Model registreren

Krijg een deel van de aanvraagkosten terug! Lees hier hoe!Wat wilt u vastleggen?

Ik wil een

Model zoeken

Het Benelux-Modellenregister is de officiële publicatieplaats voor tekeningen of modellen.  Hierin staan de gegevens en afbeeldingen van in de Benelux geregistreerde tekeningen of modellen die geldig waren op 1 januari 2012 of later werden ingeschreven. Ook gegevens van vernieuwingen en wijzigingen van de inschrijvingen kunt u via het register raadplegen. Het register bevat geen depots (lopende aanvragen) en niet gepubliceerde inschrijvingen.

Modellen van voor 1 januari 2012 zijn te raadplegen in het  Benelux-Modellenblad, voorheen de officiële publicatieplaats. Naar het Benelux-Modellenblad

Gemeenschapsmodellen (EU) en internationale modellen vindt u terug in de registers van EUIPO en WIPO.

Afschriften

Het Modellenregister is de officiële publicatieplaats voor Beneluxmodellen. U kunt zelf (gratis) afschriften uitprinten door op 'Afdrukken' te klikken. De meeste instanties zullen dit afschrift accepteren als bewijs van een depot of registratie. Heeft u een gewaarmerkt afschrift nodig, dan kunt u dit - tegen betaling - bij BOIP bestellen. Klik dan op 'Bestellen'.

Model registreren

De procedure voor definitieve registratie van een model neemt ongeveer vier maanden in beslag. De inschrijving is vijf jaar geldig. Gedurende deze periode heeft uw klant modelbescherming. Na 5 jaar kunt u de registratie verlengen voor opeenvolgende periodes van vijf jaar tot een maximum van 25 jaar.

Als het model uiteindelijk niet wordt ingeschreven, krijg u de depotkosten niet terug.

Check daarom voordat u voor uw klant een model gaat aanvragen:

 • of het model nieuw is en een eigen karakter heeft:
  • Zoek in het Benelux Modellenregister of een identiek of sterk gelijkend model al is gepubliceerd;
  • Zoek in vakliteratuur, tijdschriften en op internet of een identiek of sterk gelijkend model al bestaat;
 • waar uw klant het model wil beschermen;
 • of voldaan is aan de formele eisen.

In het BVIE en het UR vindt u de relevante wettelijke bepalingen.

Model registreren

Bij BOIP kunt u een modeldepot online indienen. Dit doet u met een My BOIP-account. Het aanmaken is gratis en in twee minuten gedaan. Heeft u al een account? Dan kunt u direct inloggen.

Ga naar modelregistratie

Procedure modelregistratie

De procedure voor definitieve registratie van een model neemt ongeveer vier maanden in beslag.

Schematische weergave procedure merkregistratie

Depotdatum

De administratieve procedure voor het inschrijven van een modeldepot is relatief eenvoudig. Bij ontvangst van een depot kent BOIP de datum en de tijd van ontvangst toe. Hiervan ontvangt u een bevestiging. De vermelde gegevens worden verwerkt in ons systeem. 

Er wordt eerst gekeken of het depot aan de minimale vereisten voldoet:

 • Is het model duidelijk weergegeven?
 • Is aangegeven wat het voortbrengsel is?
 • Is de naam van de deposant (persoon of onderneming) vermeld?
 • Is de betaling van de verschuldigde taksen ontvangen?

Aan deze vereisten moet in ieder geval zijn voldaan. Anders is het depot niet-ontvankelijk.

De depotdatum wordt vastgesteld op de datum waarop aan deze vereisten is voldaan. De depotdatum is van belang voor de bepaling van de rangorde tussen dit model en rechten van anderen.

Overige formaliteiten

Nadat de depotdatum is vastgesteld kijkt BOIP of aan de overige formele eisen is voldaan. Mochten er nog gegevens ontbreken, dan nemen wij hierover contact met u op.

Geen inhoudelijke toetsing

BOIP verricht nadrukkelijk geen inhoudelijke toetsing. Wij onderzoeken dus niet of het model voldoet aan de vereisten van nieuwheid en een eigen karakter of aan de andere vereisten voor geldigheid van een model. BOIP controleert uitsluitend of aan de formaliteiten is voldaan en of het model niet in strijd is met de openbare orde of goede zeden. Dat laatste komt in de praktijk zeer zelden voor.

Hulp nodig?

Telefoon

Ma t/m do: van 9:00 - 12:00 en 13:00 - 17:00u.
Vr: van 10:00 - 12:00 en 13:00 - 17:00u.
078 052 242 (vanuit België)
070 349 12 42 (vanuit Nederland)
8002 5383 (vanuit Luxemburg)

Informatiecentrum

Voor algemene informatie, vragen over je merk- of modelregistratie of het vastleggen van een i-DEPOT.
Wij staan vijf dagen per week voor je klaar.

Nieuwsbrief voor IE-professionalsSchrijf u in en blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, events, casussen en meer!

Abonneer

Volg ons op LinkedIn

Nieuws, events en handige tools voor IE-professionals.

Ontvang nu een deel van de aanvraagkosten retour.

Lees meer