicht’.
 3. In dit overzicht klikt u op de blauwe link in het i-DEPOT nummer dat u wilt verlengen. Hiermee gaat u naar het i-DEPOT dossier;
 4. Aan de rechterkant vindt u een link naar de optie om de bewaartermijn te verlengen.

Heeft u een i-DEPOT voor een klant geheel of gedeeltelijk openbaar gemaakt op i-D Space en wil uw klant de bewaartermijn niet verlengen? Dan wordt daarmee ook de openbaarmaking op i-D Space ongedaan gemaakt.

Naar My BOIP

i-DEPOT openbaar maken

U kunt ervoor kiezen om een i-DEPOT geheel of gedeeltelijk openbaar te maken op i-D Space. Maakt u een i-DEPOT geheel openbaar, dan is hiermee ook het i-DEPOT bewijs openbaar, inclusief alle bijgevoegde bestanden. Maakt u een i-DEPOT gedeeltelijk openbaar, dan maakt u slechts een of meer bijgevoegde bestanden openbaar. Gedeeltelijk openbaar maken, is alleen mogelijk voor i-DEPOT's ingediend vanaf 27 september 2016.

Redenen om een i-DEPOT openbaar te maken

Er kunnen diverse redenen zijn om een i-DEPOT geheel of gedeeltelijk openbaar te maken: 

 • U wilt de buitenwereld laten weten dat uw klant de bedenker van een creatie is;
 • Uw klant wil kunnen bewijzen vanaf welk moment de creatie bestond;
 • Uw klant wil partners vinden voor financiering of het verder uitwerken van het concept, format, software of innovatief product;
 • U wilt met een publicatie op i-D Space voorkomen dat iemand anders octrooi of modelrecht aanvraagt op de inhoud van het i-DEPOT van uw klant. 

Wil uw klant zijn uitvinding of creatie beschermen tegen namaak, in licentie geven of verkopen? Dan zou het openbaar maken van het i-DEPOT de nieuwheid kunnen schaden, met het risico dat uw klant mogelijke bescherming door een octrooi of geregistreerd model verliest.

Hoe kan ik een i-DEPOT openbaar maken?

 1. Log in op My BOIP;
 2. Klik op i-DEPOT overzicht;
 3. Klik in het overzicht op de blauwe link in het i-DEPOT nummer dat u openbaar wilt maken. Hiermee gaat u naar het i-DEPOT dossier;
 4. Klik aan de rechterzijde van het scherm op de link 'i-DEPOT openbaar maken'.

Tijdens het proces wordt gevraagd of u het i-DEPOT geheel of gedeeltelijk openbaar wilt maken. Bij gedeeltelijke openbaarmaking kunt u op dat moment exact aangeven welke bestanden u wel of juist niet openbaar wilt maken.

Hoe kan ik openbaar gemaakte gegevens wijzigen?

 1. Log in op My BOIP;
 2. Klik op i-DEPOT overzicht;
 3. Klik in het overzicht op de blauwe link in het i-DEPOT nummer waarvan u de openbaar gemaakte gegevens wilt wijzigen. Hiermee gaat u naar uw i-DEPOT dossier;
 4. Klik aan de rechterzijde van het scherm op de link 'openbaar gemaakte gegevens aanpassen'.

Naar My BOIP

i-DEPOT uit de openbaarheid halen

U kunt een openbaar gemaakt i-DEPOT altijd uit de openbaarheid halen. En, als u dit wilt, op een later moment opnieuw openbaar maken.

Hoe kan ik een i-DEPOT uit de openbaarheid halen?

 1. Log in op My BOIP;
 2. Klik op i-DEPOT overzicht;
 3. Klik in het overzicht op de blauwe link in het i-DEPOT nummer. Hiermee gaat u naar het i-DEPOT dossier;
 4. Klik aan de rechterzijde van het scherm op de link 'i-DEPOT uit de openbaarheid halen'.

Uit de openbaarheid halen, verandert niet het feit dat het i-DEPOT openbaar is geweest. De periode waarin een i-DEPOT openbaar is geweest, blijft zichtbaar op i-D Space.

Naar My BOIP

i-DEPOT doorgeven

U kunt een i-DEPOT bewijs (PDF) digitaal doorgeven aan een ander. Bijvoorbeeld als uw klant het i-DEPOT in beheer wil geven bij een andere partij. Of als uw klant het i-DEPOT heeft verkocht aan een andere organisatie of persoon. Bij het doorgeven worden de gegevens op het i-DEPOT bewijs niet aangepast. Het i-DEPOT bewijs is namelijk een gecertificeerde PDF. Dit betekent dat op het moment dat de inhoud van de PDF wordt gewijzigd, het bewijs niet meer geldig is.

Hoe kan ik een i-DEPOT doorgeven?

Om een i-DEPOT door te geven, heeft u een overnamecode nodig. Deze code krijgt u door in te loggen op My BOIP en te kiezen voor de optie ‘Overnamecode aanmaken'. Na het aanmaken geeft u de code aan degene die het i-DEPOT overneemt. Die maakt een My BOIP-account aan en/of logt in en klikt op de optie ‘Overnemen i-DEPOT’ . Vervolgens dient hij een aantal velden in te vullen en de overnamecode in te voeren. Als de overnamegegevens correct zijn, verschijnt het overgenomen i-DEPOT binnen een uur in zijn overzicht van i-DEPOT's. Het verdwijnt dan uiteraard uit uw eigen overzicht.

Als u een i-DEPOT doorgeeft aan een ander, heeft u geen controle meer over de inhoud ervan. Dit betekent bijvoorbeeld ook dat de ander de informatie uit het i-DEPOT openbaar kan maken.

Naar My BOIP

i-DEPOT verwijderen

U kunt een i-DEPOT bewijs (in PDF) uit het i-DEPOT overzicht verwijderen.

Download het i-DEPOT bewijs altijd eerst op uw eigen computer. Definitief verwijderde bestanden kunnen wij niet meer voor u terughalen.

Hoe verwijder ik een i-DEPOT?

1. Log in op My BOIP;
2. Ga naar het i-DEPOT overzicht;
3. In het overzicht klikt u op de blauwe link van het i-DEPOT nummer dat u wilt verwijderen. Hiermee gaat u naar het i-DEPOT dossier;
4. Klik aan de rechterzijde van het scherm op de link 'i-DEPOT verwijderen'.

Naar My BOIP

Nieuwsbrief voor IE-professionalsSchrijf u in en blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, events, casussen en meer!

Abonneer

Volg ons op LinkedIn

Nieuws, events en handige tools voor IE-professionals.

Ontvang nu een deel van de aanvraagkosten retour.

Lees meer