Onderhoud en beschermen

Een merk- of modelregistratie vraagt onderhoud. Het is belangrijk dat uw contactgevens up-to-date zijn. Ook kan het verstandig zijn om de bewaartermijn van een i-DEPOT op tijd te verlengen.

Ik onderhoud een:

Anders dan bij merken is het voor de instandhouding van een modelrecht niet vereist dat het model wordt gebruikt. Uiteraard moet de modelregistratie wel tijdig vernieuwd worden.

Wijzigingen

Het is belangrijk dat uw gegevens in het Modellenregister juist en up-to-date zijn. Als er iets verandert, kunt u BOIP vragen de registergegevens te wijzigen.

 • Een naams- en/of adreswijziging kunt u doorgeven via My BOIP.
 • Een aanstelling of wijziging gemachtigde kunt u doorgeven via My BOIP.
  Let op: de nieuwe gemachtigde moet de aanvraag indienen!
 • Sommige wijzigingen zijn gratis. Voor andere wijzigingen rekenen wij kosten. Bekijk de Tarieven
 • Voor sommige wijzigingen moet u bewijsstukken meesturen via My BOIP of via het contactformulier.

Wilt u iets wijzigen in uw internationale modelregistratie of -aanvraag? Kijk dan op de pagina Internationale modelregistratie.

BOIP controleert wijzigingen eerst voordat ze doorgevoerd kunnen worden in het Modellenregister (waaronder controle van de bewijsstukken in geval van bijvoorbeeld een naamswijziging of overdracht). U dient dan het verzoek tot wijziging in via My BOIP of via het contactformulier. Als wij, indien van toepassing, uw betaling hebben ontvangen en het verzoek hebben goedgekeurd, worden de gewijzigde gegevens na publicatie zichtbaar in het register.

Welke wijzigingen zijn niet mogelijk?

 • Het model zelf kan nooit worden gewijzigd;
 • Wijzigingen zijn alleen mogelijk voor modelregistraties, niet voor depots.

Hoe kan ik wijzigingen doorgeven?

In onderstaande tabel ziet u per wijziging hoe u deze aan ons kunt doorgeven.

Download Toelichting wijzigingsformulierIngevuld wijzigingsformulier insturen

  Mogelijke wijzigingen

  Gratis

  Zelf regelen of aanvragen via My BOIP

  Zelf aanvragen via formulier

  Moet eerst door BOIP gecontroleerd worden

  Wijziging van e-mail en accountgegevens

  X

  Naar My BOIP

   

   

  Naams- en/of adreswijziging in de registergegevens

  X

  Naar My BOIP

   

   X

  Aanstelling of wijziging van gemachtigde

   

  Naar My BOIP

   

  X

  Wijziging van het correspondentieadres (niet het postadres) X   Download Wijzigingsformulier  

  Overdracht van een model

   

   

  Download Wijzigingsformulier

  X

  Aantekenen van een licentie, pandrecht of beslag

   

   

  Download Wijzigingsformulier

  X

  Doorhalen van een licentie, pandrecht of beslag X   Download Wijzigingsformulier X

  Intrekken van een modeldepot

   

   

  Download Wijzigingsformulier

  X

  Doorhalen van de  modelregistratie

   X

   

  Download Wijzigingsformulier

   X

  Ingevuld wijzigingsformulier insturen

  Vernieuwing

  Een modelregistratie is vijf jaar geldig, te rekenen vanaf de depotdatum. De registratie kan steeds met vijf jaar worden vernieuwd, tot een maximum van in totaal 25 jaar. Dit is wettelijk zo bepaald. U ontvangt hierover een bericht van ons. Het is belangrijk dat uw contactgegevens up-to-date zijn, met name uw correspondentie- en e-mailadres. Mocht u ons bericht om welke reden dan ook niet ontvangen, dan kunt u hieraan geen rechten ontlenen. Op tijd vernieuwen van uw registratie is uw eigen verantwoordelijkheid. Geef wijzigingen van uw correspondentie- en/of e-mailadres daarom tijdig aan ons door.

  Aan het vernieuwen van een modelregistratie zijn kosten verbonden. Bekijk de Tarieven

  Hoe kan ik vernieuwen?

  U moet een modelregistratie zelf op tijd vernieuwen. Wij sturen hierover zes maanden voor de vervaldatum een bericht aan het adres zoals in het Modellenregister vermeld, of aan het bij ons bekende correspondentieadres. Mocht u deze brief om welke reden dan ook niet ontvangen, dan kunt u hieraan geen rechten ontlenen. Op tijd vernieuwen van de registratie is uw eigen verantwoordelijkheid. Geef daarom adreswijzigingen tijdig aan ons door.

   Vernieuwen na de vervaldatum brengt extra kosten met zich mee.

  Modelregistratie direct verlengen

  Modelinbreuk aanpakken

  Wat te doen bij modelinbreuk?

  Er zijn twee denkbare situaties:

  1. U heeft in het Benelux Modellenregister een registratie van een conflicterend (mogelijk inbreukmakend) model gezien;
  2. U heeft op internet of ergens anders een conflicterend model ontdekt, dat niet in het  Modellenregister voorkomt.

  In  beide gevallen kunt u met uw modelregistratie naar de rechter stappen. Oordeelt de rechter dat het model inbreukmakend is, dan kan hij eventueel een verbod opleggen op het gebruik van het inbreukmakende model. Naast de verbodsactie kunt u bij de rechter onder meer een schadevergoeding en afdracht van de winst (bij moedwillige inbreuk) vorderen en de eigendom van de inbreukmakende goederen opeisen. 

  Daarnaast kan, in de eerste situatie, in geval van een conflict over wie de rechthebbende is, de werkelijke ontwerper het depot opeisen, binnen vijf jaar vanaf de datum van publicatie van de inschrijving (vordering tot opeising). De werkelijke ontwerper kan om dezelfde reden de nietigheid van het depot en van het modelrecht inroepen, zonder beperking in tijd (nietigverklaring). De vordering tot opeising of nietigverklaring moet bij de rechter worden ingesteld. De vordering tot opeising moet bij BOIP in het register worden ingeschreven. Dit is echter niet meer dan een vermelding van het feit dat een vordering bij de rechter is ingesteld.