Seminar Nietigheid en Benelux Gerechtshof

BOIP heeft een nieuwe mijlpaal bereikt: de procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring (hierna: ‘de nietigheidsprocedure’). Deze treedt in werking op 1 juni 2018 tezamen met de nieuwe bevoegdheden van het Benelux-Gerechtshof, de nieuwe en exclusieve beroepsinstantie voor BOIP.

Wij nodigen u graag uit om in primeur kennis te maken met deze materie tijdens een seminar op 17 mei 2018 bij ons aan de Bordewijklaan in Den Haag.

Alles wat u moet weten in één middag

Onze juristen, Eline Schiebroek en Camille Janssen, lichten u tijdens korte presentaties in over de theorie en de praktische uitwerking van de nieuwe nietigheidsprocedure. Daarna volgt een panelgesprek met Johan Dedeckel, merkengemachtigde bij Gevers, en Adonna Alkema, advocaat bij Hofhuis Alkema Groen Advocaten. In dit gesprek wisselen zij graag samen met u van gedachten over deze nieuwe procedure.

Vervolgens zullen Xandra Kiers-Becking, senior raadsheer in het Gerechtshof Den Haag en rechter in het Benelux-Gerechtshof, en Pieter Veeze, jurist bij BOIP, u meer vertellen over de nieuwe bevoegdheden van het Benelux-Gerechtshof. Nadien volgt opnieuw een panelgesprek met Fernand de Visscher, advocaat bij Simont Braun, en de twee hiervoor genoemde sprekers. Zij zullen samen met het publiek verder doorpraten over deze nieuwe materie.

Netwerkborrel

Na het plenaire gedeelte nodigen we u graag uit voor een hapje en drankje tijdens een netwerkborrel.

Kunt u niet deelnemen aan het seminar? U bent welkom om achteraf wel de netwerkborrel bij te wonen. Aanmelden voor alleen de borrel kan tot 5 mei via secrwt@boip.int onder vermelding van 'Netwerkborrel'. 


Het programma

De voertalen tijdens het seminar zijn Nederlands en Frans. Er zijn tolken aanwezig.

13.00 uur      Ontvangst
13.30 uur      Opening
13.40 uur      Presentatie Nietigheid door Eline Schiebroek en Camille Janssen (BOIP)
14.20 uur      Panelgesprek Nietigheid met Adonna Alkema (Hofhuis Alkema Groen Advocaten) en Johan Dedeckel (Gevers)
15.00 uur      Pauze
15.30 uur      Presentatie Benelux-Gerechtshof – Deel I door Xandra Kiers-Becking (Benelux-Gerechtshof en Gerechtshof Den Haag)
15.50 uur      Presentatie Benelux-Gerechtshof – Deel II door Pieter Veeze (BOIP)
16.10 uur      Panelgesprek Benelux-Gerechtshof met Xandra Kiers-Becking, Pieter Veeze en Fernand de Visscher (Simont Braun)
16.30 uur      Afsluiting
16.45 uur      Netwerkborrel
19.00 uur       Einde


Aanmelden

Het aantal plaatsen voor het seminar is gelimiteerd. Inschrijven is alleen mogelijk via het invulformulier. Plaatsen worden toegekend in volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen. Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging.

Uw input is welkom! Heeft u vragen over de aanstaande veranderingen? Wij horen ze graag zodat we ze mee kunnen nemen in de voorbereiding van het seminar.

Mail uw vragen vóór 10 mei naar legal@boip.int onder vermelding van ‘Seminar 17 mei’.