Chipsrecht

Het chipsrecht beschermt het specifieke design (topografie) van chips, ofwel:  halfgeleiderproducten. Een chip is een essentieel bestanddeel van elk elektronisch toestel en is geprogrammeerd om een bepaalde functie uit te voeren. Chips worden verwerkt in allerlei gebruiksvoorwerpen. Niet alleen in huishoudelijke apparaten, maar ook in (elektrische) auto's,  computers, medische apparatuur en machines. Chipsrecht

Het chipsrecht is alleen van toepassing als het een voortbrengsel is van een intellectuele inspanning en het ontwerp niet algemeen bekend is in de halfgeleiderindustrie.

In Nederland kunt u alleen aanspraak maken op chipsrecht, op het moment dat het recht is geregistreerd. In België is registratie geen vereiste.

Wat houdt het in?

Het chipsrecht is vergelijkbaar met het auteursrecht en geeft de maker het recht om:

  • de topografie te verveelvoudigen;
  • een halfgeleiderproduct te maken, waarin de topografie is verwerkt;
  • een exemplaar van de topografie - of het halfgeleiderproduct waarin de topografie is verwerkt - commercieel te exploiteren.

Maar houd er rekening mee, dat er ook wettelijke beperkingen kunnen zijn op de rechten van de eigenaar van de chip. Bijvoorbeeld als de topografie wordt gebruikt voor onderwijs over de topografie. 

Het feit dat de maker deze rechten heeft, betekent dat een ander deze niet heeft. Tenzij de ander daar met de maker schriftelijke afspraken over heeft gemaakt. 

Hoe lang geldig?

Het chipsrecht is tien jaar geldig, te rekenen vanaf het einde van het jaar waarin de topografie voor het eerst, waar ook ter wereld, commercieel werd geëxploiteerd. Het chipsrecht op een topografie die niet geëxploiteerd wordt en waarvoor geen aanvraag is gedaan, vervalt na vijftien jaar. Gerekend vanaf het einde van het kalenderjaar waarin de topografie is gecodeerd of vastgelegd. 

Wilt u advies?

BOIP is een onafhankelijke instantie. Wij mogen u daarom alleen informeren en geen persoonlijk advies geven. Een externe IE-professional kan u wel adviseren over de beste bescherming van uw chipsrecht.

Wist u dat?

  • Doorverhandeling van een rechtmatig in het verkeer gebrachte chip binnen de EU/EER  is toegestaan? 
    Chipsrecht
  • Het is toegestaan om de topografie te verveelvoudigen zonder toestemming van de eigenaar voor privé of onderwijsdoeleinden of ter analyse?
  • Iemand die te goeder trouw een halfgeleiderproduct in bezit krijgt, waarin een topografie is vervat, die niet rechtmatig in het verkeer is gebracht, niet in strijd met het recht van de eigenaar handelt als hij zonder toestemming dat product op de markt brengt?

Hoe ontstaat chipsrecht?

Chipsrecht ontstaat automatisch zodra u de topografie (design) van een chip of halfgeleiderproduct heeft gecodeerd of vastgelegd. Het chipsrecht kunt u in Nederland alleen inroepen op het moment dat u een registratie heeft. In België geldt die eis niet.

Chipsrecht in de Benelux

België

Meer informatie over chipsrecht in België vindt u op de website van de FOD Economie. Dienst Intellectuele Eigendom

Nederland

Meer informatie over chipsrecht in Nederland vindt u op de website van RVO.

Luxemburg

Meer informatie over chipsrecht in Luxemburg vindt u op de website van le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg.

Technisch onderhoud maandag 25 oktober

Lees meer