Aankondiging ´Business as Usual´-datum (BAU-datum)

Maatregel uitstel termijnen

Met ingang van 16 maart hebben wij gehoor gegeven aan de oproep van de Nederlandse overheid tot verscherpte maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Een van deze maatregelen betreft het uitstel van termijnen in lopende procedures. Deze maatregel is op 20 maart 2020 gecommuniceerd via een officiële mededeling van de Directeur-Generaal (DG) van BOIP (ook wel ´Mededeling DG´ genoemd). Deze maatregel gold ´tot nader order´. Vandaag is een nieuwe Mededeling DG gepubliceerd, waarin 25 mei als einddatum wordt vastgesteld voor deze periode van uitstel van termijnen. In dit bericht leggen we uit wat dit voor u betekent.

Wat houdt uitstel van termijnen in?

boip uitstel termijnenTermijnen zijn wettelijk vastgestelde tijden waarbinnen u iets moet doen in het kader van een procedure bij BOIP, bijvoorbeeld een taks betalen, argumenten indienen, bezwaar maken etc. Onderneemt u niet tijdig actie binnen de voorziene periode, dan heeft dit normaal gesproken juridische gevolgen.

Vanaf 16 maart zijn alle termijnen in lopende procedures bij BOIP uitgesteld, om onze klanten iets langer de tijd te geven om te reageren, gezien de uitzonderlijke omstandigheden waarin we ons nu bevinden. Dit betekent dat de periode waarbinnen u normaal gesproken actie zou moeten ondernemen is uitgesteld en er dus geen juridische gevolgen aan verbonden worden indien u niet tijdig reageert.

Dit uitstel geldt voor alle termijnen: zowel voor termijnen in het kader van het onderzoek op absolute gronden, de vernieuwing van een merk, de oppositieprocedure als de doorhalingsprocedure, maar ook voor betalingstermijnen en regularisatietermijnen (bijvoorbeeld voor classificatie).

benelux gerechtshofDit uitstel geldt in de periode vanaf 16 maart tot het moment waarop BOIP vaststelt dat er redelijkerwijs weer op normale wijze kan worden gewerkt door IE-professionals en andere ondernemers in de Benelux. Dit moment wordt aangeduid als de ´BAU-datum´ (Business as Usual) en is vastgesteld op 25 mei 2020.

Let op: deze BAU-datum heeft enkel betrekking op de manier waarop BOIP met termijnen omgaat. Ons pand blijft echter nog gesloten voor bezoekers en onze medewerkers werken nog steeds zo veel mogelijk vanuit huis. Zodra ons pand weer open gaat, zullen wij u hierover informeren via onze website.

BAU-datum: tot wanneer geldt het uitstel van termijnen?

In de Mededeling DG van vandaag wordt 25 mei als BAU-datum vastgesteld. Dit betekent dat vanaf 25 mei, als de maatschappelijke omstandigheden in de tussentijd niet verslechteren, alle nieuwe termijnen weer op de normale manier gelden.

Dit heeft voor u deze gevolgen:

  • Alle termijnen (inclusief die voor betalingen) die in de periode van 16 maart tot en met 24 juni zijn verlopen of zullen verlopen, zullen verlopen op 25 juni 2020.
  • Alle nu al lopende termijnen die op 25 juni of later aflopen, blijven onveranderd.
  • Alle nieuwe termijnen die vanaf 25 mei worden gegeven hebben hun normale looptijd, ook als deze voor 25 juni aflopen. Omdat het gaat om termijnen die pas na de BAU-datum zijn verleend, vallen deze niet onder de uitstelmaatregel.
  • Voor opposities geldt: wanneer de termijn om bezwaar te maken tegen een merkaanvraag (oppositie in te dienen) afliep of afloopt in de periode van 16 maart tot en met 24 juni, kan men tegen deze merkaanvragen nog tot en met 25 juni oppositie indienen. Het kan dus zo zijn dat uw merk al ingeschreven staat in het Merkenregister, maar dat er alsnog oppositie tegen wordt ingediend. Het betreft de aanvragen die zijn gepubliceerd in de periode van 14 januari tot en met 24 april.
  • Zoals altijd geldt dat reacties in oppositie- of doorhalingsprocedures die voor het einde van de termijn worden ingediend, ertoe leiden dat de gegeven termijn afloopt. Dit is alleen anders als die partij expliciet aangeeft zich het recht voor te behouden om de resterende termijn te gebruiken.
Bekijk ook onze FAQ pagina. Hier beantwoorden we alle vragen over lopende termijnen met praktische voorbeelden.

benelux gerechtshofLet op: Mededelingen van de DG regelen enkel de situatie bij BOIP. Dit betekent dat de beroepstermijnen tegen onze beslissingen niet veranderen. De interpretatie van deze termijnen is aan het Benelux Gerechtshof. Het Hof hanteert voor zover ons bekend geen extra uitstel voor de indiening van beroepsprocedures.

Hoe weet ik of de uitstelmaatregel voor mij geldt?

Het is helaas niet mogelijk om al onze klanten individueel te berichten over uitstel van alle lopende termijnen. Onze systemen zijn uiteraard niet ingericht op de uitzonderlijke situatie die ons allemaal is overkomen. Wij vragen hiervoor uw begrip. Om te weten of uitstel op u van toepassing is, verwijzen wij naar de Mededeling DG van 20 maart en de Mededeling DG van 25 mei. Vanzelfsprekend doen wij onze uiterste best om alles zo goed en snel mogelijk op orde te brengen voor iedereen.

Wat moet ik doen bij uitstel van de termijn?

Is uw termijn verlengd? Dan verzoeken wij u om vooral niet tot het einde te wachten met reageren. Dit kan tot gevolg hebben dat u langer moet wachten op een bevestiging of reactie van ons.

Vragen?

Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit bericht? Kijk op onze speciale FAQ pagina of neem contact op met ons Informatiecentrum. Wij helpen u graag!

Meer weten over intellectuele eigendom? Ontvang 4x per jaar de nieuwsbrief voor ondernemers. Meld je nu aan!

Abonneer

Volg ons op LinkedIn

Tips en inspiratie voor ondernemers.

Ontvang nu een deel van de aanvraagkosten retour.

Lees meer