Klachtenprocedure

Wij streven dagelijks naar professionele, betrouwbare en klantvriendelijke dienstverlening. En we werken doorlopend aan verbetering van onze inzet. Bent u desondanks niet tevreden over onze dienstverlening en informatievoorziening? Wij horen het graag van u. Zodat wij optimale kwaliteit kunnen blijven leveren. 

Waarover kan een klacht gaan?

Een klacht kan gaan over alle aspecten van onze dienstverlening. Bijvoorbeeld als u de informatie op onze website niet duidelijk vindt of als u onze bereikbaarheid onvoldoende vindt. Uw klacht is welkom via het contactformulier of per post:

Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom
t.a.v. de Klachtencommissie
Postbus 90404
2509 LK Den Haag

Omschrijf uw klacht zo duidelijk mogelijk. Vermeld ook uw gegevens, zodat wij contact met u kunnen opnemen over uw klacht.

Waarover kan een klacht niet gaan?

Uw klacht kan niet gaan over de inhoud van een beslissing. Wij nemen dagelijks vele juridische beslissingen, bijvoorbeeld over de registratie van merken, over opposities of over het doorvoeren van wijzigingen in het register. Dit is onderdeel van onze wettelijke taken en bevoegdheden. Als u het niet eens bent met zo’n beslissing, is de juiste weg hier officieel bezwaar tegen te maken. Bijvoorbeeld door argumenten in te dienen binnen de geldende juridische procedure. In sommige gevallen kunt u zelfs in beroep gaan bij de rechter. 

Wat gebeurt er met mijn klacht?

Uw klacht wordt behandeld door onze klachtencommissie. Afhankelijk van het onderwerp stelt een van onze juristen vast door welk lid/welke leden van de commissie de klacht het beste kan worden behandeld. U ontvangt binnen twee weken een schriftelijke (of eventueel telefonische) reactie.

Over de klachtencommissie

De klachtencommissie bestaat uit alle leidinggevenden en onze stafafdeling Juridische Zaken. De commissie beantwoordt individuele klachten en zoekt, indien mogelijk, een oplossing. Daarnaast doet zij aanbevelingen voor verbetering van onze dienstverlening. Tenminste eenmaal per jaar brengt de klachtencommissie verslag uit. Dit verslag vormt een van onze instrumenten voor kwaliteitscontrole.

Meer weten over intellectuele eigendom? Ontvang 4x per jaar de nieuwsbrief voor ondernemers. Meld je nu aan!

Abonneer

Volg ons op LinkedIn

Tips en inspiratie voor ondernemers.

Ontvang nu een deel van de aanvraagkosten retour.

Lees meer