Onderhoud en beschermen

Een merk- of modelregistratie vraagt onderhoud. Het is belangrijk dat uw contactgevens up-to-date zijn. Ook kan het verstandig zijn om de bewaartermijn van een i-DEPOT op tijd te verlengen.

Ik onderhoud een:

Anders dan bij merken is het voor de instandhouding van een modelrecht niet vereist dat het model wordt gebruikt. Uiteraard moet de modelregistratie wel tijdig vernieuwd worden.

Wijzigingen

Direct wijzigingen doorgeven

Het is belangrijk dat uw gegevens in het Modellenregister juist en up-to-date zijn. Als er iets verandert, kunt u BOIP vragen de registergegevens te wijzigen.

  • Een naams- en/of adreswijziging kunt u doorgeven via My BOIP.
  • Een aanstelling of wijziging gemachtigde kunt u doorgeven via My BOIP.
    Let op: de nieuwe gemachtigde moet de aanvraag indienen!

Welke wijzigingen zijn niet mogelijk?

  • Het model zelf kan nooit worden gewijzigd;
  • Wijzigingen zijn alleen mogelijk voor modelregistraties, niet voor depots.

Vernieuwing

Een modelregistratie is vijf jaar geldig, te rekenen vanaf de depotdatum. De registratie kan steeds met vijf jaar worden vernieuwd, tot een maximum van in totaal 25 jaar. Dit is wettelijk zo bepaald. U ontvangt hierover een bericht van ons. Het is belangrijk dat uw contactgegevens up-to-date zijn, met name uw correspondentie- en e-mailadres. Mocht u ons bericht om welke reden dan ook niet ontvangen, dan kunt u hieraan geen rechten ontlenen. Op tijd vernieuwen van uw registratie is uw eigen verantwoordelijkheid. Geef wijzigingen van uw correspondentie- en/of e-mailadres daarom tijdig aan ons door.

Aan het vernieuwen van een modelregistratie zijn kosten verbonden. Bekijk de Tarieven

Hoe kan ik vernieuwen?

U moet een modelregistratie zelf op tijd vernieuwen. Wij sturen hierover zes maanden voor de vervaldatum een bericht aan het adres zoals in het Modellenregister vermeld, of aan het bij ons bekende correspondentieadres. Mocht u deze brief om welke reden dan ook niet ontvangen, dan kunt u hieraan geen rechten ontlenen. Op tijd vernieuwen van de registratie is uw eigen verantwoordelijkheid. Geef daarom adreswijzigingen tijdig aan ons door.

 Vernieuwen na de vervaldatum brengt extra kosten met zich mee.

Modelregistratie direct verlengen

Modelinbreuk aanpakken

Wat te doen bij modelinbreuk?

Er zijn twee denkbare situaties:

1. U heeft in het Benelux Modellenregister een registratie van een conflicterend (mogelijk inbreukmakend) model gezien;
2. U heeft op internet of ergens anders een conflicterend model ontdekt, dat niet in het  Modellenregister voorkomt.

In  beide gevallen kunt u met uw modelregistratie naar de rechter stappen. Oordeelt de rechter dat het model inbreukmakend is, dan kan hij eventueel een verbod opleggen op het gebruik van het inbreukmakende model. Naast de verbodsactie kunt u bij de rechter onder meer een schadevergoeding en afdracht van de winst (bij moedwillige inbreuk) vorderen en de eigendom van de inbreukmakende goederen opeisen. 

Daarnaast kan, in de eerste situatie, in geval van een conflict over wie de rechthebbende is, de werkelijke ontwerper het depot opeisen, binnen vijf jaar vanaf de datum van publicatie van de inschrijving (vordering tot opeising). De werkelijke ontwerper kan om dezelfde reden de nietigheid van het depot en van het modelrecht inroepen, zonder beperking in tijd (nietigverklaring). De vordering tot opeising of nietigverklaring moet bij de rechter worden ingesteld. De vordering tot opeising moet bij BOIP in het register worden ingeschreven. Dit is echter niet meer dan een vermelding van het feit dat een vordering bij de rechter is ingesteld.

Nieuwsbrief voor IE-professionalsSchrijf u in en blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, events, casussen en meer!

Abonneer

Volg ons op LinkedIn

Nieuws, events en handige tools voor IE-professionals.

Ontvang nu een deel van de aanvraagkosten retour.

Lees meer