Kiezen voor een collectief of certificeringsmerk

Per 1 maart 2019 verandert de wetgeving op het gebied van merken in de Benelux. Eén van de veranderingen betreft het collectief merk: per 1 maart wordt dit vervangen door twee varianten. Als u houder bent van een collectief merk, moet u per 1 maart een keuze maken voor één van beide varianten. Hierover heeft u als het goed is een brief van ons ontvangen. Hieronder vindt u meer informatie over uw keuze.

Het “oude” collectieve merk

Uw merk is een “collectief merk”: een merk dat één of meer gemeenschappelijke kenmerken van producten en/of diensten onderscheidt. Denk bijvoorbeeld aan kwaliteitscriteria, herkomst of productiemethodes. Deze kenmerken zijn vastgelegd in een reglement dat bij de aanvraag moet worden ingediend. Als houder van het collectieve merk gebruikt u het merk niet zelf, maar u ziet erop toe dat in alle uitingen aan de voorwaarden in het reglement wordt voldaan.

Het “nieuwe” collectieve merk

Het collectieve merk zoals dat na 1 maart zal bestaan is anders dan het “oude” collectieve merk. Het “nieuwe” collectieve merk wordt gevoerd door leden van een vereniging. Die vereniging is op haar beurt houder van het collectieve merk en het merk dient om aan te duiden dat de producten of diensten afkomstig zijn van leden van die vereniging. Het is dan ook typisch een soort merk dat wordt gebruikt door verenigingen van producenten, bijvoorbeeld een groep landbouwers uit een bepaalde streek. In tegenstelling tot het certificeringsmerk kan een collectief merk wel een geografische herkomstaanduider zijn.

Certificeringsmerk

Vanaf 1 maart 2019 kunnen - naast  individuele en collectieve merken - ook certificeringsmerken worden aangevraagd. Tot 1 maart bestonden certificeringsmerken niet in de Benelux.
Certificeringsmerken geven aan dat de houder garandeert dat de producten of diensten aan bepaalde kenmerken voldoen. Bijvoorbeeld dat deze op een bepaalde manier zijn geproduceerd of aan specifieke kwaliteitseisen voldoen. In principe kunnen alle denkbare kenmerken op deze manier worden gecertificeerd, met uitzondering van de geografische herkomst van deze producten of diensten. Voor een certificeringsmerk geldt verder dat iedereen houder van een certificeringsmerk kan zijn, op voorwaarde dat deze houder niet zelf dergelijke producten of diensten levert. Net als bij het “oude” collectieve merk, moet er bij een certificeringsmerk een reglement over het gebruik van het merk worden ingediend.

Een keuze maken

Collectieve merken die zijn ingediend vóór 1 maart 2019 moeten worden omgezet. U dient zelf aan te geven of er onder de nieuwe wetgeving sprake is van een certificeringsmerk of van een collectief merk. Wij kunnen dit niet voor u bepalen, noch kunnen wij uw keuze controleren. Wij kunnen ook niet nagaan of een al bestaand reglement voldoet voor de gemaakte keuze en onder de werking van de nieuwe wettelijke regels valt. Heeft u advies nodig over uw keuze? Neemt u dan contact op met een IE-professional.

De verschillen op een rijtje

Certificeringsmerk

Collectief merk “nieuwe stijl”

Dient om aan te geven dat de producten of diensten aan bepaalde eisen voldoen

Dient om aan te geven dat de producten of diensten afkomstig zijn van een bedrijf dat aangesloten is bij een bepaalde organisatie

Houder mag producten en diensten niet zelf op de markt brengen

Houder moet een vereniging of een publiekrechtelijke rechtspersoon zijn

Kan geen geografische herkomst garanderen

Kan een geografische herkomstaanduider zijn

Hoe kan ik mijn keuze doorgeven?

Uw keuze kunt u schriftelijk aan ons doorgeven, bij voorkeur via het contactformulier op onze website. Op zijn laatst kan dit bij de vernieuwing van uw merk. Als u dan nog geen keuze heeft gemaakt, zal vernieuwen niet meer mogelijk zijn.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Bel of mail ons Informatiecentrum. Wij helpen u graag!

Meer weten over intellectuele eigendom? Ontvang 4x per jaar de nieuwsbrief voor ondernemers. Meld je nu aan!

Abonneer

Volg ons op LinkedIn

Tips en inspiratie voor ondernemers.

Ontvang nu een deel van de aanvraagkosten retour.

Lees meer