Vandaag is het Wereld Anti-Namaak Dag

De wereld Anti-Namaak Dag is in 1998  het leven geroepen door de Global Anti Counterfeiting Group (GACG) en wordt ieder jaar in juni gehouden om  wereldwijd aandacht te vragen voor de schade die wordt veroorzaak door namaak en piraterij.

Uit nieuw onderzoek van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) blijkt dat jaarlijks 60 miljard euro verloren gaat als gevolg van namaak in dertien economische sectoren.

Inbreuk op IE-rechten is een criminele activiteit

Vanwege de hoge waarde die samenhangt met intellectuele-eigendomsrechten is inbreuk hierop een lucratieve criminele activiteit, die aanzienlijke kosten veroorzaakt voor de eigenaren van de rechten en de economie in het algemeen.

De bijzonder hoge waarde, de milde straffen en het hoge rendement op investeringen maken het voor criminele bendes interessant om zich met namaak bezig te houden. De werkwijze van dit soort bendes wordt steeds complexer naarmate de technologie en distributiekanalen zich verder ontwikkelen. Ook wordt de verscheidenheid aan namaakgoederen steeds groter.

Namaak in BelgiëNamaak in Nederland

Internet is een belangrijk distributiemiddel

In hun bedrijfsmodellen maken namakers intensief gebruik van internet voor de distributie van hun producten en voor het promoten van de distributie en consumptie van illegale digitale inhoud.

Websites waarop namaakgoederen worden verkocht, profiteren van extra advertentie-inkomsten uit zowel advertenties met een “hoog risico” (porno, games en malware) als advertenties voor legitieme merken. Deze ondervinden vervolgens op twee manieren schade van hun advertenties op dergelijke sites:

  1. Schade aan hun merk
  2. Imagoschade vanwege het feit dat ze geloofwaardigheid verlenen aan de gastwebsites

Economische schade namaak Belgie

Economische schade namaak Nederland

Waarom kopen consumenten namaakgoederen?

Uit het onderzoek blijkt dat de belangrijkste reden om namaakgoederen te kopen, zijn:

  1. De lagere prijzen
  2. De goede beschikbaarheid
  3. Het feit dat er vrijwel geen maatschappelijk stigma rust op het kopen van namaakgoederen.

#fightfakesineu

EUIPO ontwikkelt en ondersteunt samen met publieke en particuliere partners een aantal maatregelen om de namaak industrie het hoofd te bieden. Denk aan::

  • Het verstrekken van informatie aan de eigenaren van deze rechten over recente ontwikkelingen op het gebied van inbreuk. 
  • Het samen met Europol werken aan een bredere aanpak van misdrijven op het gebied van intellectuele-eigendomsrechten, bijvoorbeeld door het financieren van een gespecialiseerde rechercheafdeling voor IE-rechten bij Interpol.
  • Ondersteuning van de inspanningen van de Europese Commissie (directoraat-generaal Handel) om de levering van namaakgoederen aan derde landen tegen te gaan en
  • Het geven van voorlichting aan burgers over de beschikbaarheid van legale digitale inhoud en over de economische gevolgen van het kopen van namaakgoederen of het gebruikmaken van illegale digitale inhoud.

De volledige inhoud van het rapport kunt u binnenkort lezen op de website van EUIPO

Meer weten over intellectuele eigendom? Ontvang 4x per jaar de nieuwsbrief voor ondernemers. Meld je nu aan!

Abonneer

Volg ons op LinkedIn

Tips en inspiratie voor ondernemers.

Ontvang nu een deel van de aanvraagkosten retour.

Lees meer