Nieuwe privacyregels per 25 mei 2018

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat vanaf deze datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam ‘General Data Protection Regulation’ (GDPR). De AVG beoogt de bescherming van persoonsgegevens in de Europese Unie te versterken en bevat aangescherpte privacyregels. De AVG vervangt de Europese privacyrichtlijn en de nationale wetgevingen.

Openbare registers

De bescherming van uw gegevens is voor ons van essentieel belang. In het kader van onze wettelijke taken verwerken wij persoonsgegevens, zoals NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats) en eventueel e-mailadressen en telefoonnummers. De NAW-gegevens van merk- en modelhouders staan ook in onze openbare registersDeze registers zijn voor iedereen toegankelijk en kunnen wereldwijd, zonder kosten worden geraadpleegd. De registers zijn openbaar, omdat iedereen bijvoorbeeld moet kunnen controleren of een identiek of sterk gelijkend merk of model al bestaat alvorens een aanvraag in te dienen.

Bescherming van uw gegevens

Op zowel technisch als organisatorisch gebied hebben wij op uitgebreide schaal maatregelen getroffen om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de door ons beheerde gegevens te waarborgen. Ons informatiebeveiligingsbeleid is gebaseerd op de internationale standaard voor informatiebeveiliging. Naar aanleiding van de AVG hebben wij onze interne administratieve procedures gecontroleerd en aangescherpt, zodat wij nu en in de toekomst voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de AVG.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze privacy policy.

Meer weten over intellectuele eigendom? Ontvang 4x per jaar de nieuwsbrief voor ondernemers. Meld je nu aan!

Abonneer

Volg ons op LinkedIn

Tips en inspiratie voor ondernemers.

Ontvang nu een deel van de aanvraagkosten retour.

Lees meer